1EUR=4.6559 RON | Bucureşti 24 º
INDICI BURSIERI
BET
8382,72
0.0034
BETPlus
1250,44
0.003
BET-FI
37054,38
0.0034
BET-NG
692,62
0.0069
BET-XT
768,90
0.0037
ARAX
2.44
0,0000%
BIO
0.348
0,8696%
BRD
13.64
-0,5831%
BRK
0.0776
0,5181%
BVB
25.1
0,0000%
DAFR
0.0154
-1,2821%
EBS
170
-4,1714%
FP
0.911
0,5519%
OLT
0.352
1,7341%
PRSN
0.081
-1,2195%
SIF1
2.48
2,0576%
SIF2
1.29
-0,3091%
SIF3
0.2115
-0,2358%
SIF4
0.67
-2,6163%
SIF5
2.135
0,4706%
SNP
0.37
2,7778%
TEL
23.65
1,0684%
TGN
350
-2,5070%
TLV
2.33
-0,6397%

Noua lege a pensiilor: actele şi veniturile care se iau în calcul la stabilirea pensiei

Economica.net vă prezintă astăzi clarificările aduse în proiectul noii legi a pensiilor în privinţa veniturilor care se iau în calcul la stabilirea cuantumului pensiei, precum şi a documentelor în baza cărora se acordă pensia.

Comenteaza
Talon pensie

Ministerul Muncii a pus recent în dezbatere publică proiectul noii legi a pensiilor publice. Ulterior perioadei de dezbatere publică, proiectul de lege va fi transmis Parlamentului României, spre dezbatere şi aprobare în comisiile de specialitate şi în plen. Legea se va aplica etapizat până în anul 2021, când va intra integral în vigoare.

Noua lege a pensiilor se va aplica integral abia de la 1 septembrie 2021

Concret, la 1 septembrie 2019 se aplică prevederea conform căreia valoarea punctului de pensie creşte la 1.265 lei, iar la 1 septembrie 2020 - prevederea din proiect care spune că valoarea punctului de pensie ajunge la 1.775 lei. 

Iată, pe larg, ce spune proiectul noii legi a pensiilor despre documentele necesare pensionării şi veniturile luate în calcul la determinarea acestui drept:

Dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori şi a duratei de asigurare, realizate până la data de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege, în original, se arată în proiectul noii legi a pensiilor.

 • În situaţia în care, dovada vechimii în muncă nu se poate face cu carnetul de muncă în original, perioadele de vechime în muncă realizată până la data de 1 aprilie 2001, pentru care s-a datorat contribuție de asigurări sociale, se pot valorifica pe baza informaţiilor existente în arhiva electronică creată în temeiul HG nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei 1 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, informaţii certificate potrivit procedurii stabilită prin hotărâre a Guvernului, emisă în termen de 90 zile de la data publicării acestei legi.

În cazul în care în carnetul de muncă, în carnetul de asigurări sociale sau în oricare alt act prevăzut de lege au fost înregistrate salarii pe oră sau salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin înmulţirea salariilor orare sau, după caz, zilnice, cu numărul mediu de ore pe lună, respectiv cu numărul mediu de zile lucrătoare pe lună din perioadele respective, astfel:

 • 25,5 zile (204 ore) pe lună - pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;
 • 24,5 zile (196 ore) pe lună - pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 martie 1990;
 • 23,6 zile (189 ore) pe lună - pentru perioada 1 martie 1990 - 30 septembrie 1990;
 • 21,25 zile (170 ore) pe lună - pentru perioada 1 octombrie 1990 - 1 ianuarie 1997;
 • 21,16 zile (169,33 ore) pe lună - pentru anul 1997;
 • 21,25 zile (170 ore) pe lună - pentru anul 1998;
 • 21,50 zile (172 ore) pe lună - pentru anul 1999;
 • 21,67 zile (173,36 ore) pe lună - pentru anul 2000;
 • 21,42 zile (171,36 ore) pe lună - pentru anul 2001;
 • 21,25 zile (170 ore) pe lună - pentru anul 2002;
 • pentru anul 2003 şi în continuare, numărul mediu de zile şi, respectiv, de ore lucrătoare pe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la zilele de sărbătoare legală.

