plan de relansare economica

Guvernul a publicat planul detaliat de relansare economică – DOCUMENT

Obiectivul noului model de dezvoltare propus de Guvern este asigurarea convergenţei cu economiile europene, astfel încât Produsul Intern Brut pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare standard să ajungă la 87% din media UE27, la orizontul anului 2025.

Guvernul a publicat planul detaliat de relansare economică - DOCUMENT