Abia din iulie românii ar putea să ia medicamentele decontate de la orice farmacie din ţară. CNAS propune a opta amânare a acestei măsuri

În 2018 CNAS şi-a asumat prin Contractul Cadru din sistemul sanitar că, începând din 1 iulie 2018 oamenii care sunt asiguraţi la Sănătate vor putea să-şi facă analizele de sânge la orice laborator din ţară, aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS), şi că îşi vor putea lua medicamentele gratuite sau compensate de la orice farmacie din ţară, dacă are contract cu CAS. CNAS nu a putut onora acel termen, iar de atunci amână în fiecare an intrarea în vigoare a acestor măsuri pentru că nu poate opera aceste schimbări în platforma informatică a asigurărilor sociale (PIAS). Şapte termene de intrare în vigoare a acestor măsuri şi-a asumat CNAS, prin acte normative, până acum. Nu a reuşit să onoreze nici unul dintre ele, reiese dintr-o analiză Economica.net. Acum mai amână o dată punerea în aplicare a acestor măsuri, până la 30 iunie 2020, potrivit unui act normativ. 
Cristina Şomănescu - Dum, 12 apr. 2020, 19:44
Abia din iulie românii ar putea să ia medicamentele decontate de la orice farmacie din ţară. CNAS propune a opta amânare a acestei măsuri

În prezent, asiguraţii la sistemul asigurărilor sociale de sănătate îşi pot face analizele medicale de laborator, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, doar la furnizorii aflaţi în contract cu Casa de Asigurări a medicului prescriptor. Aceasta înseamnă că pacienţii al căror medic de familie e în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Bucureşti îşi pot efectua analizele de sânge decontate doar la laboratoare aflate în contract cu această Casă de Asigurări de Sănătate. Mai mult, oamenii îşi pot ridica reţeta compensată sau gratuită, emisă de medic, doar de la farmaciile aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate a medicului prescriptor. 

Până la 1 iulie 2020 nu se schimbă nimic în aceste privinţe, potrivit unui act normativ al CNAS, consultat de Economica.net. De ce e important:

Guvernul a promis în luna martie 2018 că de la 1 iulie 2018 pacienţii îşi vor putea face analizele şi ridica reţeta de la orice furnizor din ţară, care e în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

  • Concret, pe 21 martie 2018 a fost aprobat, prin Hotărârea de Guvern nr. 140/2018, Contractul-cadru din sistemul de asigurări sociale de sănătate, valabil pentru anii 2018 – 2019. Actul normativ prevede că, începând cu data de 1 iulie 2018, asiguraţii vor putea obţine medicamente compensate şi gratuite de la orice farmacie din ţară, aflată în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS). HG-ul din 21 martie prevede şi faptul că investigaţiile paraclinice (adică analizele de sânge), decontate parţial sau integral de Casa de Asigurări, vor putea fi efectuate, de la 1 iulie 2018, la orice furnizor de profil din ţară, indiferent cu ce Casă de Asigurări de Sănătate se află acesta în relaţii contractuale.

CNAS nu a reuşit însă să facă modificările necesare în platforma informatică a asigurărilor de sănătate pentru a implementa schimbările promise pacienţilor. Nu a reuşit nici în 2018, nici în 2019 şi nici în acest an.
CNAS şi-a asumat şase termene la care vor intra în vigoare schimbările promise, îndelung aşteptate de pacienţi. Nu a onorat nici unul dintre ele.

Economica.net vi le prezintă succint în continuare:

Promisiunile asumate prin Contractul-Cadru din Sănătate în anul 2018:

Începând cu data de 1 iulie 2018, farmacia eliberează medicamente asiguraților pe baza prescripțiilor medicale, indiferent de Casa de Asigurări de Sănătate cu care se află în relație contractuală medicul care le-a eliberat.

Începând cu data de 1 iulie 2018, furnizorul de servicii paraclinice efectuează investigații paraclinice pe baza biletului de trimitere indiferent de Casa de Asigurări de Sănătate cu care se află în relație contractuală medicul care l-a eliberat.

Începând cu data de 1 iulie 2018, Casele de Asigurări de Sănătate au obligaţia să deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au încheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraților, indiferent de Casa de Asigurări de Sănătate la care este luat în evidență asiguratul și indiferent dacă medicul care a făcut recomandarea se află sau nu în relație contractuală cu aceeași Casă de Asigurări de Sănătate cu care se află în relație contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice.

Termenul de punere în aplicare a acestor măsuri (1 iulie 2018) nu a fost onorat de CNAS care l-a amânat de atunci de şase ori, astfel:

amânare pentru data de 1 ianuarie 2019, potrivit Hotărârii nr. 458/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății și pentru prorogarea unor termene.

prorogare pentru data de 31 martie 2019, conform Hotărârii nr. 989/2018 privind abrogarea alineatului (4) al articolului 84 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 și pentru prorogarea unor termene.

amânare până la 1 iulie 2019, se arată în Hotărârea nr. 142/2019 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 și pentru prorogarea unor termene.