În situaţiile în care, pentru o anumită perioadă care constituie stagiu de cotizare, în carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare nu sunt înregistrate salariile, la determinarea numărului total de puncte se utilizează salariul minim pe ţară, în vigoare în perioada respectivă.

Fac excepţie de la aceste prevederi perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963, pentru care, la determinarea numărului total de puncte, se utilizează:

 • un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat în perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale înregistrate în carnetul de muncă sau dovedite, ori pentru care în carnetul de muncă nu sunt înregistrate drepturile salariale;
 • un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 şi data de 31 decembrie 1962 şi pentru care în carnetul de muncă nu sunt înregistrate drepturile salariale şi nici nu sunt dovedite. În situaţia în care - în urma valorificării drepturilor salariale din actele doveditoare - rezultă, pentru fiecare lună de stagiu de cotizare, un număr de puncte mai mic decât cel prevăzut mai sus, la determinarea numărului total de puncte se utilizează un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare, realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 şi data de 31 decembrie 1962.

Pentru persoanele asigurate în alte sisteme de asigurări sociale, integrate în sistemul asigurărilor sociale de stat până la data intrării în vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului lunar se iau în calcul, după caz, salariul minim pe economie, venitul asigurat stipulat în contractul de asigurare la care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale sau salariul, inclusiv celelalte drepturi, înregistrate în carnetul de muncă sau dovedite cu adeverinţe eliberate de persoanele juridice care au dreptul legal de a certifica aceste date.

Pentru fiecare an util realizat în cadrul fostelor unităţi agricole cooperatiste, precum şi pentru fiecare an de contribuţie realizat de ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, punctajul anual este 0,57255 puncte.

Pentru perioadele de contribuţie realizate conform Legii nr. 80/1992, la determinarea punctajului lunar se ia în calcul venitul asigurat la care s-a plătit CAS.

Pentru perioadele asimilate care, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au constituit vechime în muncă utilă la pensie, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizează salariul minim pe economie, brut sau net, după caz, sau salariul de bază minim brut pe ţară din perioadele respective.

Pentru perioadele recunoscute ca vechime în muncă, potrivit prevederilor Decretului - lege nr. 118/1990, republicat, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizează valoarea a 1,5 salarii minime pe economie, brute sau nete, după caz, din perioadele respective. Dacă persoana a realizat însă şi stagii de cotizare, la determinarea punctajului lunar se utilizează veniturile prevăzute la articolul 154, avute în perioadele respective, dacă acestea sunt mai mari decât valoarea de 1,5 salarii minime pe economie.

Proiectul noii legi a pensiilor: ce prevede articolul 154

(1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează venitul total lunar realizat, brut sau net, după caz, asupra căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) Venitul total lunar realizat brut sau net, după caz, prevăzut la alineatul (1), se dovedește prin adeverință întocmită conform modelului prevăzut anexa nr. 6 (pe care o găsiţi în galeria foto), eliberată pe baza statelor de plată, de către angajatori sau alte persoane juridice care au dreptul legal de a certifica aceste date.

(3) În situaţiile prevăzute la alineatul (1) în care, pentru o anumită perioadă care constituie stagiu de cotizare, nu se poate face dovada venitului total lunar realizat, brut sau net, după caz, la determinarea punctajelor lunare se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, precum şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncă ori sunt dovedite cu adeverințe eliberate de către angajatori sau alte persoane juridice care au dreptul legal de a certifica aceste date.

