Comisia Europeană a autorizat ajutorul de stat de 12,5 miliarde de lei pentru programul IMM Plus

Comisia Europeană a autorizat grantul în valoare de aproximativ 12,5 miliarde de lei dedicat programului IMM Plus prin care vor fi garantate credite sau linii de credit ale companiilor din agricultură, silvicultură, industria alimentară, construcții, comerț, repararea autovehiculelor și informații și telecomunicații, potrivit unei decizii publicate în Jurnalul European.
Alina Stanciu - mie, 17 apr. 2024, 14:50
Comisia Europeană a autorizat ajutorul de stat de 12,5 miliarde de lei pentru programul IMM Plus

Schema de ajutor de stat IMM PLUS a fost elaborată în baza Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a invaziei Rusiei împotriva Ucrainei și presupune acordarea de garanții de stat antreprenorilor români.

Mai exact, potrivit OUG privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM Plus, se acordă ajutor de stat sub formă de garanţii de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.

Pentru creditele/liniile de credit, valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 de lei pentru creditele de investiţii. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 10.000.000 de lei. Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 5.000.000 de lei.

Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiţii, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a finanţărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru, cel puţin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanţiei se aplică graficul de rambursare în rate, fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.

Durata garanţiilor acordate nu poate depăşi 6 ani pentru creditele de investiţii şi 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.

În cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor eligibili, instituţiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.

Pentru garanţiile acordate beneficiarilor schemei de ajutor de stat se percep comisioane de risc, astfel:

a) pentru beneficiarii ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii: la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat;

b) pentru beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor mari, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi a UAT-urilor: la nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat.

Câți bani poate accesa o companie

Ajutoarele de stat prin IMM Plus  se cumulează şi se acordă în limita echivalentului în lei al sumei de 2.250.000 de euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 280.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare şi 335.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii. În cazul UAT-urilor, valoarea ajutorului de stat acordat nu poate depăşi echivalentul în lei a 2.250.000 de euro/UAT.

Ajutoarele de stat vor fi acordate cu respectarea prevederilor secţiunii 2.1 din Cadrul temporar de criză şi de tranziţie, respectiv:

a) ajutorul total nu depăşeşte 2.250.000 de euro pe întreprindere în orice moment; toate cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe; plafonul se aplică tuturor întreprinderilor active în sectoarele/domeniile eligibile la finanţare în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepţia sectoarelor agriculturii primare, pisciculturii şi acvaculturii.

b) ajutorul se acordă cel târziu la data de 30 iunie 2024;

c) ajutorul se acordă întreprinderilor afectate de criză;

d) se poate acorda ajutor întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul prelucrării şi comercializării de produse agricole, cu condiţia ca acest ajutor să nu fie transferat parţial sau total către producători primari; cuantumul ajutorului nu se stabileşte pe baza preţului sau a cantităţii de produse introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză sau achiziţionate de la producători primari, cu excepţia cazului în care, în acest din urmă caz, produsele fie nu au fost introduse pe piaţă, fie au fost utilizate în scopuri nealimentare, cum ar fi distilarea, metanizarea sau compostarea de către întreprinderile în cauză;

e) pentru sectoarele agriculturii primare, pisciculturii şi acvaculturii se aplică și următoarele condiţii:

(i) ajutorul nu depăşeşte 280.000 de euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agriculturii primare, respectiv 335.000 de euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;

(ii) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor introduse pe piaţă;

f) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, însumate, nu se depăşeşte cuantumul maxim total de 2.250.000 de euro pe întreprindere, cu excepţia întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea exclusiv în sectoarele agriculturii primare, cărora li se aplică un plafon de 280.000 de euro, respectiv sectoarele pescuitului şi acvaculturii, caz în care nu se va depăşi cuantumul maxim total de 335.000 de euro pe întreprindere.

Cui se adresează programul

Schema de ajutor de stat are mai multe componente, respectiv:

a) IMM ROMÂNIA PLUS, de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv start-upuri, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie de către instituţiile de credit, cu excepţia activităţilor cuprinse în cadrul celorlalte componente, respectiv AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, RURAL PLUS, INNOVATION PLUS;

b) AGRO PLUS, de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, inclusiv start-upuri, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie;

c) IMM PROD PLUS, pentru asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor realizate de către întreprinderile mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-upuri, precum şi de către întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie, pentru următoarele obiective: încurajarea producţiei autohtone de bunuri de larg consum, creşterea capacităţii de producţie, reconversia de la intermediere la producţie, digitalizarea activităţii şi alinierea/îmbunătăţirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătăţirea eficienţei energetice în cadrul proceselor de producţie;

d) CONSTRUCT PLUS, destinată proiectelor privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, investiţii în domeniul energiei verzi şi aliniere la obiectivele de mediu implementate de IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţiilor şi unităţile administrativ-teritoriale, cu două subcomponente:

 subcomponenta de susţinere a proiectelor de investiţii pentru IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţiilor, inclusiv start-upuri;

 subcomponenta de susţinere a proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţile administrativ-teritoriale, care presupun finanţarea unor activităţi din sectorul construcţiilor;

e) INNOVATION PLUS, în vederea sprijinirii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie care deţin o componentă de inovare, a celor care realizează invenţii şi inovaţii şi a susţinerii activităţilor care promovează exportul IMM-urilor şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, constând în activităţi care să conducă la stimularea exporturilor româneşti, respectiv la susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate, stimularea comerţului online şi a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare, şi care activează în industria exportatoare nepoluantă;

f) RURAL PLUS, de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi a întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii, sectorului alimentar şi comerţului cu produse agricole, piscicole şi alimentare, cu excepţia tutunului şi a băuturilor alcoolice, prin acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate de către instituţiile de credit.

Prin program se pot acorda garanții în limita pentru 11.500 beneficiari, potrivit Ministerului de Finanțe.

Te-ar mai putea interesa și
Președintele constructorului italian de nave Fincantieri, Claudio Graziano, a fost găsit mort. Varianta sinuciderii pare una probabilă
Președintele constructorului italian de nave Fincantieri, Claudio Graziano, a fost găsit mort. Varianta sinuciderii pare ...
Claudio Graziano, preşedintele grupului italian Fincantieri, cea mai importantă companie de construcţie de nave în Europa, care a comandat şi Forţa Naţiunilor Unite în Liban, a decedat la 70......
Libra Internet Bank anunță că va începe să facă plățile pentru cuponul 4 al obligațiunilor emise acum doi ani
Libra Internet Bank anunță că va începe să facă plățile pentru cuponul 4 al obligațiunilor emise acum doi ani
Libra Internet Bank S.A. informează Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin intermediul unui anunț postat pe site-ul ...
Slovacia – Joi se tranșează în Parlament planul Guvernului Fico de a desființa televiziunea și radioul publice și de a crea alte posturi în locul lor, apropiate puterii
Slovacia – Joi se tranșează în Parlament planul Guvernului Fico de a desființa televiziunea și radioul publice ...
Planul guvernului populisto-ultranaţionalist slovac de a dizolva radioteleviziunea publică RTVS şi de a crea o nouă entitate, ...
Mark Rutte dă asigurări că viitorul guvern olandez va păstra politica externă a țării, în ciuda prezenței puternice a extremei drepte
Mark Rutte dă asigurări că viitorul guvern olandez va păstra politica externă a țării, în ciuda prezenței puternice ...
Premierul olandez în exerciţiu, Mark Rutte, a asigurat luni că viitorul guvern, în care un rol esenţial îl va juca ...