încă o amânare, de data această până la 31 decembrie 2019, conform Hotărârii nr. 416/2019 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 și pentru prorogarea unor termene.

prorogare până la data de 31 martie 2020, potrivit Hotărârii nr. 962/2019 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum și pentru prorogarea unor termene.

recent, o nouă amânare, de data aceasta până la încetarea stării de urgenţă, se arată în Hotărârea nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României.

CNAS a explicat că prorogarea termenului se justifică prin „complexitatea procedurilor necesare derulării serviciilor de dezvoltare informatică la nivelul platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)”.

Urmează al optulea termen avansat de CNAS – deocamdată printr-un proiect de act normativ.

Recent CNAS a anunţat un termen nou de amânare a punerii în aplicare a prevederilor antemenţionate: până la 30 iunie 2020. Prevederea apare într-un proiect de Hotărâre a Guvernului privind prelungirea termenului de aplicare unor acte normative în domeniul sănătăţii şi prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României.
De data aceasta însă CNAS invocă un motiv nou pentru care amână punerea în aplicare a măsurilor antemenţionate: „pentru a asigura un acces neîntrerupt al asiguraților la medicamente și investigații medicale paraclinice necesare pentru diagnosticarea, tratarea şi monitorizarea bolilor, inclusiv a celor cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei”, potrivit Notei de Fundamentare a proiectului de act normativ.

 

Afectaţi de amânarea sistematică a acestei măsuri sunt, în această perioadă, oamenii care se află, din diverse motive, în altă judeţ decât cel în care locuiesc de obicei şi decât cel în care se află CJAS cu care are contract medicul lor de familie. Pentru aceşti oameni revenirea la reşedinţa obişnuită e deocamdată dificilă, având în vedere restricţiile impuse prin Ordonanţele militare.

Aceşti oameni pot obţine astăzi online reţeta sau biletul de trimitere de la medic, prin intermediul consultaţiei la distanţă, reglementată prin HG 252 din 2020. Însă nu îşi pot ridica medicamentele prescrise de medic în reţetă de la farmacii aflate în alt judeţ decât cel în care se află Casa de Asigurări cu care e în contract medicul lor de familie.

 

Proiectul de act normativ pus în dezbatere publică de CNAS mai prevede, printre altele, şi:

  • prelungirea până la 30 iunie 2020 a termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 27 martie 2018, cu modificările ulterioare.
  • prelungirea până la 30 iunie 2020 a termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 31 martie 2017, cu modificările ulterioare.
  • pe perioada stării de urgenţă, terapiile psihiatrice acordate de medicul de specialitate psihiatrie, inclusiv psihiatrie pediatrică, precum și serviciile de sănătate conexe actului medical furnizate de psiholog, prevăzute în pachetul de servicii de bază din asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, pot fi acordate și la distanță – în condițiile în care pot fi realizate prin mijloace de comunicare la distanță, în aceleași condiții ca și cele acordate la cabinet.
Te-ar mai putea interesa și
BEI pune la dispoziția Guvernului o linie de finanțare de 50 de milioane de euro pentru investiții în siguranța rutieră
BEI pune la dispoziția Guvernului o linie de finanțare de 50 de milioane de euro pentru investiții în siguranța rutieră
Executivul a aprobat, prin memorandum, negocierea contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 50 de milioane de euro, pentru susţinerea realizării......
Peter Szijjarto: Ungaria va continua să blocheze reuniunile Comisiei Ucraina-NATO, atâta timp cât drepturile minorității maghiare nu sunt respectate
Peter Szijjarto: Ungaria va continua să blocheze reuniunile Comisiei Ucraina-NATO, atâta timp cât drepturile minorității ...
Ungaria va continua să blocheze reuniunile Comisiei Ucraina-NATO, atât timp cât drepturile minorităţii maghiare din ...
Firma Quartz Matrix a dotat 1.000 de clase, din peste 200 de școli și licee din România, cu tehnologie pentru educație digitală
Firma Quartz Matrix a dotat 1.000 de clase, din peste 200 de școli și licee din România, cu tehnologie pentru educație ...
Compania ieșeană Quartz Matrix a dotat 1.000 de clase, din 205 școli și licee din România, de stat și private, cu tehnologie ...
Fermierii români vor putea beneficia de fonduri europene în valoarea de peste 391 de milioane de euro pentru pierderile suferite în intervalul 2023 și 2027
Fermierii români vor putea beneficia de fonduri europene în valoarea de peste 391 de milioane de euro pentru pierderile ...
Fermierii vor beneficia de fonduri europene de 391,4 milioane de euro pentru gestionarea riscurilor din agricultură prin ...