- Salariile prevăzute mai sus (la alineatul (3)), care se utilizează pentru determinarea punctajelor lunare, sunt salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel:

 • salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;
 • salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;
 • salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare, în situaţiile enumerate la alineatul (3):

- pentru perioada 1 martie 1970 - 1 septembrie 1983:

 • 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 - 10 ani;
 • 5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10 - 15 ani;
 • 7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 - 20 ani;
 • 10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;

- pentru perioada 1 septembrie 1983 - 1 aprilie 1992:

 • 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3 - 5 ani;
 • 6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 - 10 ani;
 • 9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10 - 15 ani;
 • 12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 - 20 ani;
 • 15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;

- pentru perioada 1 aprilie 1992 - 1 aprilie 2001: sporul înscris în carnetul de muncă sau dovedit cu adeverințe eliberate de către angajatori sau alte persoane juridice care au dreptul legal de a certifica aceste date.

(4) Persoanele care nu fac dovada venitului total lunar realizat prevăzut la alineatul (1) şi ale căror drepturi de pensie se stabilesc cu utilizarea veniturilor salariale prevăzute la alineatul (3) beneficiază de majorarea punctajelor lunare, corespunzătoare stagiului de cotizare realizat în perioada 1 februarie 1975 - 1 aprilie 2001, cu 10 %.

- De majorarea punctajelor lunare prevăzută la alineatul (4) beneficiază şi persoanele ale căror drepturi de pensie au fost stabilite până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
- Majorarea punctajelor lunare prevăzută la alineatul (4) nu se aplică perioadelor asimilate stagiului de cotizare.
- Persoanele cărora, în baza unor hotărâri judecătorești, la calculul punctajelor lunare corespunzătoare stagiului de cotizare realizat în perioada 1 februarie 1975 - 1 aprilie 2001, li s-au valorificat şi drepturi salariale, altele decât salariul de bază și sporurile cu caracter permanent, prevăzute de legislaţia în vigoare la data stabilirii/recalculării pensiei, nu beneficiază pentru aceste perioade de majorarea punctajelor lunare prevăzută la alineatul (4).

Precizări

Salariile minime pe economie, brute sau nete, după caz, pentru fiecare an, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, sunt prevăzute în anexa nr. 8 pe care o puteţi consulta în galeria foto.
Pentru perioadele anterioare anului 1949 se utilizează salariul minim corespunzător anului 1949.
Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum şi pentru perioada cuprinsă între 1939 - 1946 inclusiv, la stabilirea punctajului lunar se utilizează câștigul salarial mediu brut corespunzător anului 1938.

Proiectul noii legi a pensiilor: cum creşte punctajul la pensie pentru cei care au contribuit la fondul pentru pensia suplimentară

Asiguraţii care au contribuit la fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiază de o creştere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:

 • 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967 - 1 ianuarie 1973;
 • 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973 - 1 ianuarie 1978;
 • 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 iulie 1986;
 • 21% pentru perioada 1 iulie 1986 - 1 noiembrie 1990;
 • 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990 - 1 aprilie 1991;
 • 14% pentru perioada 1 aprilie 1991 - 1 aprilie 1992;
 • 13% pentru perioada 1 aprilie 1992 - 1 ianuarie 1999;
 • 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999 - 1 februarie 1999;
 • 17% pentru perioada de după 1 februarie 1999.

Asiguraţii care au contribuit cu 4% la fondul pentru pensia suplimentară beneficiază de o creştere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:

 • 26% pentru perioada 1 iulie 1977 - 1 ianuarie 1978;
 • 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 iulie 1986.

Citeşte în Economica.net şi:

Noua lege a pensiilor: tot ce trebuie să ştii despre pensionarea anticipată

Noua lege a pensiilor: ce se schimbă la pensia de invaliditate

Noua lege a pensiilor: Casa de Pensii va reţine lunar un comision de 0,5% din contribuţiile asiguraţilor la Pilonul II

Noua lege a pensiilor: procedura prin care dovedeşti că ai lucrat în condiţii speciale. Noutăţi pentru pensionarii din grupa I şi a II-a de muncă

Noua Lege a Pensiilor: valoarea punctului de pensie va ajunge la 1.875 de lei în 2021

