De la 1 august, concediul medical se acordă în cel puţin două etape, împreună cu un plan de recuperare. Ce conţine planul şi cine îl va primi

De la 1 august, medicii de familie au dreptul să elibereze certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 7 zile calendaristice pentru un episod de boală. Medicii de familie vor acorda pacientului concediu medical pentru boli obişnuite în cel puţin două etape, din care prima etapă este de maximum 4 zile calendaristice. De aceeaşi dată intră în vigoare obligaţia medicilor să facă planuri de recuperare pentru majoritatea pacienţilor cărora le eliberează concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă. Economica.net vă prezintă detaliile şi structura acestui plan, aşa cum sunt definite în noile norme de aplicare a OUG privind concediile medicale.
Cristina Şomănescu - mar, 20 iul. 2021, 21:59
De la 1 august, concediul medical se acordă în cel puţin două etape, împreună cu un plan de recuperare. Ce conţine planul şi cine îl va primi

Actualizare 1 august

Forma finală a actului normativ care conţine normele de aplicare a prevederilor OUG 158/2005, modificată şi completată prin OUG 74/2021, este diferită de cea anunţată iniţial de CNAS, despre care Economica.ne a scris la 20 iulie.

Iată, punctual, ce prevede actul normativ oficializat prin publicarea în Monitorul Oficial din 30 iulie.

La 30 iulie s-a publicat în Monitorul Oficial (partea I, nr. 745) actul normativ care conţine normele de aplicare a OUG privind concediile medicale. Este vorba despre Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 1.398/729 din 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.
Actul normativ poate fi citit integral la acest link.

Economica.net vă spune care sunt cele mai importante noutăţi aduse de actul normativ:

Medicii de familie şi medicii de specialitate din ambulatoriu care eliberează pacientului concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă au obligaţia întocmirii unui plan de urmărire a evoluţiei bolii, pe care beneficiarul concediului are obligația să îl respecte.

Excepţiile

  • Medicul de familie şi medicii din ambulatoriu nu au obligaţia întocmirii planului de urmărire a evoluției bolii pentru certificatele de concediu medical care se eliberează pentru urgențele medico-chirurgicale, pentru bolile infectocontagioase din grupa A, pentru bolile infectocontagioase cu agent înalt patogen, pentru care se impune măsura izolării, precum Sars-CoV-2, prevăzută la art. 8 alineatul (1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit Ordinului comun al MS şi CNAS nr. 1.398/729/2021, consultat de Economica.net.
  • De asemenea, medicii sunt scutiţi de obligaţia de a întocmi planuri de recuperare pentru pacienţii diagnosticaţi cu unele boli speciale, enumerate la articolul 18, alineatul (3) din Normele de aplicare a OUG nr. 158/2005, aprobate prin Ordinul comun al MS şi CNAS nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Printre aceste boli se numără SIDA, neoplaziile, tuberculoza, unele boli cardio-vasculare.

De la 1 august, concediul medical pentru fiecare episod de boală se va acorda în cel puţin două etape.

„În prima etapă, durata acordării concediului medical poate fi de maximum 4 zile calendaristice pentru concediul medical acordat de medicul de familie şi de maximum 15 zile calendaristice pentru concediul medical acordat de medicii de specialitate din ambulatoriu. În cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă, constatată pe baza evaluării răspunsului la tratamentul iniţial şi/sau a rezultatului analizelor de laborator, investigațiilor funcționale și/sau imagistice recomandate, medicul de familie sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu care monitorizează afecţiunea poate elibera certificatul de concediu medical în continuare până la o durată maximă de 7 zile pentru medicul de familie și de maximum 30 de zile pentru medicul de specialitate din ambulatoriu. Pe durata cuprinsă în certificatele de concediu medical, medicul de familie sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, în funcţie de evoluţia bolii, poate modifica planul de urmărire a evoluţiei bolii”, se arată în Ordinul comun al MS şi CNAS nr. 1.398/729/2021, consultat de Economica.net.

