MFP: Veniturile bugetului general consolidat se majorează cu 573 de milioane de lei. Cheltuielile cresc cu 18,13 miliarde de lei, la rectificare

Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 573 de milioane de lei, iar cheltuielile cresc cu 18,13 miliarde de lei, potrivit proiectului de rectificare bugetară postat pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice (MFP), scrie Agerpres.
Economica.net - vin, 14 aug. 2020, 05:30
MFP: Veniturile bugetului general consolidat se majorează cu 573 de milioane de lei. Cheltuielile cresc cu 18,13 miliarde de lei, la rectificare

Astfel, deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu 17,56 miliarde de lei, ajungând în acest an la 8,6% din PIB.

Conform notei de fundamentare, veniturile bugetului de stat pe anul 2020, se diminuează, pe sold, cu 289,4 milioane lei, în timp ce cheltuielile bugetului de stat se majorează, pe sold, cu 24,416 miliarde de lei.

În cazul veniturilor bugetului de stat, influenţele cele mai mari sunt pe taxa pe valoarea adăugată (-7,309 miliarde de lei) şi pe impozitul pe profit, respectiv -526,3 milioane lei. Pe de altă parte, influenţele pe principalele zone de cheltuieli ale bugetului de stat sunt cele de personal, care se majorează cu 1,028 miliarde de lei, cheltuielile cu dobânzi, un plus de 1,697 miliarde de lei şi transferurile între unităţi ale administraţiei publice, care se majorează cu 1,656 miliarde de lei.

„Diminuarea veniturilor bugetului de stat este datorată, în principal, revizuirii negativă a prognozei indicatorilor macroeconomici pe anul 2020 dar şi modificărilor legislative cu impact negativ asupra încasărilor bugetare. Creşterea economică pentru anul 2020 este estimată la -3,8%, revizuită de la -1,9% în scenariul precedent”, se menţionează în document.

Conform documentului, instituţiile care primesc bani în plus la cea de-a doua rectificare sunt Ministerul Finanţelor Publice – Acţiuni Generale, unde bugetul se majorează cu 14,046 miliarde de lei, din care: 1,7 miliarde de lei dobânzi, 2 miliarde de lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 550 milioane lei reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene, 5,061 miliarde de lei asigurarea sumelor necesare refinanţării proiectelor pentru beneficiari şi/sau continuării finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor europene şi 4,670 miliarde de lei fonduri de la bugetul de stat puse la dispoziţia Eximbank pentru implementarea schemelor de ajutor de stat şi minimis.

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri primeşte la rectificare 4,371 miliarde de lei credite de angajament şi 1,540 miliarde de lei credite bugetare, per sold.

„Se propun sume suplimentare pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID (+4,340 miliarde de lei credite de angajament şi +1,446 miliarde de lei credite bugetare) şi pentru majorarea, în condiţiile legii, a contribuţiei statului la capitalul social al operatorilor economici din industria naţională de apărare aflaţi sub autoritatea acestuia (129,1 milioane lei). S-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-25 milioane lei) şi bunuri şi servicii (-10 milioane lei)”, conform notei de fundamentare.

Ministerul Sănătăţii beneficiază de o rectificare pozitivă, de 3,114 miliarde de lei per sold, în special pentru suplimentarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (+2,984 miliarde de lei) şi pentru susţinerea măsurilor destinate combaterii pandemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2 şi acordarea stimulentului de risc (+219,1 milioane lei).

Conform sursei citate, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale primeşte 2,995 miliarde de lei. „Se propune alocarea suplimentară a 3 milioane lei pentru plata sumelor stabilite prin sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile; 64,3 milioane lei pentru sprijinirea producătorilor agricoli; 740,8 milioane lei pentru activitatea de reproducţie la speciile suine şi păsări, precum şi pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii; 2,187 miliarde de lei pentru efectuarea, începând cu data de 15 octombrie 2020 a plăţilor în avans pentru campania 2020, în procent de până la 85%, a măsurilor de agromediu şi climă finanţate din FEADR în cadrul PNDR 2014-2020”, se arată în document.

În ceea ce priveşte bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, acesta va fi majorat cu 1,014 miliarde de lei. În nota de fundamentare se propune asigurarea suplimentară pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală (un miliard de lei), pentru instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii (+17 milioane lei), pentru plata despăgubirilor stabilite prin hotărârile judecătoreşti (+4,6 milioane lei), pentru derularea Programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii” (+10 milioane lei) şi pentru cheltuieli de personal (+4 milioane lei). S-au identificat economii la titlul 40 „Subvenţii” (-21 milioane lei).