Noua lege a pensiilor: se menţine contractul de asigurare facultativă

Noua lege a pensiilor: cum se va calcula pensia minimă

Noua lege a pensiilor: apare indemnizaţia socială minimă

Cum arată noua lege a pensiilor

de ultima ora pe ECONOMICA.net
capital.ro
b365.ro
noobz.ro
Obiectiv.info
Comentariisau conectează-te prin Facebook
Notă: Poţi să adaugi la comentariu fotografia ta sau o imagine care te reprezintă. Nu trebuie decât să te înregistrezi!
comentariu nou
22 sep 15:11
Răspunde | Votează email 0 email
Jesay96
https://ikriate.me/blogs/487/11044/ou-acheter-cefpodoxime-en-ligne-vantin-francais-en-ligne http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/achat-express-singloben-glipizide-5-mg-2018-glipizide-france http://www.connect2fight.com/blogs/193/2161/site-fiable-acheter-salbutamol-acheter-ventolin-sur-internet http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/hepil-comprar-sin-receta-por-internet-espa-a http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/comprar-generico-curban-online-chile-comprar-nimodipine-hombres http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/sildenafilo-fluoxetina-100-40mg-comprar-sin-receta-barato-estado http://www.onfeetnation.com/m/blogpost?id=6595159%3ABlogPost%3A3093952 http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=9686&qa_1=tacrolimus-pas-cher-acheter-achat-de-prograf-en-suisse http://my.d-discount.com/blogs/13/644/buy-discount-indapamide-2-5mg-how-to-purchase-lozol-in-truste http://ecobeautylounge.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-indomethacin-indocin-25mg-gen-rico-pela http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/oesclim-1mg-en-ligne-sur-le-net-oesclim-en-pharmacie-en-france http://www.1friend.com/blogs/1751/7517/purchase-low-price-minocin-100-mg-how-to-order-minocycline-no http://bobford.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-de-compazine-prochlorperazine-5mg-online-rep http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/cilafil-25mg-donde-comprar-sin-receta-de-forma-segura-uruguay http://barbershoppers.org/blogs/post/38393 http://dmoney.ru/21859/erevit-sildenafil-citrate-comprar-garantia-rep%C3%BAblica-honduras http://bobford.ning.com/profiles/blogs/zofran-4-mg-bon-marche-sur-le-net-sans-ordonnance-zofran-pas-cher http://lifestir.net/blogs/post/56127 http://ecobeautylounge.ning.com/profiles/blogs/comprar-repaglinida-2mg-gen-rico-entrega-em-48-horas http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/comprar-indinavir-sulfate-400-mg-envio-48-horas-on-line-brasil http://showmeanswer.com/index.php?qa=8490&qa_1=como-puedo-comprar-nitrofurazone-con-seguridad-costa-
22 sep 13:57
Răspunde | Votează email 0 email
Ujunu75
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/retin-a-cream-tretinoin-comprar-n-o-precisa-receita-m-dica-pela http://griffithchafey.ning.com/profiles/blogs/dihydrospirenone-ethinyl-estradiol-and-drospirenone-onde-comprar http://elementospromocionales.com/pruebas/blogs/590/4565/comprar-generico-esomeprazol-40-mg-urgente-argentina-comprar-n http://quainv.com/blogs/post/23640#sthash.P2jEcNMz.jDWmNVV0.dpbs http://www.facecool.com/profiles/blogs/roxithromycin-rulide-150mg-como-posso-comprar-gen-rico-online-rep http://www.1friend.com/blogs/2071/10446/acheter-pilule-phenazopyridine-200mg-sur-internet-pas-cher-2018 http://q2a.buenaespina.com/179/puedo-comprar-naltrexona-internet-dominicana-comprar-barato http://ggwadvice.com//index.php?qa=36580&qa_1=order-discount-apo-citopram-10mg-where-get-cheap-apo-citopram http://lydlabs.ning.com/m/blogpost?id=6392863%3ABlogPost%3A487314 http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-spironolactona-25mg-r-pido http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-orlistat-sin-receta https://23bestcity.de/blogs/post/16580 http://mcspartners.ning.com/m/blogpost?id=1960632%3ABlogPost%3A6585473 http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-citrate-25mg-buy-no-prescription-how-to-buy-eriacta http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/sovaldi-sofosbuvir-onde-comprar-gen-rico-brasil-quanto-custa http://dwbiomedicalgroup.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=125456 http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/order-ichderm-25mg-online-cheapest-ichderm-sale-uk
22 sep 13:40
Răspunde | Votează email 0 email
Jamesfreef
проститутки Казань
индивидуалки Казань
проститутки на выезд Казань
секс знакомства Казань
22 sep 11:51
Răspunde | Votează email 0 email
Uxite23
http://answers.codelair.com/3518/amitriptylina-farmacia-recomendada-amitriptylina-farmacia
http://showmeanswer.com/index.php?qa=3404&qa_1=o%26%23249-acheter-allopurinol-prix-allopurinol-pharmacie-100
http://igotcomplaintsnetwork1.com/blogs/129/3013/cetirizine-10mg-ligne-vente-achat-rapide-generique-du-zyrtec
http://ceveplasakbiz.xlphp.net/index.php?qa=2242&qa_1=clomipramina-comprar-receta-precio-clomipramina-comprar
http://se.integration-soundstrue.com/blogs/111/4848/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-clomipramina-25-mg-de
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/fenazopiridina-onde-comprar-pre-o-pela-internet-no-brasil
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/230173
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/rivastigminum-como-puedo-comprar-online-puerto-rico-rivastigimine
http://ceveplasakbiz.xlphp.net/index.php?qa=9444&qa_1=sustiva-200-mg-donde-comprar-con-garantia-espa%C3%B1a
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-apo-sildenafil-150-mg
http://lifestir.net/blogs/post/46250
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-xpandyl-envio-urgente-na-internet-brasil
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/trecator-sc-o-achat-trecator-sc-en-suisse-prix
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/onde-comprar-basteen-norfloxacin-pela-internet
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-butotal-0-1-mg-sin-receta-con-garantia-el-salvador
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/comprar-chloramphenicol-250mg-env-o-gratis-chile-comprar
https://www.tiword.com/blogs/6321/6106/achat-aralen-acheter-chloroquine-phosphate-500-generique-cana
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/buy-cefixime-200mg-online-200mg-cefixime-price
http://explicitty.com/blogs/2150/17701/farmacia-online-donde-comprar-strattera-atomoxetine-18mg-sin-re
http://www.myclimbing.club/go/blogs/1610/15654/donde-para-ordenar-digoxina-0-25-mg-con-garantia-argentina-di
http:/
22 sep 10:35
Răspunde | Votează email 0 email
Luzem20
http://latinosdelmundo.com/blogs/933/3680/acticin-30mg-como-puedo-comprar-sin-receta-ahora
http://ceveplasakbiz.xlphp.net/index.php?qa=7000&qa_1=requip-ropinirole-ligne-acheter-paiement-mastercard-requip
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-pulmicort-respules-budesonide-0-1mg-sin-receta
http://www.facecool.com/profiles/blogs/progesterona-comprar-en-farmacia-online-aprobada-puerto-rico
http://social.chelny.online/blogs/1108/10283/donde-para-ordenar-diltiazem-180-mg-sin-receta-urgente-comprar
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/comprar-galotam-sildenafil-citrate-com-garantia-pela-internet
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-lithium-sin-receta-en-l-nea-rep-blica-del
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/cheap-ziprasidone-40-mg-buy-online-safe-ziprasidone-purchase
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=50801&qa_1=apcalis-baisse-prix-sur-le-net-apcalis-prix-de-la-boite
http://agatas.org/qa/51822/pour-achat-emoquette-commande-desogestrel-ethinyl-estradiol
http://harvesttyme.org/blogs/693/8834/como-realizar-un-pedido-tetrarco-en-farmacia-online-mexico
http://crosstv.ning.com/m/blogpost?id=6525145%3ABlogPost%3A963116
http://www.godry.co.uk/m/blogpost?id=6439912%3ABlogPost%3A1322249
http://sn.ras.ru/index.php/blogs/1114/41424/imdur-isosorbide-mononitrate-moi
http://laguiadelasvegas.com/afiliados/blogs/post/24109
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-macrobid-entrega-r-pida
http://www.globalinternetstartups.org/index.php/blogs/411458/4815/pulmicort-respules-0-1mg-buy-without-prescription-how-to-purc
22 sep 08:25
Răspunde | Votează email 0 email
Imuyu15
http://my.d-discount.com/blogs/136/5475/fosamax-alendronate-bon-prix-securise-acheter-fosamax-pour-fem
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=3528&qa_1=farmacia-linea-comprar-dapoxetina-receta-confianza-puerto
http://opencu.com/profiles/blogs/ofloxacin-300mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-entrega-r
http://myturnondemand.com/oxwall/blogs/post/265013
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/83359
http://ykien.info/index.php?qa=21520&qa_1=order-cabergoline-online-order-dostinex-guaranteed-shipping
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/comprar-luvagra-sildenafil-citrate-130mg-gen-rico-entrega-r-pida
https://www.olliesmusic.com/blog/15123/buy-lovastatin-20mg-online-how-can-i-buy-mevacor-in-approved-pharmacy/
http://social.leembe.com/blogs/post/21555
http://ggwadvice.com//index.php?qa=10306&qa_1=buy-generic-warfarin-1mg-online-buy-warfarin-new-york
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-citrate-buy-online-how-can-i-purchase-eriacta-in
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/temovate-clobetasol-15-mg-como-comprar-fiable-chile
https://truxgo.net/blogs/16115/16555/farmacia-en-linea-donde-comprar-fluconazol-sin-receta-pago-visa
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/ceclor-cefaclor-comprar-al-mejor-precio-espa-a
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/finpecia-1-mg-puedo-comprar-r-pido-m-xico
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/cheap-selanz-30mg-order-online-where-can-i-order-lansoprazole-no
http://latinosdelmundo.com/blogs/1273/11500/comprar-sildenafil-adair-120mg-rapido
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/como-comprar-avanafil-gen-rico-urgente-internet-no-brasil-pre-o
http://writeskills.ning.com/m/blogpost?id=2313249%3ABlogPost%3A7486459
http://www.facecool.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-tolterodina-2-mg-sin-receta-en-farmacia
http://www.sobgamers.com/gamer/blogs/post/40909
http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-adair-donde-puedo-comprar-sin-recet
22 sep 07:04
Răspunde | Votează email 0 email
Zoxoj30
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=9425&qa_1=comprar-naltrexone-gen%C3%A9rico-internet-rep%C3%BAblica-federativa
http://social.chelny.online/blogs/1201/12343/order-montelukast-online-buy-montelukast-now-online-in-usa
http://www.myworldcircle.com/blogs/1122/13316/order-tagra-no-prescription-where-to-purchase-tadalafil-no-pre
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/ernafil-sildenafil-citrate-donde-comprar-sin-receta-en-internet
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=301&qa_1=ledipasvir-commander-paiement-ledipasvir-pharmacie-moins
https://www.olliesmusic.com/blog/23607/order-raloxifene-online-where-to-purchase-evista-in-approved-pharmacy/
http://tardits.fr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1682
http://lifestir.net/blogs/post/30643
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/buy-clomipramine-hcl-without-rx-how-to-purchase-anafranil-cheap
http://bioimagingcore.be/q2a/9785/amiodarona-100-mg-comprar-sin-receta-entrega-r%C3%A1pida-espa%C3%B1a
http://fluidlyfe.org/blogs/44/752/site-serieux-achat-propranolol-20mg-acheter-propranolol-aux-u
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-ilosone-erythromycin-mais-barato-pela-net-no
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/levofloxacino-comprar-en-farmacia-en-linea-confirmaci-n-r-pida
