EXCLUSIV Dobânzile şi comisioanele pe care ANPC vrea să le scoată din contractele de credit ale BCR

ECONOMICA.NET a intrat în posesia documentelor ANPC în care sunt precizate clauzele contractuale denunţate în instanţă. BCR, cea mai mare bancă din România, este instituţia financiară cu cele mai multe clauze contestate de către ANPC. Acestea se referă la dobânzi şi comisioane.
Mihai Banita - lun, 17 mart. 2014, 22:06
EXCLUSIV Dobânzile şi comisioanele pe care ANPC vrea să le scoată din contractele de credit ale BCR

ANPC a chemat în instanţă opt bănci după data de 1 octombrie 2013, după ce legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între consumatori şi profesionişti a fost modificată. Noile prevederi spun că o clauză dintr-un contract preformulat declarată ca fiind abuzivă va fi eliminată din toate contractele profesionistului care a propus aceste contracte, la iniţiativa ANPC sau a unei asociaţii de consumatori.

După ce a publicat lista băncilor chemate de ANPC în instanţă, ECONOMICA.NET vă prezintă, în serial, şi clauzele pe care ANPC le consideră abuzive în funcţie de bancă.

Banca Comercială Română are deja trei procese cu ANPC – deschise la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Bucureşti – şi este banca cu cele mai multe clauze reclamate, dat fiind faptul că BCR a utilizat mai multe tipuri de contracte preformulate, în funcţie de destinaţia creditului.

Juriştii ANPC remarcă, în notele interne, că BCR a denunţat unilateral actele adiţionale de aliniere la OUG 50, astfel că o decizie a instanţei va afecta toate contractele băncii care conţin respectivele clauze.

„Pentru o mai bună înţelegere, reiterăm faptul că aceste contracte înaintate instanţei de judecată sunt contracte a căror acte adiţionale au fost denunaţate în temeiul art II din legea 288/2010, de către Banca Comercială Română urmând ca dvs prin structurile teritoriale să informaţi consumatorii care depun reclamaţii referitoare la contractele de credit încheiate de către BCR, care a încheiat cu petenţii acelasi tip de contracte de credit şi ale căror acte aditionale încheiate in temeiul OUG 50/2010 au fost denunţate despre trimiterea în instanţă pentru a se pronunţa asupra caracterului abuziv al clauzelor menţionate anterior. În cazul in care din analizarea reclamatilor la BCR identificaţi şi alte clauze care prezintă indicii de clauză abuzivă, sau alte tipuri de contracte vă recomandam să transmiteţi reclamaţiile către ANPC – D.C.S.P. în vederea analizării şi înaintării acestora în instanţă”, se arată în nota de informare internă a ANPC.

Toate clauzele reclamate se referă la dobânzi şi comisioane. Cele mai multe au în vedere modul de calcul al dobânzii – principalul aspect reclamat de clienţii BCR până acum. BCR a utilizat dobânzi variabile interne în contracte, calculate după formule neprecizate. ANPC atacă clauzele referitoare la calculul dobânzii, fie că vorbim de dobânda de referinţă variabilă, dobânda de referinţă administrată, dobânda revizuibilă semestrial – aplicabile la formula de calcul a dobânzii curente după ce, în general, dobânda era fixă într-o perioadă limitată a creditului.

La capitolul comisioane, ANPC a trimis în instanţă clauzele referitoare la comisionul de administrare şi comisionul de urmărire riscuri.

Iată care sunt clauzele trimise în instanţă de către ANPC:

Au fost transmise către instanţă următoarele tipuri de contracte:

contractul de credit pentru achiziţionarea de vehicule, in contract la art 6 se prevede: „la data încheierii prezentului contract dobânda curentă este de . . . . pe an şi este variabilă. Dobânda curentă este formată din dobânda de referinţă variabilă care se afişează la sediile BCR, la care se adaugă 1,5 pp”.

Conform condiţiilor generale de creditare anexă la contractul de credit se prevede la Art 2.10, lit d, – pentru creditele cu dobândă administrată: „Pe parcursul derulării creditului, banca poate modifica dobânda de referinţă administrată, fără consimţământul împrumutatului, în funcţie de costul resurselor de creditare, noul procent de dobândă aplicându-se de la data modificării acestuia, la soldul creditului existent. Modificarea dobanzii curente (%) conduce la reclacularea dobânzii datorate”.

Art 2.11.a din condiţiile generale de creditare anexă la contract prevede: „Noul procent de dobândă de referinţă administrată va fi afişat la sediul băncii la data intrării în vigoare a modificării, iar dobânda rezultată se va aplica la soldul creditului existent la data modificării.

În cazul în care, in urma modificarii nivelului dobânzii de către banca, împrumutatul nu va rambursa restul din creditul angajat şi dobânzile aferente (fără costuri suplimentare) în termen de cel mult 10 zile de la data luării la cunoştinţă, se consideră că împrumutatul a acceptat noul nivel al dobânzii”.

În contractul de credit bancar la punctul 10 litera b şi e pentru creditul pus la dispoziţie banca percepe următoarele comisioane: „lit b comision de administrare de 4,5 eur lunar reprezentat de un procent de 0,05 % din valoarea creditului contractat prevazut la pct. L;” „lit.e comision de urmărire riscuri de 13,50 eur lunar, reprezentând un procent de 0,15% din valoarea creditului contractat prevăzut la pct. 1″ ·

contractul de credit bancar pentru investiţii imobiliare pentru persoane fizice
În contract la art 5 se prevede: „La data încheierii prezentului contract dobânda curentă este de .. . % pe an şi este fixă în primii 2 ani, şi variabilă ulterior. Dobânda fixă se menţine constantă pe o perioada de 2 ani începând cu data primei trageri cu excepţiile prevăzute la pct 6 si 7. Dupa această dată, dobânda curentă este formată din dobânda de referinţă variabilă, care se afişează la sediile BCR, la care se adaugă …. pp

Conform conditiilor generale de creditare anexa la contractul de credit se prevede la Art 4.2 – 4.5:

4.2. „Pe parcursul derulării creditului, nivelul dobânzii curente variabile se modifică în funcţie de evoluţia dobânzii variabile de referinţă BCR/ dobânzii administrate/ indicelui de referinţă LIBOR/EURIBOR/BUBOR”.

4.3. „Noul procent al dobânzii variabile/dobânzii administrate, indicelui de referinţă va fi afişat la sediul bancii, iar dobânda rezultată se va aplica la soldul creditului existent la data modificării.”

4.4. „În cazul modificării ratei dobânzii, noua rata a dobanzii se va aplica automat la valoarea soldului creditului existent la data modificării acestuia în conformitate cu prevederile pct.5.3 din Condiţiile Generale de Creditare.”

4.5. „În cazul în care în urma modificării nivelului dobânzii de către Bancă, Împrumutatul nu va rambursa restul din creditul angajat şi dobanzile aferente in termen de cel mult 10 zile de la data luării la cunoştinţă se consideră că Împrumutatul acceptă noul nivel al dobânzii.”

********

S-a procedat la verificarea contractului de credit nenominalizat în valută cu dobânda revizuibilă, ocazie cu care s-a constatat că următoarea clauză contractuală este posibil abuzivă după cum urmează:

– Prin actul adiţional semnat de către părţi la contractul de credit iniţial, la art 5, lit e este prevăzut comision de·urmărire riscuri astfel: „comision de urmărire riscuri de 13.87 eur lunar, reprezentând un procent de 0,35% din valoarea creditului contractat”
– la art 3.3 din Conditiile Generale de creditare se menţionează – Pe parcursul derularii creditului, banca poate modifica nivelul comisioanelor/fără consimţământul împrumutatului. Nivelul comisioanelor este comunicat prin afişare la sediile băncii”.

Pentru clauzele menţionate antrerior a fost încheiat proces verbal care a fost înaintat instanţei de judecată competente în conformitate cu prevederile art 12 din Legea 193 /3000 modificată, urmând ca instanţa să se pronunţe asupra caracterului abuziv ale acestor clauze, şi în cazul în care aceasta consideră necesar va dispune modificare clauzei pentru toate contractele similare.

********

contractul de trezorerie nenominalizat, în contract la art 4 se prevede: „la data încheierii prezentului contract dobânda curentă este de . … pe an şi este fixă in primele 3 luni şi variabilă ulterior. Dobânda fixă se menţine constantă pe o perioadă de 3 luni, începand cu data primei trageri – aceasta fiind de drept data de .. . … …. – cu excepţiile prevăzute la pct 7 şi 8. După această dată, dobânda curentă este formată din dobânda de referinţă variabilă, care se afişează la sediile BCR, la care se adaugă … pp.

Conform Condiţiilor Generale de creditare – ce completeaza contractul cu Condiţiile Speciale – şi care sunt parte integrantă din contractul de credit – se prevede la Art 2.10, lit a. că: „Pe parcursul derulării creditului, banca poate modifica dobânda, fără consimţământul împrumutatului, în funcţie de costul resurselor de creditare, noul procent de dobândă aplicându-se de la data modificării acestuia, la soldul creditului existent. Modificarea dobânzii curente (%) conduce la recalcularea dobânzii datoarate”.

contractul de credit maxicredit cu ipotecă cu dobanda fixa 1 an pentru nevoi personale.
În contract la art 5 se prevede: la data încheierii prezentului contract dobânda curentă este de …% pe an şi este fixă în primele 12 luni, şi variabilă ulterior. Dobânda fixă se menţine constantă pe o perioadă de 12 luni începând cu data primei trageri cu excepţiile prevăzute la pct 7 şi 8. După aceasta dată, dobânda curentă este formată din dobânda de referinţă variabilă, care se afişează la sediile BCR, la care se adaugă …. pp.

Conform Condiţiilor Generale de creditare anexă la contractul de credit se prevede la Art 2.10. lit a.: „Pe parcursul derulării creditului, banca poate modifica dobânda, fără consimţământul împrumutatului, în funcţie de costul resurselor de creditare, noul procent de dobândă aplicându-se de la data modificării acestuia, la soldul creditului existent. Modificarea dobânzii curente (%) conduce la recalcularea dobânzii datoarate”.

contractul de trezorerie nenominalizat cu dobanda fixa in primele 3 luni.
În contract la art 5 se prevede: la data încheierii prezentului contract dobânda curentă este de … % pe an şi este fixă în primele 3 luni şi administrata ulterior. Dobânda fixă se menţine constantă pe o perioadă de 3 luni, începând cu data primei trageri, cu excepţiile prevăzute la pct 7 şi 8. După această dată, dobânda curentă este formata din dobânda de referinţă administrată, care se afişează la sediile BCR, la care se adaugă … pp.

Conform Condiţiilor Generale de creditare anexă la contractul de credit se prevede la Art 2.10, lit d, – pentru creditele cu dobândă administrată : „Pe parcursul derularii creditului, banca poate modifica dobânda de referinţă administrată, fără consimţământul împrumutatului, în funcţie de evoluţia pieţei, noul procent de dobândă aplicându-se de la data modificării acestuia, la soldul creditului existent. Modificarea dobânzii curente (%) conduce la recalcularea dobânzii datorate”.

Art 2.11.b din condiţiile generale de creditare anexă la contract prevede: „Noul procent de dobândă de referinţă administrată va fi afişat la sediul băncii la data intrării în vigoare a modificării, iar dobânda rezultată se va aplica la soldul creditului existent la data modificării. În cazul în care, în urma modificării nivelului dobânzii de către bancă, Împrumutatul nu va rambursa restul din creditul angajat şi dobânzile aferente (fără costuri suplimentare) în termen de cel mult 10 zile de la data luării la cunoştinţă, se consideră că Împrumutatul a acceptat noul nivel al dobânzii”.

contractul de credit Cămin Super cu ipotecă, cu o dobândă fixă pe 1 an.
În contract, la art 5 se prevede: la data încheierii prezentului contract dobanda curenta este de … % pe an şi este fixă în primele 12 luni, şi variabilă ulterior. Dobânda fixă se menţine constantă pe o perioada de 12 luni, începând cu data primei trageri, cu excepţiile prevăzute la pct 7 şi 8. Dupa această dată, dobânda curentă este formată din dobânda de referinţă variabilă, care se afişează la sediile BCR, la care se adaugă …pp.

Conform Condiţiilor Generale de creditare anexă la contractul de credit se prevede la Art 2.10. lit a.: „Pe parcursul derulării creditului, banca poate modifica dobânda, fără consimţământul împrumutatului, în funcţie de costul resurselor de creditare, noul procent de dobândă aplicându-se de la data modificării acestuia, la soldul creditului existent. Modificarea dobânzii curente (%) conduce la recalcularea dobânzii datoarate”.

contractul de trezorerie nenominalizat – }n contract la art 5 se prevede: la data încheierii prezentului contract dobânda curentă este de . . .. % pe an şi este variabilă. Dobânda curentă este formata din dobânda variabilă, care se afişează la sediile BCR, la care se adaugă … pp.

Conform Condiţiilor Generale de creditare anexă la contractul de credit se prevede la Art 2.10. lit a.: „Pe parcursul derulării creditului, banca poate modifica dobânda, fără consimţământul împrumutatului, în funcţie de costul resurselor de creditare, noul procent de dobândă aplicându-se de la data modificării acestuia, la soldul creditului existent. Modificarea dobânzii curente (%) conduce la recalcularea dobânzii datoarate”.

contractul de credit de trezorerie nenominalizat – În contract la art 5 se prevede: la data încheierii prezentului contract dobânda curentă este de ….pe an şi este revizuibilă semestrial. Dobânda curentă este formată din dobânda de referinţă revizuibilă semestrial, care se afişează la sediile BCR, la care se adauga ………. pp. Cotaţia dobânzii de referinţă revizuibilă semestrial este cea de la 30 septembrie din fiecare an şi se aplică de la 01 octombrie pana la 31 martie anul următor, respectiv cea de la 31 martie din fiecare an şi se aplică de la 01 aprilie până la 30 septembrie din acelaşi an.

Conform Condiţiilor Generale de creditare anexă la contractul de credit se prevede la Art 2.10, lit d – dobânda revizuibilă semestrial: „Pe parcursul derularii creditului, banca poate modifica dobânda de referinţă revizuibilă semestrial, fără consimţământul împrumutatului, în funcţie de costul resurselor de creditare, de la data de 30 septembrie şi 30 martie ale anului, noul procent de dobândă aplicându-se de la 01 oct, la soldul creditului, respectiv 01 aprilie la soldul creditului existent. Modificarea nivelului dobânzii de referinţă revizuibilă semestrial conduce la reclacularea dobânzii datorate”.
În cazul în care, în urma modificării nivelului dobânzii de către bancă, Împrumutatul nu va rambursa restul din creditul angajat şi dobânzile aferente (fără costuri suplimentare) în termen de cel mult 10 zile de la data luării la cunoştinţă, se consideră că Împrumutatul a acceptat noul nivel al dobânzii”.

De aseamnea au mai fost transmise către instanţă şi clauzele referitoare la comisioane astfel:

comision de administrare de … lunar, reprezentând procent de … din valoarea creditului;

comision de urmărire riscuri de … lunar, reprezentând un procent de … din valoarea creditului contractat.

În Conditiile Generale de creditare – anexă la contractul de credit – se prevăd urmatoarele clauze contractuale:

Art 3.7 – Pe parcursul derulării creditului, banca poate modifica nivelul comisioanelor în funcţie de evoluţia pieţei finaciar-bancare. În cazul modificării nivelului comisioanelor în sensul majorării acestora, banca va notifica împrumutatul în momentul în care intervine această modificare, prin afişare la sediul băncii sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În cazul în care împrumutatul nu este de acord cu noul nivel al comisioanelor, are dreptul să ramburseze anticipat creditul şi să achite dobânzile aferente în termen de 10 zile de la data notificării. În caz contrar, părţile convin că împrumutatul acceptă în mod tacit noile niveluri ale comisioanelor.

Art 3.8 – Comisionul de urmărire riscuri se calculează flat, prin aplicarea unui anumit procent la valoarea creditului contractat. Clientul achită comisionul de urmărire riscuri lunar, o dată cu rata de credit şi dobânda. Comisionul de urmărire riscuri se percepe integral, inclusiv pentru fracţiunile din lună.

Art 3.9 – Comisionul de administrare este în sumă fixă lunară şi se calculează prin aplicarea unui anumit procent la valoarea creditului contractat. Clientul achită comisionul de administrare, odată cu rata de credit şi dobânda. Comisionul de administrare se percepe integral, inclusiv pentru fracţiunile din lună.

Te-ar mai putea interesa și
Penurie de carburanți în Ungaria. Cozi la benzinării
Penurie de carburanți în Ungaria. Cozi la benzinării
O penurie de carburanți a creat cozi la benzinăriile din Ungaria, a transmis marţi gigantul ungar de energie MOL, în opinia căruia această situaţie este consecinţa plafonării preţurilor la......
Bugetul asigurărilor sociale va avea în 2023 venituri de peste 111,6 miliarde de lei
Bugetul asigurărilor sociale va avea în 2023 venituri de peste 111,6 miliarde de lei
Bugetul asigurărilor sociale de stat a fost construit pe venituri totale estimate la 111,701 miliarde de lei pentru anul ...
Uniunea Europeană promite să accelereze procesul de integrare a țărilor din Balcanii de Vest
Uniunea Europeană promite să accelereze procesul de integrare a țărilor din Balcanii de Vest
Uniunea Europeană şi-a luat angajamentul marţi să accelereze procesul de extindere a Balcanilor de Vest, la finalul unui ...
Samsung și LG își vor crește cu mai multe miliarde de dolari investițiile în Vietnam
Samsung și LG își vor crește cu mai multe miliarde de dolari investițiile în Vietnam
Giganţii sud-coreeni Samsung şi LG intenţionează să-şi majoreze cu miliarde de dolari investiţiile în Vietnam, au ...