Ministerul Afacerilor Interne primeşte la a doua rectificare bugetară 1,264 miliarde de lei, din care: 864,8 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării alegerilor locale din anul 2020, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 578/2020, cheltuieli de personal 500 de milioane lei pentru plata drepturilor salariale stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare, pensii militare şi drepturi de asistenţă socială 300 de milioane lei. În funcţie de gradul de execuţie şi de necesarul de finanţare până la finalul anului s-au identificat economii la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” (-400 milioane lei);

De asemenea, bugetul Ministerului Fondurilor Europene va fi majorat cu 1,186 miliarde de lei credite de angajament şi 198,2 milioane lei credite bugetare, per sold. Se propune alocarea suplimentară a 1,188 miliarde de lei credite de angajament şi 200 milioane lei credite bugetare pentru Programul Naţional de digitalizarea IMM-urilor, proiecte pilot în cercetare şi supracontractarea Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, precum şi 0,7 milioane lei pentru reîntregirea conturilor de disponibil în euro aferente memorandumurilor de finanţare PHARE şi ISPA. În funcţie de gradul de execuţie şi de necesarul de finanţare până la finalul anului s-au identificat economii în principal la cheltuielile de personal (-2,3 milioane lei) şi bunuri şi servicii (-0,2 milioane lei).

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor va avea un buget majorat cu 814,7 milioane lei, per sold. „Se propun asigurarea de sume suplimentare pentru întreţinerea infrastructurii rutiere, precum şi pentru instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii aflate în subordine (+250 milioane lei), pentru finanţarea obiectivelor de investiţii de transport ale agenţilor economici cu capital de stat finanţate integral de la bugetul de stat (+150 milioane lei), pentru finalizarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă aferente perioadei de programare 2007-2013 (+217 milioane lei), pentru decontarea facilităţilor de care beneficiază diferite categorii sociale (+60 milioane lei), pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflaţi sub autoritatea ministerului (+130 milioane lei), pentru plata ratelor aferente creditelor externe (+21,2 milioane lei), pentru plata unor hotărâri judecătoreşti definitive (+4,56 milioane lei) precum şi pentru asigurarea subvenţiilor la operatorii de sub autoritate (+7,0 milioane lei). S-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-3 milioane lei), bunuri şi servicii (-0,95 milioane lei), dobânzi (-2,47 milioane lei) precum şi la active nefinanciare (-18,63 milioane lei)”, se precizează în nota de fundamentare.

De asemenea, bugetul Ministerului Finanţelor Publice urmează a fi majorat cu 483,5 milioane lei per sold, în principal pentru asigurarea de sume suplimentare pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, conform legislaţiei în vigoare (+490,6 milioane lei), pentru dotări IT necesare pentru desfăşurarea activităţii în regim de muncă la domiciliu, cu acces securizat în sistemul informatic (+14,5 milioane lei) şi pentru contribuţia la majorarea de capital al BIRD, AIIB, BEI (+41,2 milioane lei). Pe de altă parte, s-au identificat economii la titlurile „Cheltuieli de personal” (-53,6 milioane lei), „Alte transferuri” (-1,9 milioane lei) şi „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” (-7,5 milioane lei).

Potrivit proiectului de rectificare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va avea un buget mărit cu 551,4 milioane lei, per sold, reprezentând majorarea creditelor de angajament destinate, în principal, achiziţionării de echipamente electronice pentru elevii şi cadrele didactice pentru a putea participa la activităţile de e-learning, precum şi pentru lucrări de execuţie şi proiectare pentru un număr de 59 grădiniţe. Totodată, pentru învăţământul universitar prin rectificare se propune majorarea cheltuielilor din venituri proprii cu suma de 370,50 milioane lei asigurată prin majorarea veniturilor cu suma de 229,72 milioane lei şi reglementarea utilizării disponibilităţilor din anii anteriori în limita sumei de 140,78 milioane lei.