Prevederi explicite pentru medicii de familie

Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 7 zile calendaristice, pentru un episod de boală, în cel puţin două etape, din care prima etapă este de maximum 4 zile calendaristice, cu excepţia incapacităţii temporare de muncă a persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subliniază Ordinul comun al MS şi CNAS nr. 1.398/729/2021.

Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăşi 28 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia. După totalizarea a 28 de zile calendaristice acordate de către medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau din spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege, prevede Ordinul comun al MS şi CNAS nr. 1.398/729/2021.

După expirarea concediului medical acordat la ieşirea din spital, în cazul în care starea sănătății persoanei asigurate nu permite reluarea activității, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeași afecțiune, urmând ca, în cazul menținerii incapacității temporare de muncă, să trimită pacientul la medicul din ambulatoriul de specialitate, se mai arată în Ordinul comun al MS şi CNAS nr. 1.398/729/2021.

Reguli noi pentru pacienţi

În situaţia în care, după ce medicul curant a acordat prima etapă a concediului medical, pacientul nu se mai prezintă la medic pentru evaluarea stării de sănătate, conform planului de urmărire a evoluției bolii, sau în situația în care evoluția stării de sănătate a pacientului este favorabilă pentru că a urmat indicaţiile cuprinse în planul de urmărire a evoluției bolii, primit de la medicul său, nu va mai primi concediu medical în continuare, potrivit Ordinului comun al MS şi CNAS nr. 1.398/729/2021.

Ca să se asigure că planul de urmărire a evoluţiei bolii va fi respectat de pacient, medicul care eliberează concediul medical (medicul de familie sau medicul din ambulatoriu, după caz) îi va acorda consultaţii la cabinet şi nu la domiciliu, se precizează explicit în Ordinul comun al MS şi CNAS nr. 1.398/729/2021, consultat de Economica.net.

Excepţiile

Situaţiile în care medicii de familie sau, după caz, medicii de specialitate din ambulatoriu pot acorda consultaţii ori la domiciliul beneficiarului de concediu medical, ori la distanţă, ca să se asigure că pacientul respectă planul de recuperare, sunt:
– dacă pacientul se află în stare de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară;
– sau dacă asiguratul la sănătate care are boli cronice sau un episod acut de boală se află în imposibilitatea de a se prezenta la cabinet din motive medicale, consemnate în fișa pacientului, se arată în Ordinul comun al MS şi CNAS nr. 1.398/729/2021, consultat de Economica.net.

Actul normativ responsabilizează pacienţii care aleg să plece, în interes personal, într-o zonă cu risc epidemiologic cu Sars-CoV-2 sau alt agent înalt patogen

Oamenii care pleacă, în interes personal, în zone în care există epidemie, risc epidemiologic sau biologic cu un agent înalt patogen, precum Sars-CoV-2, deși cunosc aceste condiții la momentul deplasării și care, la întoarcerea pe teritoriul României, intră în concediu de carantină, vor beneficia de indemnizație suportată din FNUASS doar pentru primele cinci zile de carantină, față de 14 zile, cum a fost prevăzut până acum, potrivit Ordinului comun al MS şi CNAS nr. 1.398/729/2021, consultat de Economica.net.

Această regulă se va aplica şi angajaţilor instituțiilor și autorităților publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice. Şi mai explicit, dacă personalul instituţiilor şi autorităţilor publice antemenţionate merg, în interes personal, în zone în care există epidemie, risc epidemiologic sau biologic cu un agent înalt patogen, precum Sars-CoV-2, deși cunosc aceste condiții la momentul deplasării și care, la întoarcerea pe teritoriul României, intră în concediu de carantină, vor beneficia de indemnizație suportată din FNUASS doar pentru primele cinci zile de carantină, reiese din Ordinul comun al MS şi CNAS nr. 1.398/729/2021, studiat de Economica.net.

