Cod fiscal modificat: reguli noi privind aplicarea CASS la veniturile din activităţi independente în 2024

Oamenii care obţin venituri din activităţi independente în anul 2024 vor datora contribuţie de asigurări sociale de sănătate (CASS) aplicată asupra venitului anual realizat şi nu asupra plafonului de cel puţin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute, cum e în prezent, reiese din proiectul de lege prin care guvernul schimbă Codul fiscal, analizat de Economica.net. Persoanele fizice care au venituri din drepturi de autor, din cedarea folosinței bunurilor, din alte surse, pentru care există obligaţia plăţii CASS, vor achita în continuare contribuţia la sănătate la plafoanele de cel puţin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe economie.
Cristina Şomănescu - Dum, 24 sept. 2023, 21:51
Cod fiscal modificat: reguli noi privind aplicarea CASS la veniturile din activităţi independente în 2024

Guvernul a lansat în dezbatere publică la 19 septembrie proiectul de lege prin care schimbă Codul fiscal, dar şi alte acte normative. Forma finală a proiectului de lege diferă de variantele la care a lucrat executivul şi despre care am scris în exclusivitate.

Iată ce noutăţi apar, începând cu anul 2024, pentru persoanele care obţin venituri extrasalariale pe care trebuie să le declare la Fisc prin intermediul declaraţiei unice.

CASS aplicată asupra veniturilor din activităţi independente anuale realizate începând cu anul 2024 şi nu la plafonul de cel puţin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute, cum e în prezent. Baza de calcul al CASS pentru aceste persoane va fi de cel mult 60 de salarii minime brute pe economie. Drept care, cei care declară venituri anuale din activităţi independente de 61 sau mai multe salarii minime brute începând cu anul 2024 vor plăti CASS la o bază de calcul de 60 de salarii minime, reiese din proiectul de lege, consultat de Economica.net.

Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente în anul 2024 vor datora contribuţie de asigurări sociale de sănătate (CASS) la o bază de calcul egală cu venitul anual realizat/norma anuală sau norma ajustată de venit, după caz.

Guvernul introduce un plafon maxim de 60 de salarii minime privind baza de calcul al CASS în cazul persoanelor care au venituri din activităţi independente.

Baza de calcul pentru CASS în cazul persoanelor care obţin venituri din activităţi independente în anul 2024 va fi plafonată de executiv la cel mult 60 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul trimiterii declaraţiei unice la Fisc, reiese din proiectul de lege analizat de Economica.net.
Aceasta înseamnă că oamenii care obţin venituri anuale din activităţi independente în anul 2024 egale sau mai mari decât 61 de salarii minime brute pe economie vor plăti CASS la o bază de calcul plafonată la 60 de salarii minime brute pe economie.
Prin urmare, persoanele fizice care au venituri din activităţi independente nu vor mai plăti CASS la o bază de calcul de cel puţin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe economie, în funcţie de plafonul în care se situează venitul anual realizat din activităţi independente, ci vor datora CASS la venitul anual (brut sau net, după caz) realizat/norma anuală/norma ajustată de venit. Măsura intră în vigoare începând cu veniturile obţinute în anul 2024, reiese din proiectul de act normativ analizat de Economica.net.

CASS datorată se va calcula de către aceşti contribuabili prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul reprezentând venitul anual realizat din activităţi independente/norma anuală de venit. Dacă venitul anual din activităţi independente depăşeşte 60 de salarii minime brute, CASS se va calcula în cotă de 10% la plafonul de 60 de salarii minime brute.
Contribuabilii vor stabili nivelul contribuţiei şi îl vor declara prin declaraţia unică pe care o vor trimite la Fisc.
Termenul de plată a CASS este până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui pentru care se datorează contribuția.
Persoanele fizice pot efectua plăți pentru CASS datorată oricând până la împlinirea termenului de plată.

Fac excepţie de la aceste prevederi  persoanele cu venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă. Aceste venituri sunt reglementate prin articolul 68^1 din Codul fiscal.

Începând cu veniturile realizate în baza contractelor de activitate sportivă din anul 2024, plătitorii acestor venituri vor calcula şi vor reţine CASS datorată de către beneficiarul venitului, la momentul plății venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul reprezentând venitul anual realizat. Plătitorul de venit depune declaraţia 112 și plătește CASS până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinută, reiese din proiectul de act normativ consultat de Economica.net.

