Cocorico

Fuziune în grupul Aaylex: Avicola Buzău şi alte 15 firme din conglomerat vor fi puse sub cupola unei singure societăţi

Avicola Buzău şi alte 15 societăţi care fac parte din grupul Aaylex pregătesc fuziunea prin contopire, a cărei finalitate este dizolvarea acestor firme, inclusiv a societăţii Avicola Buzău, fără să intre în lichidare, şi transferarea patrimoniului acestora către o societate nou-constituită, în schimbul repartizării către acționari şi asociați de acțiuni la societatea nou-constituită și, eventual, a unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate, potrivit Hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor societăţii Avicola Buzău din 24 iulie, obţinute de Economica.net.

Fuziune în grupul Aaylex: Avicola Buzău şi alte 15 firme din conglomerat vor fi puse sub cupola unei singure societăţi