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-orlistat-sin-receta
http://lifestir.net/blogs/post/49092
http://share.nm-pro.in/blogs/post/13527#sthash.LpnkCuEZ.dV4hG9Jb.dpbs
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/buy-sildenafil-citrate-120mg-safely-buying-sildenafil-citrate
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-imipramine-25mg-en-ligne-pharmacie-grenoble-tofranil
http://wzrd.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=66987
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/discount-tidomet-10mg-order-online-how-can-i-order-carbidopa
http://ask2learn.com/?qa=3317/comprar-mefenamico-ponstel-gen%C3
22 sep 04:50
Răspunde | Votează email 0 email
Izizi19
http://www.facecool.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-trazodona-sin-receta-por-internet http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/order-famotidine-generic-famotidine-in-usa-2018 http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/viagra-50mg-como-comprar-sem-receita-pela-net-brasil-comprar http://fluidlyfe.org/blogs/160/5813/tamoxifen-sans-ordonnance-achat-prix-du-tamoxifen-en-luxembour http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/donde-a-la-orden-dutasterida-sin-receta-online-ecuador-avodart http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/comprar-betametasona-clotrimazol-10mg-gen-rico-frete-gr-tis-no http://www.doctormix.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=50524 http://opencu.com/profiles/blogs/efavirenz-en-ligne-pas-cher-commander-securise-sustiva-600-en http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/buy-mebeverine-135mg-cheap-how-to-order-colospa-in-approved http://emailmycar.com/blogs/16511/6091/farmacia-online-donde-comprar-buspar-buspirone-5-mg-sin-receta http://share.nm-pro.in/blogs/post/23398#sthash.IUZkmaaE.dgq3lEcV.dpbs http://ecobeautylounge.ning.com/profiles/blogs/doxycycline-pas-cher-acheter-peut-t-on-avoir-du-doxycycline-sans http://ceveplasakbiz.xlphp.net/index.php?qa=12188&qa_1=terramycin-acheter-mastercard-oxytetracycline-pharmacie http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/azitromicina-250-mg-comprar-en-una-farmacia-online-con-env-o http://www.holidayscanada.com/blogs/137/4864/baclofeno-comprar-en-farmacia-en-linea-fiable-espana http://snopeczek.hekko.pl/207637/imodium-loperamide-comprar-mastercard-loperamide-hombres http://foodtube.net/profiles/blogs/donde-para-ordenar-spironolactona-25mg-sin-receta-r-pido-espa-a http://ggwadvice.com//index.php?qa=36009&qa_1=buy-lubagra-where-can-i-purchase-sildenafil-citrate-safely https://www.olliesmusic.com/blog/5471/order-orlistat-120mg-online/ http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/comprar-butylscopolamine-sin-receta-por-internet-argentina http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/102760 http://techakhil.byethost4
22 sep 03:36
Răspunde | Votează email 0 email
Xuxej94
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-esomeprazol-nexium-gen-rico-envio-48h http://dmoney.ru/15237/zidovudina-farmacia-medicinas-combivir-farmacias-similares http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-lotrisone-betamethasone-clotrimazole-buen http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-generico-dutasteride-0-5-mg-buen-precio http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/asthalin-albuterol-onde-comprar-gen-rico-barato-no-brasil http://ggwadvice.com//index.php?qa=7505&qa_1=timolol-commander-internet-2016-site-pour-acheter-timoptic http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/sofosbuvir-400-mg-como-comprar-por-internet-dominicana-harvoni http://social.chelny.online/blogs/1127/11453/metotrexato-2-5-mg-puedo-comprar-rapido-andorra http://lifestir.net/blogs/post/3563 http://ggwadvice.com//index.php?qa=4442&qa_1=paroxetine-order-online-purchase-paxil-verified-medstore