Temei juridic

Articolul 170 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 170 – Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h)

(1) Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente (prevăzute la art. 155 alineatul (1) litera b) – nota redacţiei Economica), din una sau mai multe surse datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază anuală de calcul egală cu venitul net anual realizat/brut sau norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată, după caz, stabilite potrivit art. 68, 68^1 şi 69, după caz, care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egală cu nivelul de 60 salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120.
La determinarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale prevăzute la art. 118.

Art. 174 – Stabilirea, declararea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente (prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – nota redacţiei)

(1) Contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează de către contribuabilii care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b), altele decât cele prevăzute la art. 68^1, prin aplicarea cotei de contribuție prevăzute la art. 156 asupra bazei anuale de calcul prevăzute la art. 170 alineatul (1).

(2) Persoanele fizice care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b), altele decât cele prevăzute la art. 68^1, stabilesc și declară contribuția, depun declarația prevăzută la art. 120 sau la art. 122, la termenele și în condițiile prevăzute la Titlul IV – Impozitul pe venit, pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități independente.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate cumulată din una sau mai multe surse de venit din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b), corespunzătoare veniturilor nete anuale estimate/norma de venit este egală cu cea corespunzătoare veniturilor nete anuale realizate /norma de venit și este cuprinsă între nivelul de 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120 inclusiv, și cel mult nivelul de 60 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, contribuabilii nu au obligația depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la art. 122.

Unele dintre persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cele care obţin venituri din asociere cu o persoană juridică, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, investiţii, din alte surse vor datora în continuare CASS la o bază de calcul egală cu cel puţin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute în vigoare la termenul depunerii declaraţiei unice la Fisc, reiese din proiectul de act normativ, analizat de Economica.net.

Persoanele fizice care vor plăti CASS la o bază de calcul de cel puţin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute sunt cele încasează veniturile prevăzute la articolul 155, alineatul (1), de la litera c) la litera h) inclusiv, conform Codului fiscal consultat de Economica.net.

Articolul 155 alineatul (1): contribuabilii datorează CASS pentru:

 • c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale, cu excepţia celor care au venituri şi din contracte individuale de muncă (CIM). Oamenii care au CIM nu datorează contribuţii sociale pentru veniturile din proprietate intelectuală realizate, indiferent de nivelul acestora din urmă, potrivit Codului fiscal, analizat de Economica.net.
  d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;
  e) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83;
  f) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103;
  g) venituri din investiții, definite conform art. 91;
  h) venituri din alte surse.

Temei juridic

Articolul 170 alineatul (2) se modifică astfel:
(2) Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) literele c) – h), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul stabilită potrivit alin. (5), dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120.

Articolul 170 alineatul (5)
Baza anuală de calcul al CASS în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) literele c) – h) o reprezintă:

 • nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice (prevăzute la art. 120), în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 12 salarii minime brute pe ţară;
 • nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară;
 • nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 de salarii minime brute pe ţară, conform proiectului de lege prin care se schimbă Codul fiscal, analizat de Economica.net.

 

Te-ar mai putea interesa și
Sorin Grindeanu: Sunt întârzieri la magistrala CFR Braşov – Sighişoara
Sorin Grindeanu: Sunt întârzieri la magistrala CFR Braşov – Sighişoara
Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Tulcea, că lucrările la magistrala CFR Braşov - Sighişoara înregistrează întârzieri şi a dat asigurări că......
Consiliul Concurenței analizează preluarea activității de intermediere în asigurări a Globasig Broker de către Safety Broker
Consiliul Concurenței analizează preluarea activității de intermediere în asigurări a Globasig Broker de către Safety ...
Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Safety Broker de Asigurare S.A. intenționează să preia activitatea ...
OTP Bank anunță că are bani de cheltuit și vrea să-și continue seria de achiziții
OTP Bank anunță că are bani de cheltuit și vrea să-și continue seria de achiziții
OTP BanK Nyrt., cel mai mare grup bancar din Ungaria, are bani de cheltuit după creşterea profitului şi intenţionează ...
Renault va investi 400 de milioane de euro în fabrica sa din Turcia, unde va produce patru modele noi, inclusiv un SUV Duster
Renault va investi 400 de milioane de euro în fabrica sa din Turcia, unde va produce patru modele noi, inclusiv un SUV Duster
Grupul auto Renault a anunţat joi că va investi 400 de milioane de euro în uzina sa de la Bursa (Turcia), pe care vrea ...