Noua lege a pensiilor: ce se schimbă la pensia de invaliditate

Gradele de invaliditate s-au redefinit în proiectul noii legi a pensiilor pentru a le oferi beneficiarilor opţiunea de a munci şi pentru a le permite cumulul pensiei de invaliditate cu veniturile din muncă.
Cristina Şomănescu - joi, 16 aug. 2018, 18:43
Noua lege a pensiilor: ce se schimbă la pensia de invaliditate

Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică proiectul noii legi a pensiilor. Economica.net vă spune pe larg ce prevede proiectul de act normativ în privinţa pensiei de invaliditate.

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5;
 • au realizat, la data solicitării pensiei de invaliditate, stagiul minim de cotizare de 15 ani;
 • şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii, sau din cauza altor boli şi accidente care nu au legătură cu munca.

Persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi marii mutilaţi în urma evenimentelor din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii, au dreptul la pensie de invaliditate în aceleaşi condiţii în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.

Definirea invalidităţii

 • de gradul I, caracterizată de deficienţa funcţională gravă, capacitate de muncă şi autoservire diminuate;
 • de gradul II, caracterizată de deficienţa funcţională accentuată, capacitate de muncă diminuată şi capacitate de autoservire păstrată;
 • de gradul III, caracterizată de deficienţa funcţională medie, capacitate de muncă diminuată şi capacitatea de autoservire păstrată;

Pentru orice grad de invaliditate enumerat mai sus, în funcţie de natura afectării capacităţii de muncă şi tipul raportului de muncă, capacitatea de muncă poate fi considerată păstrată pentru anumite activităţi profesionale.

La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 şi stagiul de cotizare realizat până la data acordării pensiei de invaliditate.

Stagiul potenţial rezultat nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzute în anexa nr. 5, la care poate solicita pensie pentru limită de vârstă.

Punctajul lunar pentru stagiul potenţial

Pentru stagiul potenţial, acordat persoanelor în drept să obţină o pensie de invaliditate, punctajul lunar este de:

 • 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;
 • 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;
 • 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate, se arată în proiectul noii legi a pensiilor.

Indemnizaţia pentru însoţitor

Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei de invaliditate, la o indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix.

Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Indemnizaţia pentru însoţitor se suportă de la bugetul de stat.

În cazul pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate care beneficiază de pensie de invaliditate în mai multe sisteme de asigurări sociale, indemnizaţia pentru însoţitor se acordă numai de către ultimul sistem în care aceştia au fost asiguraţi, se arată în proiectul noii legi a pensiilor.

La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor de stagiu de cotizare realizat, conform legii, pe durata pensionării de invaliditate. Transformarea pensiei de invaliditate în pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute mai sus, se face din oficiu şi se acordă cuantumul cel mai avantajos.
Indemnizaţia pentru însoţitor se menţine şi pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.

Evaluarea capacităţii de muncă

Evaluarea capacităţii de muncă pentru stabilirea gradului de invaliditate se face, la cerere, până la data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr.5, de către medicul specializat în expertiza medicală a capacităţii de muncă (denumit medic expert al asigurărilor sociale) din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (INEMRCM).

Pentru evaluarea capacităţii de muncă, cererea şi documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă din subordinea INEMRCM, în funcţie de domiciliul solicitantului.

În funcţie de evoluţia indicatorilor statistici privind invaliditatea, la nivelul Caselor Teritoriale de Pensii, preşedintele Casei Naţionale de Pensii poate dispune, prin ordin, ca încadrarea în grade de invaliditate să se facă numai cu avizul INEMRCM.

În urma examinării clinice, a analizării documentelor medicale prezentate şi, după caz, a avizului INEMRCM, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă.

Când se emite decizia medicală

Decizia medicală se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii şi se comunică în termen de 10 zile de la emitere.

În situaţia în care, pentru emiterea deciziei medicale menţionate mai sus sunt necesare investigaţii sau examinări de specialitate suplimentare, medicul expert al asigurărilor sociale propune, după caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporară de muncă, în condiţiile legii. În acest caz, termenul de emitere a deciziei medicale se prelungeşte corespunzător.

Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale regionale de contestaţii.

Comisiile medicale regionale de contestaţii funcţionează în cadrul centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă din subordinea INEMRCM.

În cât timp se soluţionează contestaţia

Contestaţia se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 10 zile de la data soluţionării.

Deciziile medicale ale comisiilor medicale regionale de contestaţii date în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate la Comisia Superioară de Expertiză Medicală a Capacității de Muncă din cadrul INEMRCM, în termen de 15 de zile de la comunicare. Contestaţia se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare prin decizie a Comisiei Superioare din cadrul INEMRCM, care este definitivă. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 10 zile de la data soluţionării.

Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă necontestate în termen rămân definitive.

Reevaluarea capacităţii de muncă

Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale periodic, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între un an şi trei ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.

După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale emite o nouă decizie medicală asupra capacităţii de muncă prin care se stabileşte, după caz:

 • menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;
 • încadrarea în alt grad de invaliditate;
 • redobândirea capacităţii de muncă.

Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în urma revizuirii medicale.

Persoanele încadrate în grad de invaliditate au obligaţia să se prezinte pentru revizuirea medicală la termenul stabilit şi să prezinte documentele medicale şi rezultatele investigaţiilor medicale solicitate de medicul expert al asigurărilor sociale.

Revizuirea medicală se poate efectua oricând, atât la cererea pensionarilor, dacă starea sănătății lor s-a îmbunătățit sau, după caz, s-a agravat, cât şi din oficiu, ca urmare a convocării justificate de către medicul expert al asigurărilor sociale.

Decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă la revizuirea medicală urmează aceleaşi proceduri de contestare şi soluţionare, ca cele enumerate în situaţia evaluării invalidităţii.

Cine nu este supus revizuirii medicale 

Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:

 • au invalidităţi care le afectează ireversibil capacitatea de muncă;
 • au împlinit vârstele standard de pensionare, prevăzute de prezenta lege.

INEMRCM, centrele regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, precum și medicul expert al asigurărilor sociale pot convoca, pentru expertizare, persoanele încadrate în grad de invaliditate, precum şi persoanele care solicită încadrarea în grade de invaliditate.
Persoanele care solicită încadrarea în grad de invaliditate, precum şi cele încadrate în grad de invaliditate au obligaţia de a se prezenta la convocarea menţionată mai sus. Neprezentarea persoanelor la convocare, precum şi refuzul de a efectua investigaţiile medicale şi examinările necesare pentru evaluarea/expertizarea capacității de muncă atrag respingerea cererii de încadrare în grad de invaliditate sau după caz, suspendarea plăţii pensiei.

Pensionarii de invaliditate, cu excepţia celor care au invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă şi a celor au împlinit vârstele standard de pensionare, sunt obligaţi să urmeze programele recuperatorii întocmite de medicii curanți cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale care a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă. În caz contrar, se supendă plata pensiei începând cu luna următoare constatării. Suspendarea plăţii pensiei încetează cu luna următoare reluării sau, după caz, începerii programelor recuperatorii.

Momentan, noua lege a pensiilor este în stadiul de proiect de act normativ care se află în dezbatere publică. Ulterior perioadei de dezbatere publică, proiectul de lege va fi transmis Parlamentului spre dezbatere şi aprobare în comisiile de specialitate şi în plen. Legea se va aplica etapizat până în anul 2021, când va intra integral în vigoare.

Citeşte în Economica.net şi:

Noua lege a pensiilor: tot ce trebuie să ştii despre pensia pentru limită de vârstă

Noua lege a pensiilor: tot ce trebuie să ştii despre pensionarea anticipată

Noua lege a pensiilor: Casa de Pensii va reţine lunar un comision de 0,5% din contribuţiile asiguraţilor la Pilonul II

Noua lege a pensiilor: procedura prin care dovedeşti că ai lucrat în condiţii speciale. Noutăţi pentru pensionarii din grupa I şi a II-a de muncă

Noua Lege a Pensiilor: valoarea punctului de pensie va ajunge la 1.875 de lei în 2021

Noua lege a pensiilor: se menţine contractul de asigurare facultativă

Noua lege a pensiilor: cum se va calcula pensia minimă

Noua lege a pensiilor: apare indemnizaţia socială minimă

Cum arată noua lege a pensiilor

Te-ar mai putea interesa și
Elisabeta Moraru, Google: Sunt zeci de canale de YouTube româneşti cu peste 1 milion de abonaţi şi 1 miliard de vizualizări
Elisabeta Moraru, Google: Sunt zeci de canale de YouTube româneşti cu peste 1 milion de abonaţi şi 1 miliard de vizualizări
Zeci de canale de Youtube româneşti au peste un milion de abonaţi şi un miliard de vizualizări, iar advertiserii şi companiile din România dedică tot mai multe resurse pentru dezvoltarea......
Statele din Europa de Est, inclusiv România, sunt interesate să emită obligaţiuni Samurai
Statele din Europa de Est, inclusiv România, sunt interesate să emită obligaţiuni Samurai
Obligaţiunile de tip Samurai revin pe agendele emisiunilor de obligaţiuni ale ţărilor din Europa de Est, în condiţiile ...
Grindeanu despre pragul valoric pentru abuzul în serviciu: Precizarea Ministerului Justiției a venit un pic prea târziu
Grindeanu despre pragul valoric pentru abuzul în serviciu: Precizarea Ministerului Justiției a venit un pic prea târziu
Vicepremierul şi ministru al Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, prim-vicepreşedinte al PSD, a declarat, ...
Livinschi, ACCER: Consumatorii industriali nu au posibilitatea de a încheia contracte la energie pe o perioadă care să le asigure predictibilitatea
Livinschi, ACCER: Consumatorii industriali nu au posibilitatea de a încheia contracte la energie pe o perioadă care să ...
Preţurile s-au diminuat atât în zona energiei electrice, cât şi în cea a gazelor naturale, ceea ce este îmbucurător, ...