1EUR = 4.8745 RON | Bucureşti 12 º

News

ANCOM propune noi metode de raportare a datelor statistice pe segmentul serviciilor poştale

Raportarea datelor statistice aferente serviciilor poştale se va face în funcţie de calitatea furnizorului şi de destinaţia trimiterii poştale, astfel încât să poată fi monitorizate evoluţiile indicatorilor atât pe ansamblul sectorului serviciilor poştale, cât şi separat, pe anumite segmente de piaţă, inclusiv evidenţierea distinctă a sferei serviciului universal, se arată într-un proiect de decizie publicat, vineri, în consultare de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

20 dec, 2019 | Agerpres

"Pentru a înlesni raportările şi a evita posibilele confuzii, ANCOM propune raportarea pe grupe de trimiteri poştale, organizate în funcţie de calitatea furnizorului (trafic realizat în nume propriu, trafic realizat în calitate de subcontractor, respectiv trafic realizat în calitate de revânzător) şi de destinaţia trimiterii poştale (trafic intern, trafic internaţional intrat, respectiv trafic internaţional ieşit). Pentru traficul realizat în nume propriu sunt evidenţiate principalele categorii de servicii poştale prestate, precum şi treptele de greutate. În scopul asigurării unei raportări uniforme, această structură a fost aplicată în mod similar pentru principalele categorii de trimiteri poştale. Totodată, informaţiile au fost comasate într-un singur formular de raportare, iar o trimitere poştală, indiferent de tipul ei, se va regăsi raportată o singură dată în cadrul unui singur indicator. Noua reglementare va permite ANCOM să urmărească evoluţiile indicatorilor atât pe ansamblul sectorului serviciilor poştale, cât şi separat, pe anumite segmente de piaţă, inclusiv evidenţierea distinctă a sferei serviciului universal", menţionează arbitrul pieţei telecom.

Potrivit sursei citate, indicatorii raportaţi de furnizorii de servicii poştale constituie informaţii necesare pentru monitorizarea situaţiei şi a dinamicii concurenţiale a pieţei serviciilor poştale, pentru elaborarea şi actualizarea reglementărilor în domeniu, pentru întocmirea rapoartelor statistice şi pentru raportarea către diverse organisme europene şi internaţionale din domeniu (de exemplu, către Comisia Europeană, Uniunea Poştală Universală, Grupul Reglementatorilor Europeni de Poştă).

În viziunea ANCOM, furnizorii de servicii poştale trebuie să raporteze informaţiile generale destinate identificării lor şi a serviciilor prestate, date privind reţeaua poştală deţinută, resursele umane implicate în procesele derulate şi valoarea investiţiilor realizate, date privind trimiterile poştale gestionate atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional (trimiteri de corespondenţă, imprimate, pachete mici, colete poştale, mandate, cecograme, publicitate prin poştă, taloane de plată a drepturilor de protecţie socială şi a documentelor de informare întocmite de Casa Naţională de Pensii Publice la domiciliul beneficiarilor), serviciile conexe serviciilor poştale (trimiteri de publicitate neadresată, trimiteri hibrid), precum şi cu privire la reclamaţiile primite de la utilizatorii serviciilor poştale.

Furnizorii de servicii poştale vor avea ca termen de raportare data de 28 februarie a fiecărui an pentru activitatea desfăşurată în anul anterior. În cazul persoanelor care nu au avut calitatea de furnizor de servicii poştale pe întreaga perioadă de raportare, aceştia vor raporta indicatorii aferenţi pentru perioada în care au avut această calitate.

Totodată, dacă un furnizor de servicii poştale doreşte să renunţe la această calitate, are obligaţia de a raporta datele statistice în momentul depunerii cererii de renunţare.

ANCOM menţionează că prima raportare a datelor statistice, conform noii decizii, se va realiza pentru datele aferente anului 2019. Autoritatea propune ca termenul de raportare să fie decalat, cu titlu de excepţie, până la data de 30 aprilie 2020.

Proiectul de Decizie privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale poate fi pe site-ul ANCOM, iar persoanele interesate pot să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 22 ianuarie 2020.

Loading...

CELE MAI NOI ȘTIRI

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO