Lista sporurilor angajaţilor la stat. Beneficiile primite de salariaţii din aparatul de lucru al Guvernului

ECONOMICA.NET vă prezintă în serial lista completă a beneficiilor pe care le primeşte personalul încadrat în instituţii publice. Astăzi vă spunem în exclusivitate ce sporuri încasează salariaţii din aparatul de lucru al Guvernului. Cele mai puţine sporuri sunt acordate salariaţilor Departamentului pentru Lupta Antifraudă şi Corpului de Control al Premierului, iar cele mai multe - angajaţilor Secretariatului General al Guvernului. Cel mai mare spor primit de salariaţii aparatului de lucru al Executivului e încasat de trei demnitari din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Fiecare dintre aceştia primeşte lunar o indemnizaţie de 3.683 lei pentru participare la lucrările şedinţelor unor Comisii.
Cristina Şomănescu - mar, 28 iun. 2016, 21:01
Lista sporurilor angajaţilor la stat. Beneficiile primite de salariaţii din aparatul de lucru al Guvernului

ECONOMICA.NET vă prezintă în serial lista completă a beneficiilor pe care le primesc salariaţii la stat.

Am publicat deja lista sporurilor încasate de angajaţii din Transporturi, din spitalele CFR, dar şi din Justiţie.

Astăzi vă spunem ce sporuri primesc salariaţii încadraţi în instituţiile din cadrul aparatului de lucru de la Palatul Victoria, potrivit informaţiilor comunicate în exclusivitate pentru ECONOMICA.NET de oficialii Guvernului.

Cel mai mare spor primit de salariaţii aparatului de lucru al Executivului e încasat de trei demnitari din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Fiecare dintre aceştia încasează lunar o indemnizaţie de 3.683 lei pentru participare la lucrările şedinţelor unor Comisii.
Această indemnizaţie reprezintă jumătate din indemnizaţia lunară a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (A.N.R.P.). Indemnizaţia preşedintelui A.N.R.P. se ridică la 7.366 lei pe lună.

Cea mai mare diurnă plătită în luna aprilie în cadrul aparatului de lucru al Executivului a fost acordată unui demnitar detaşat din sistemul justiţiei. Acesta a beneficiat în luna aprilie de diurnă de 5.782 lei, ne-au spus oficialii Secretariatului General al Guvernului.

Majoritatea salariaţilor din aparatul de lucru al Executivului beneficiază de spor de condiţii vătămătoare. Salariaţii Corpului de Control al Premierului şi cei ai Secretariatului General al Guvernului  (SGG) încasează cei mai mulţi bani pentru că lucrează în condiţii vătămătoare. În medie, 406 lei a primit în mai 2016 fiecare dintre cei 54 de salariaţi ai Corpului de Control al Premierului, beneficiari ai acestui spor, în timp ce SGG a plătit, în medie, 404 lei în aprilie 2016 pentru fiecare dintre cei 442 de angajaţi beneficiari ai sporului de condiţii vătămătoare.

Cele mai puţine sporuri încasate de angajaţii din aparatul de lucru al Executivului sunt primite de salariaţii Departamentului pentru Lupta Antifraudă şi de cei ai Corpului de Control al Premierului. Aceştia primesc doar spor pentru condiţii vătămătoare şi, când e cazul, li se decontează cheltuielile de deplasare în interes de serviciu în ţară şi străinătate.

Cele mai multe sporuri din cadrul aparatului de lucru al Executivului sunt primite de salariaţii Secretariatului General al Guvernului.

Iată pe larg ce sporuri primesc angajaţii din aceste instituţii.

Sporurile încasate în luna aprilie 2016 angajaţii Secretariatului General al Guvernului

– Spor de condiţii vătămătoare, în cuantum mediu de peste 404 lei pe lună per beneficiar;

 • 442 de salariaţi ai Secretariatului General al Guvernului au beneficiat de acest spor, dintr-un număr total de 525 de angajaţi ai SGG.

– Spor pentru direcţie specială, în valoare de 10% din salariul de încadrare;

 • 12 salariaţi au primit în luna aprilie 2016 spor pentru direcţie specială, în cuantum mediu de peste 711 lei pe lună per salariat.

– Indemnizaţie lunară de 3.683 lei pentru participare la lucrările şedinţelor unor Comisii;

 • Această indemnizaţie reprezintă 50% din indemnizaţia lunară a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (A.N.R.P.). Indemnizaţia preşedintelui A.N.R.P. se ridică la 7.366 lei pe lună. Trei demnitari au beneficiat de jumătate din indemnizaţia preşedintelui A.N.R.P.

– Decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosinţa imobilelor cu destinaţia de locuinţă, în cuantum de aproximativ 2.500 lei pe lună pe persoană;

 • Trei demnitari şi un înalt funcţionar public au beneficiat de decontarea cheltuielilor de cazare.

– Decontarea cheltuielilor cu deplasarea la domiciliu, în valoare de 275 lei pe lună per beneficiar;

 • Patru demnitari au beneficiat de decontarea acestui tip de cheltuieli.

– Un demnitar detaşat din sistemul justiţiei a beneficiat în luna aprilie de diurnă de 5.782 lei.

 • Cuantumul diurnei reprezintă 2% pe zi din indemnizația de încadrare brută lunară. Demnitarul detaşat din sistemul justiţiei a beneficiat şi de chirie în cuantum de 500 euro pe lună.

În luna aprilie 2016 au fost plătiţi 525 de salariaţi din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Secretariatul General al Guvernului e o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar general cu rang de ministru, ajutat de un secretar general adjunct cu rang de secretar de stat, precum şi, după caz, de unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului. Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum şi pentru instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea sau coordonarea Guvernului, a prim-ministrului şi a Secretariatului General al Guvernului.

Printre angajaţii Secretariatului General al Guvernului se numără şi funcţionarii Departamentului pentru Relaţii Interetnice – structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului şi în coordonarea secretarului General al Guvernului, condusă de un secretar de stat, ajutat de doi subsecretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, şi finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Sporurile primite de salariaţii Corpului de Control al Premierului

– Spor de condiţii vătămătoare;

 • Cuantumul acestui spor în luna mai 2016 şi plătit în luna iunie 2016 a depăşit, în medie, 406 lei pentru fiecare dintre cei 54 de salariaţi beneficiari. Nu beneficiază de acest spor trei persoane, dintre care un secretar de stat şi doi angajaţi detaşaţi de la alte instituţii.

– Personalul încadrat în Corpul de Control al Prim-Ministrului beneficiază şi decontarea cheltuielilor de deplasare – transport, cazare, diurnă – în cazul deplasărilor în interes de serviciu.

Corpul de control al Premierului e o structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, şi finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
Corpul de control al Prim-ministrului controlează şi urmăreşte activitatea ministerelor şi serviciilor publice deconcentrate ale acestora, instituţiilor publice din subordinea Guvernului, organelor de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, oficiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale şi instituţiilor financiar-bancare cu capital majoritar său integral de stat.

Sporurile primite de personalul Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

– Spor pentru condiţii vătămătoare, în cuantum de 10% din salariul de bază;

 • 52 de salariaţi îl încasează – funcţionari publici şi personal contractual.

– Locuinţă de serviciu pentru ministrul delegat, în cuantum de 5.651 lei, sumă aferentă perioadei ianuarie – mai 2016.

– Maşină de serviciu.

 • Trei demnitari beneficiază de acest drept.

– Protocol lunar în valoare de:

 • 400 lei pe lună pentru ministrul delegat;
 • 200 lei pe lună pentru doi secretari de stat;
 • 50 de lei pe lună pentru trei funcţionari publici cu funcţie de conducere.

– Diună şi cazare, când e cazul.

Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul e o structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul, care are calitatea de ordonator terţiar de credite. În cadrul departamentului activează mai mulţi secretari de stat, numiţi şi eliberaţi din funcție prin decizie a prim-ministrului.

Ce sporuri încasează angajaţii Departamentului pentru Lupta Antifraudă

– Spor pentru condiţii vătămătoare, în cuantum de 3% din salariul de bază;

 • În prezent, 81 angajaţi – funcţionari publici cu statut special şi personal contractual – beneficiază de sporul pentru condiţii vătămătoare. Valoarea brută lunară a acestui spor e cuprinsă între 22 lei şi 241 lei per beneficiar.

– În situaţia deplasărilor interne, în interes de serviciu, personalul beneficiază, după caz, de indemnizaţie zilnică de delegare sau detaşare şi de decontarea costurilor de transport şi cazare.

– În cazul deplasărilor în străinătate, atunci când cheltuielile cu cazarea şi transportul nu sunt acoperite de instituţia organizatoare, acestea sunt suportate de la bugetul Departamentului pentru Luptă Antifraudă.

Departamentul pentru Lupta Antifraudă efectuează sau coordonează acţiuni de control, pentru identificarea neregulilor, fraudelor şi a altor activităţi ilicite, în legătură cu gestionarea, obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi a celor de cofinanţare aferente, precum şi a oricăror altor fonduri care intră în sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Departamentul pentru Lupta Antifraudă este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Citeşte în ECONOMICA.NET şi:

Beneficiile salariaţilor din Justiţie

Sporurile încasate de angajaţii spitalelor CFR în 2016. Spor pentru că muncesc la PC, cu xeroxul şi la arhivă

Lista sporurilor pe care le primesc angajaţii din Transporturi

Te-ar mai putea interesa și
Peste o treime dintre angajații din construcții au salarii cuprinse între 4.500 și 7.000 de lei. Media netă în domeniu este de 5.000 de lei pe lună – index salarial eJobs
Peste o treime dintre angajații din construcții au salarii cuprinse între 4.500 și 7.000 de lei. Media netă în domeniu ...
Peste 11.000 de locuri de muncă au fost postate de angajatorii din construcții de la începutul anului și până acum pe platforma eJobs, acesta fiind al șaselea cel mai activ angajator din......
CFR a lansat licitația pentru modernizarea liniei de cale ferată București – Giurgiu Nod Frontieră. Valoarea estimată a proiectului este de 2,25 de miliarde de lei
CFR a lansat licitația pentru modernizarea liniei de cale ferată București – Giurgiu Nod Frontieră. Valoarea estimată ...
Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a lansat licitaţia publică pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de ...
Ciolacu, după Consiliul Național Tripartit: De la 1 iulie, salariul minim brut va crește până 3.700 de lei
Ciolacu, după Consiliul Național Tripartit: De la 1 iulie, salariul minim brut va crește până 3.700 de lei
Salariul minim va creşte la 3.700 de lei brut, de la 1 iulie, iar facilitatea acordată angajatorilor privind cei 200 de ...
Cel mai mare profit trimestrial din istoria sistemului bancar. Neperformantele au vagi tendințe de creștere
Cel mai mare profit trimestrial din istoria sistemului bancar. Neperformantele au vagi tendințe de creștere
Profitul la nivelul sistemului bancar românesc a ajuns la sfârşitul primului trimestru (T1) din 2024 la un nou record, ...