De asemenea, bugetul Autorităţii Electorale Permanente va fi majorat cu 217,8 milioane lei, fiind propusă în principal asigurarea suplimentară a sumei de 14,2 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.578/2020, precum şi a sumei de 197,6 milioane lei pentru acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat aferente finanţării activităţii partidelor politice şi pentru rambursarea, în condiţiile legii a sumelor aferente cheltuielilor efectuate de competitorii electorali.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va primi la rectificare 147,4 milioane lei, per sold, în principal pentru acordarea despăgubirilor pentru animalele sacrificate în contextul evoluţiei pestei porcine africane şi pentru plata medicilor veterinari concesionari în cadrul programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale.

Secretariatul General al Guvernului va avea un buget majorat cu 124,8 milioane lei per sold. „Se propune în principal majorarea sumelor pentru culte; în funcţie de gradul de execuţie şi de necesarul de finanţare până la finalul anului s-au identificat economii la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice””, se arată în document.

Conform sursei citate, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor va primi la rectificarea bugetară 116,7 milioane lei, pentru asigurarea sumelor necesare finalizării programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor (+13,3 milioane lei), plăţii despăgubirilor civile urmare dosarelor de executare stabilite de instanţele de judecată (+128 milioane lei). În funcţie de gradul de execuţie şi de necesarul de finanţare până la finalul anului s-au identificat economii în sumă de -24,7 milioane lei la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”.

Ministerul Justiţiei va avea un buget mai mare cu 71,6 milioane lei, în principal asigurarea de sume suplimentare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti (+200 milioane lei) şi pentru finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (+14,1 milioane lei). În funcţie de gradul de execuţie şi de necesarul de finanţare până la finalul anului s-au identificat economii la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” (-142,5 milioane lei).

Nu în ultimul rând, bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale va fi modificat pozitiv, cu 64,5 milioane lei per sold, din care: 60,4 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării alegerilor locale din anul 2020, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 578/2020, cheltuieli de personal +15,5 milioane lei pentru plata drepturilor salariale stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare, cheltuieli de capital 29,4 milioane lei pentru infrastructura de comunicaţii. În funcţie de gradul de execuţie şi de necesarul de finanţare până la finalul anului s-au identificat economii la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” (-50 milioane lei).

În schimb, bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale urmează a fi modificat negativ, cu 1,942 miliarde de lei per sold astfel: suplimentarea cu 1,5 miliarde de lei a fondurilor destinate plăţii unor drepturi de asistenţă socială (în principal alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, drepturi acordate persoanelor cu handicap); majorarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj cu suma de 2,978 miliarde de lei şi diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu 6,395 miliarde de lei în principal ca urmare a reducerii cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii; diminuarea cheltuielilor de personal cu 15 milioane lei şi a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile cu 10 milioane lei, urmare analizei gradului de execuţie şi necesarului de finanţare până la finalul anului.

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a anunţat că Guvernul va aproba vineri o Ordonanţă de Urgenţă care va aduce unele modificări necesare pentru a pune în aplicare rectificarea bugetară.

Te-ar mai putea interesa și
Compania britanică Cmr Surgical, care a creat robotul chirurgical Versius, intră în România
Compania britanică Cmr Surgical, care a creat robotul chirurgical Versius, intră în România
Cmr Surgical Limited, cu sediul la Cambridge, producător de sisteme chirugicale robotice, a deschis o sucursală în România. Firma recent înfiinţată în ţara noastră se numeşte Cmr Surgical......
Câți români folosesc Facebook, Instagram, YouTube, TikTok și LinkedIn. Numai în ultimii doi ani au fost create 1,3 milioane de conturi
Câți români folosesc Facebook, Instagram, YouTube, TikTok și LinkedIn. Numai în ultimii doi ani au fost create 1,3 milioane ...
În ianuarie 2022, în România existau 13,3 milioane de utilizatori de rețele sociale. Numărul de utilizatori de social ...
Calea ferată Predeal – Brașov. Contractul pentru studiul de fezabilitate, prelungit cu 10 luni
Calea ferată Predeal – Brașov. Contractul pentru studiul de fezabilitate, prelungit cu 10 luni
CFR Infrastructură a prelungit cu 10 luni durata studiului de fezabilitate pentru modernizarea secțiunii Predeal - Brașov ...
ANM: Două zile cu ploi torenţiale în Bucureşti şi temperaturi ce nu vor depăşi 29 de grade
ANM: Două zile cu ploi torenţiale în Bucureşti şi temperaturi ce nu vor depăşi 29 de grade
Capitala va avea parte de averse torenţiale în zilele de duminică şi luni, iar temperatura maximă nu va depăşi 29 ...