program imm

Proiect pentru IMM – îmbunătăţirea competenţelor digitale ale angajaţilor

Cel puţin 320 de angajaţi vor dobândi competenţe digitale şi minimum 32 de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) vor fi sprijinite să introducă programe de învăţare la locul de muncă pentru angajaţii proprii, prin intermediul noului proiect „[email protected]+”, implementat în perioada octombrie 2022 – decembrie 2023 de către Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în parteneriat cu Blocul Naţional Sindical (BNS).

Proiect pentru IMM - îmbunătăţirea competenţelor digitale ale angajaţilor