Alocaţiile pentru copii: cu cât s-au majorat, de fapt, în august 2020 şi în ianuarie 2021

Alocaţiile pentru copii aferente lunii august 2020 şi lunii ianuarie 2021 au fost majorate cu 20%. Informaţia e parţial adevărată. Spunem parţial, pentru că, în lipsa explicaţiilor suplimentare, unii dintre părinţi au înţeles că alocaţiile au crescut cu 20% faţă de nivelurile lunii anterioare (creşterii). În realitate, alocaţiile au crescut cu procentul de 20% aplicat sumei rezultate din diferenţa dintre cuantumul alocaţiei, prevăzut pentru iulie 2022, şi cel din iulie 2020, în acord cu dispoziţiile OUG 123 din 2020. Algoritmul de creştere, explicat de Economica.net în continuare.
Cristina Şomănescu - mie, 10 feb. 2021, 12:28
Alocaţiile pentru copii: cu cât s-au majorat, de fapt, în august 2020 şi în ianuarie 2021

Cum s-au majorat alocaţiile? La ce valori s-a aplicat, de fapt, mărirea cu 20%?

Alocaţiile pentru copii, aferente lunii august 2020 şi aferente lunii ianuarie 2021, s-au majorat, într-adevăr, cu 20%. De reţinut că alocaţiile nu s-au majorat cu 20% faţă de nivelurile lunii precedente, aşa cum s-a vehiculat greşit în spaţiul public. Procentul de creştere cu 20% s-a aplicat sumei rezultate din diferenţa dintre cuantumurile alocaţiei, prevăzute pentru iulie 2022, şi cuantumurile acordate în iulie 2020, potrivit OUG 123/2020 care reglementează calendarul de creştere a alocaţiilor, reiese dintr-o analiză Economica.net.

Guvernul poartă o parte din vină

Guvernul a exemplificat în comunicatul de presă emis după aprobarea OUG 123 cum vor creşte alocaţiile, dar nu a spus explicit şi clar cristal că alocaţiile se majorează cu un procent de 20% aplicat sumei rezultate din diferenţa dintre cuantumul alocaţiei, prevăzut pentru iulie 2022, şi cel din iulie 2020.

Drept care, o parte a presei şi unii dintre părinţi au înţeles greşit că alocaţiile cresc cu 20% faţă de cuantumurile avute anterior măririi. Economica.net a primit mesaje de la părinţi care nu înţeleg cum au fost majorate alocaţiile copiilor lor şi care au fost induşi în eroare de informaţiile despre subiect, transmise de Executiv şi de o parte a presei.

„Guvernul a aprobat dublarea etapizată a alocaţiilor de stat pentru copii. Prima majorare, cu 20%, aferentă lunii august, va fi făcută în septembrie. Guvernul a aprobat în şedinţa de vineri, majorarea cu 20%, începând cu luna septembrie, a alocaţiei de stat pentru copii, aferentă lunii august, iar pentru perioada 2021 – 2022, Executivul a prevăzut câte două majorări pe an, în lunile ianuarie şi iulie. Toate majorările vor fi făcute din oficiu”, anunţa Executivul în comunicatul de presă emis la 31 iulie 2020.

Majorarea alocaţiilor s-a făcut prin OUG nr. 123 din 2020, în vigoare din 31 iulie 2020, data publicării în Monitorul Oficial, şi reflectă algoritmul de creştere prevăzut în acest act normativ.

Iată explicaţiile şi calculele făcute de Economica.net care vă arată cum s-a ajuns la valorile încasate din septembrie până acum:

Alocaţia pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani şi alocaţia pentru copiii cu handicap: cum a crescut în august 2020 la 369 de lei.

În iulie 2020, alocaţia pentru aceşti copii se ridica la 311 lei.
Începând cu drepturile aferente lunii iulie 2022, alocaţia acestor copii ajunge la 600 de lei, spune OUG 123 din 2020.

Diferenţa dintre cuantumul prevăzut pentru iulie 2022 şi cuantumul acordat în iulie 2020 acestor copii: 600 de lei minus 311 lei egal 289 lei. Alocaţia acestor copii se majorează cu procentul 20% aplicat valorii de 289 de lei, conform OUG 123 din 2020. Aceasta înseamnă o creştere a alocaţiei cu 57.8 lei. Reţineţi această valoare. Aceasta e, de fapt, valoarea cu care alocaţia copiilor din categoriile antemenţionate creşte etapizat, arată analiza Economica.net.

Concret, aplicând algoritmul explicat de Economica.net mai sus, începând cu drepturile aferente lunii august 2020, alocaţia pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, respectiv pentru copiii cu handicap a crescut de la 311 lei (cât a fost în iulie 2020) până la 368.8 lei (cu 57.8 lei). Valoarea alocaţiei s-a rotunjit în sus la 369 de lei, aşa cum prevede OUG 123, arată calculele făcute de Economica.net.

Alocaţia pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani şi alocaţia pentru copiii cu handicap: cum a crescut din ianuarie 2021 la 427 de lei.

Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2021, alocaţia pentru copiii din grupa de vârstă 0 – 2 ani, precum şi pentru cei cu handicap creşte de la 369 de lei până la 427 de lei.
S-a ajuns la această creştere aplicând alineatul 4 al articolului 3 din Legea nr. 61/1993, modificată prin OUG 123 pe 2020.
Acesta spune că începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2021, alocaţia creşte cu 20% din diferenţa dintre cuantumul prevăzut pentru iulie 2022 şi cuantumul acordat în iulie 2020. În cazul nostru, cu 57.8 lei, aşa cum Economica.net a arătat mai sus.