Ştirea iniţială din 20 iulie

Context

La 1 august intră în vigoare o obligaţie nouă pentru medicii care eliberează concedii medicale. Aceştia vor întocmi planuri de urmărire a evoluţiei bolii pacienţilor cărora le acordă concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, potrivit OUG 74/2021, oficializată prin publicarea în Monitorul Oficial la 30 iunie. Economica.net a anunţat, în premieră, această schimbare pe 4 iulie.

  • Vă amintim că OUG 74/2021 modifică şi completează OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Citeşte şi: Medicii vor fi obligaţi să facă planuri de recuperare pentru pacienţii cărora le acordă concediu medical. În caz contrar, riscă amendă între 5.000 de lei şi 10.000 de lei

Planul de urmărire a evoluției bolii va cuprinde cel puțin indicațiile terapeutice și igieno-dietetice, pe care pacientul care a primit concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă are obligația să le respecte, potrivit OUG 74 din 2021, despre care Economica.net a scris deja. Detaliile despre structura planului de urmărire a evoluției bolii se stabilesc prin normele de aplicare a OUG 158/2005, modificată prin OUG 74 din 2021.

Noutăţi

Economica.net a obţinut proiectul normelor de aplicare a OUG 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Cele mai recente şi substanţiale modificări ale OUG 158 din 2005 au fost făcute prin OUG 74 din 2021. Economica.net a studiat proiectul normelor de aplicare a actului normativ (OUG 158/2005 modificată prin OUG 74 din 2021) şi vă spune ce se schimbă în privinţa concediilor medicale, începând cu 1 august.

Medicii de familie şi medicii de specialitate din ambulatoriu care eliberează pacientului concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă au obligația întocmirii unui plan de urmărire a evoluţiei bolii, pe care beneficiarul concediului are obligația să îl respecte. Structura planului de recuperare e stabilită prin proiectul normelor de aplicare a OUG antemenţionate şi poate fi consultată în fotografia de mai jos.

Excepţii

  • Medicul de familie şi medicii din ambulatoriu nu vor avea obligația întocmirii planului de urmărire a evoluției bolii pentru certificatele de concediu medical care se eliberează pentru urgențele medico-chirurgicale, pentru bolile infectocontagioase din grupa A, pentru bolile infectocontagioase cu agent înalt patogen, pentru care se impune măsura izolării, precum Sars-CoV-2, prevăzută la art. 8 alineatul (1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reiese din proiectul normelor de aplicare a OUG 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare, studiat de Economica.net.
  • De asemenea, medicii sunt scutiţi de obligaţia de a întocmi planuri de recuperare pentru pacienţii diagnosticaţi cu unele boli speciale, prevăzute la articolul 13 alineatul (3) din OUG 158/2005 cu modificările şi completările ulterioare. Dintre acestea amintim SIDA, neoplaziile, tuberculoza, se arată în proiectul normelor de aplicare a OUG 158 din 2005, obţinut şi studiat de Economica.net.

Sursă: caputură Economica.net din proiectul normelor de aplicare a OUG 158/2005 cu modificările şi completările ulterioare.

Concediul medical va fi acordat în cel puţin două etape

În prima etapă, durata concediului medical poate fi de cel mult trei zile calendaristice, se arată în proiectul obţinut de Economica.net.
În cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă, constatate pe baza evaluării răspunsului la tratamentul iniţial şi/sau a rezultatului analizelor de laborator, investigaţiilor funcţionale şi/sau imagistice recomandate, medicul de familie sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, care monitorizează afecţiunea, va putea elibera certificatul de concediu medical în continuare, se arată în proiectul consultat de Economica.net.

Pe durata cuprinsă în certificatele de concediu medical, medicul de familie sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, în funcţie de evoluţia bolii, va putea modifica planul de recuperare stabilit iniţial, conform proiectului normelor de aplicare a OUG 158/2005 cu modificările şi completările ulterioare, analizat de Economica.net.

Medicii de familie vor avea dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă pentru un episod de boală, în cel puţin două etape, din care prima etapă este de cel mult trei zile calendaristice, cu excepţia incapacităţii temporare de muncă a persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reiese din proiectul normelor de aplicare a OUG 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare, studiat de Economica.net.