http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-navamedic-en-ligne-acheter-rapide-silagra-vente-libre http://my.d-discount.com/blogs/246/10135/buy-zyprexa-online-where-can-i-buy-olanzapine-no-rx-needed http://latinosdelmundo.com/blogs/1256/10576/rozgra-50-mg-commander-bon-prix-achat-sildenafil-citrate-100 http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/tenormin-atenolol-100-mg-o-en-commander-achat-atenolol-generique http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/parmid-comprar-gen-rico-de-confianza-internet-brasil http://griffithchafey.ning.com/profiles/blogs/comprar-sinvastatina-zocor-gen-rico-barato-no-brasil-zocor http://svshydraulics.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=50801 http://opencu.com/profiles/blogs/low-price-phenergan-25mg-order-online-how-to-buy-promethazine http://igotcomplaintsnetwork1.com/blogs/319/11417/danazol-200-mg-comprar-en-farmacia-online-fiable-argentina http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/norfloxacin-400-mg-comprar-sin-receta-urgente-nicaragua http://www.onfeetnation.com/m/blogpost?id=6595159%3ABlogPost%3A3079776 htt
22 sep 01:33
Răspunde | Votează email 0 email
Olize94
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/clomiphene-citrate-o-commander-sur-le-net-serophene-pour-femme http://amusecandy.com/blogs/post/151297 http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/194377 http://thehiphophub.ning.com/m/blogpost?id=6473652%3ABlogPost%3A2184753 http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-phenazo-phenazopyridine-sin-receta http://jaktlumaczyc.pl/13495/ordenar-temovate-urgente-salvador-temovate-precio-generico http://ggwadvice.com//index.php?qa=15297&qa_1=acheter-hydrochlorothiazide-hydrochlorothiazide-ligne http://www.czechtribe.com/blogs/5942/10823/commander-du-vrai-coreg-12-5-mg-comment-acheter-carvedilol-fra http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A4659452 http://igotcomplaintsnetwork1.com/blogs/425/15228/como-faco-para-comprar-naprelan-naproxen-500mg-generico-barato http://foodtube.net/profiles/blogs/low-price-diclofenac-100mg-buy-online-where-to-order-voveran-sr http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/como-comprar-cialis-40-mg-entrega-24h-na-internet-rep-blica http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/buy-digoxin-no-rx-where-to-purchase-lanoxin-cheap http://poemreader.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-alfuzosina-al-mejor-precio-panam http://whazzup-u.com/profiles/blogs/raloxifeno-comprar-sin-receta-online-chile http://ggwadvice.com//index.php?qa=26667&qa_1=calcitriol-without-where-purchase-rocaltrol-trusted-pharmacy http://smssaff.sagada.org/m/blogpost?id=6287543%3ABlogPost%3A309432 http://www.thenetworks.org/blogs/108/3582/sitios-de-confianza-para-comprar-tioridazina-25-mg-buen-precio http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/trouver-du-apcalis-tadalafil-apcalis-10-achat-en-belgique http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/order-sildenafil-citrate-online-how-to-purchase-eriacta-no-need http://answers.codelair.com/11862/atomoxetine-strattera-comprar-gen%C3%A9rico-internet-portugal http://griffithchafey.ning.com/m/blogpost?id=6604043%3ABlogPost%3A1525120 http://bygda.
Afişează următoarele 10 comentarii
Afişează toate comentariile
Fii primul care afla
cele mai importante stiri!
Aboneaza-te la newsletter-ul
ECONOMICA.NET!
Business la minut
Ultimele joburi adaugate
Abonare Newsletter »
Cele mai citite ştiri
 • 3h
 • 24h
 • 7z
 • 31z
1 DECEMBRIE 2018 AMSTERDAM de la 595 euro 1 DECEMBRIE 2018 AMSTERDAM de la 595 euro
Miercuri, 05 Septembrie 2018 17:31
REVELION 2019 MAROC de la 1134 euro REVELION 2019 MAROC de la 1134 euro
Luni, 03 Septembrie 2018 16:22
Siteul ECONOMICA foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Află mai multe accesand POLITICA COOKIES X