Prin urmare, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2021, alocaţia pentru copiii din grupa de vârstă 0 – 2 ani, precum și pentru cei cu handicap creşte de la 369 de lei până la 426.8 lei (369 de lei plus 57.8 lei). Valoarea e rotunjită în sus la 427 de lei, conform OUG 123, studiată de Economica.net.

Alocaţia copiilor care au între 2 şi 18 ani: cum a crescut din august 2020 la 185 de lei.

Începând cu drepturile aferente lunii august 2020, alocația de stat pentru copiii care au între 2 şi 18 ani a crescut de la 156 de lei până la 185 de lei, în acord cu OUG 123 din 2020.

Cum am ajuns la această creştere

Începând cu drepturile aferente lunii august 2020, cuantumul alocaţiei de stat pentru aceşti copii se majorează cu 20 de puncte procentuale, aplicate sumei rezultate din diferenţa dintre cuantumul prevăzut pentru iulie 2022 şi cuantumul acordat în iulie 2020, potrivit OUG 123 din 2020, aşa cum Economica.net v-a explicat mai sus.

În iulie 2022, alocaţia copiilor care au între 2 şi 18 ani ajunge la 300 de lei, conform OUG 123 din 2020.
În iulie 2020, alocaţia acestor copii a fost de 156 de lei.

300 de lei minus 156 de lei egal 144 de lei. 20% din 144 de lei egal 28.8 lei. Reţineţi această valoare. Aceasta e valoarea cu care a crescut alocaţia acestor copii în 2020 şi cu care creşte din ianuarie 2021, potrivit analizei Economica.net.

Concret, începând cu drepturile aferente lunii august 2020, alocaţia copiilor de 2 – 18 ani a crescut de la 156 de lei până la 184.8 lei, valoare rotunjită în sus la 185 de lei, în acord cu OUG 123/2020.

Alocaţia copiilor care au între 2 şi 18 ani: cum a crescut din ianuarie 2021 la 214 lei.

Alocaţia copiilor de 2 – 18 ani, aferentă drepturilor lunii ianuarie 2021, a ajuns la 214 lei, de la 185 de lei cât a fost până atunci.

S-a ajuns la această creştere aplicând alineatul 4 al articolului 3 din Legea nr. 61/1993 modificată prin OUG 123 pe 2020. Amintim că potrivit acestui alineat, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2021, alocaţia creşte cu 20% din diferenţa dintre cuantumul prevăzut pentru iulie 2022 şi cuantumul acordat în iulie 2020. În cazul nostru, alocaţia creşte cu 28.8 lei faţă de nivelul lunii precedente, reiese din analiza Economica.net.

Astfel, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2021, alocaţia de stat pentru copiii de 2 – 18 ani se majorează cu 28.8 lei faţă de nivelul anterior (185 de lei) şi ajunge la 213.8 lei; valoarea a fost rotunjită în sus, la 214 lei, în acord cu alineatul 9 din OUG 123/2020.

Temei juridic – OUG 123 din 2020

Articol unic. –
Articolul 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Alocația de stat pentru copii se stabilește în cuantum de:
a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3);
c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

(2) Cuantumul prevăzut la alin. (1) se aplică începând cu drepturile aferente lunii iulie 2022.
(3) Începând cu drepturile bănești aferente lunii august 2020, cuantumul alocației de stat se majorează cu 20 de puncte procentuale, aplicate sumei rezultate din diferența dintre cuantumul prevăzut la alin. (1) și cuantumul acordat anterior, în luna iulie 2020.
(4) În perioada 1 ianuarie 2021-1 iulie 2022, majorarea prevăzută la alin. (3) se aplică de două ori pe an, respectiv începând cu drepturile aferente lunii ianuarie și drepturile aferente lunii iulie a fiecărui an.
(5) Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocației de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflației.
(6) În condițiile în care bugetul de stat poate susține un cuantum mai mare al alocației de stat pentru copii, prin hotărâre a Guvernului se poate stabili un nivel mai ridicat decât cel prevăzut la alin. (5).
(7) Titular al dreptului la alocația de stat pentru copii este copilul.
(8) Alocația de stat pentru copii prevăzută la alin. (1) lit. a) se cumulează cu indemnizația lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserție, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(9) Dacă din calculul cuantumului alocației de stat pentru copii prevăzut la alin. (3)-(5) rezultă fracțiuni în bani, cuantumul se rotunjește la leu în favoarea beneficiarului.”

Te-ar mai putea interesa și
România va participa la programul comun al statelor UE de achiziționare de obuze pentru Ucraina
România va participa la programul comun al statelor UE de achiziționare de obuze pentru Ucraina
Un număr de 17 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, plus Norvegia, au convenit luni să cumpere în comun muniţii de artilerie în valoare de două miliarde de euro pe care să le......
Ministerul Finanțelor a împrumutat 400 de milioane de lei de la bănci
Ministerul Finanțelor a împrumutat 400 de milioane de lei de la bănci
Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, 400 de milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat ...
Nuclearelectrica a semnat un memorandum cu Emirates Nuclear Energy Corporation, pentru a colabora la dezvoltarea programului de energie nucleară
Nuclearelectrica a semnat un memorandum cu Emirates Nuclear Energy Corporation, pentru a colabora la dezvoltarea programului ...
Companiile Nuclearelectrica și Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) anunță semnarea unui emorandum de înțelegere ...
APIA a început să elibereze adeverințe pentru solicitanții de ajutoare de stat în sectorul creșterii animalelor
APIA a început să elibereze adeverințe pentru solicitanții de ajutoare de stat în sectorul creșterii animalelor
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a început eliberarea de adeverinţe pentru solicitanţii ...