Ca să se asigure că planul de urmărire a evoluţiei bolii va fi respectat de pacient, medicul care eliberează concediul medical îi va acorda consultații la cabinet şi nu la domiciliu, se precizează explicit în proiectul de norme, consultat de Economica.net.

Excepţii

Situaţiile în care medicii de familie sau, după caz, medicii de specialitate din ambulatoriu pot acorda consultaţii ori la domiciliul beneficiarului de concediu medical, ori la distanţă, ca să se asigure că pacientul respectă planul de recuperare, sunt:

– dacă pacientul se află în stare de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară;
– sau dacă pacientul care are boli cronice sau un episod acut de boală se află în imposibilitatea de a se prezenta la cabinet din motive medicale, reiese din proiectul de act normativ studiat de Economica.net.

Oamenii care pleacă, în interes personal, în zone în care există epidemie, risc epidemiologic sau biologic cu un agent înalt patogen, precum Sars-CoV-2, deși cunosc aceste condiții la momentul deplasării și care, la întoarcerea pe teritoriul României, intră în concediu de carantină, vor beneficia de indemnizație suportată din FNUASS doar pentru primele cinci zile de carantină, față de 14 zile, cum a fost prevăzut până acum, conform OUG 74 din 2021 şi proiectului normelor de aplicare a OUG 158/2005, modificată şi completată prin OUG 74/2021, studiat de Economica.net.

Această regulă se va aplica şi angajaţilor instituțiilor și autorităților publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice. Şi mai explicit, dacă personalul instituţiilor şi autorităţilor publice antemenţionate merg, în interes personal, în zone în care există epidemie, risc epidemiologic sau biologic cu un agent înalt patogen, precum Sars-CoV-2, deși cunosc aceste condiții la momentul deplasării și care, la întoarcerea pe teritoriul României, intră în concediu de carantină, vor beneficia de indemnizație suportată din FNUASS doar pentru primele cinci zile de carantină, prevede proiectul normelor de aplicare a OUG 158/2005, modificată şi completată prin OUG 74/2021, studiat de Economica.net.

Atenţie! Măsurile anunţate de Economica.net fac parte dintr-un proiect de act normativ, drept care deocamdată nu se aplică. Pentru a intra în vigoare, ordinul trebuie aprobat de MS şi CNAS şi publicat în Monitorul Oficial. Data estimată la care vor intra în vigoare prevederile conţinute de normele de aplicare despre care Economica.net a scris aici e 1 august.

Citeşte şi

Reguli noi, mai dure, privind concediile medicale, potrivit unei oug aprobate miercuri de guvern

Te-ar mai putea interesa și
Tesla învinge mărcile germane într-un segment în care nemții se considerau invincibili
Tesla învinge mărcile germane într-un segment în care nemții se considerau invincibili
O analiză a vânzărilor din segmentul SUV-urilor medii premium de pe piața europeană arată că Tesla a reușit să învingă mărcile germane....
Tot crește și nu se mai oprește. Energia electrică cu livrare în primele luni din 2023 a depășit pragul de  500 de euro/MWh, în România
Tot crește și nu se mai oprește. Energia electrică cu livrare în primele luni din 2023 a depășit pragul de  500 de ...
Prețul energiei electrice cu livrare în viitor sparge prag după prag. Pe fondul incertitudinilor legate de iarna care ...
Israelul a acceptat un armistiţiu propus de Egipt în Fâşia Gaza (surse)
Israelul a acceptat un armistiţiu propus de Egipt în Fâşia Gaza (surse)
Israelul a acceptat un armistiţiu propus de Egipt în Fâşia Gaza, pe fondul noii escaladări armate cu gruparea Jihadul ...
Joe Biden, negativ la coronavirus, îşi va putea relua angajamentele publice
Joe Biden, negativ la coronavirus, îşi va putea relua angajamentele publice
Preşedintele SUA, Joe Biden, a fost testat negativ pentru COVID-19 duminică a doua zi consecutiv şi îşi va putea relua ...