1EUR = 4.8344 RON | Bucureşti 34 º

News

Ministerul Fondurilor Europene preia organismele intermediare regionale pentru POSDRU. Miza - 5 miliarde euro bani europeni

Un proiect de Ordonanţă de Urgenţă stipulează preluarea de către Ministerul Fondurilor Europene a structurii, activităţii şi personalului celor opt organisme intermediare regionale pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, organizate acum ca unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Muncii. Această preluare asigură creşterea substanţială a nivelului de utilizare a fondurilor europene, spun autorii OUG. Programul Operaţional Capital Uman (cum a fost redenumit POSDRU) 2014-2020 are o alocare totală de aproximativ 5 miliarde de euro, din care 4,3 miliarde de euro contribuţie UE, şi va fi cel mai mare angajator din România în următorii ani, drept care se impune ca gestionarea acestuia să se realizeze integrat, spun autorii proiectului de OUG. 

Preluarea de către Ministerul Fondurilor Europene a structurii, activităţii şi personalului celor opt organisme intermediare regionale pentru POSDRU (redenumit POCU în noul exerciţiu financiar) nu va genera cheltuieli suplimentare, având în vedere faptul că, începând cu anul 2014, Comisia Europeană rambursează integral cheltuielile salariale pentru personalul care gestionează fonduri europene.

Preluarea organismelor intermediare pentru POCU de către Ministerului Fondurilor Europene va conduce la o comunicare directă, eficientă şi rapidă la nivelul managementului, dar şi la asigurarea cadrului instituţional necesar optimizării mecanismelor de gestionare al programelor din fonduri europene, atrag atenţia autorii proiectului de OUG pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

Prin preluarea organismelor intermediare pentru POCU la Ministerul Fondurilor Europene se asigură o abordare şi o practică unitară în gestionarea fondurilor alocate, precum şi creşterea substanțială a nivelului de utilizare a fondurilor europene.

Argumentele Guvernului privind oportunitatea preluării de către Ministerul Fondurilor Europene a organismelor intermediare pentru POSDRU:

- exerciţiul financiar aferent perioadei de programare 2007-2013 a relevat disfuncţionalități la nivelul implementării POSDRU, derivate din coordonarea inconsistentă a organismelor intermediare de către autoritatea de management, pe fondul subordonării diferite a instituțiilor implicate – autoritatea de management fiind o direcție generală din cadrul Ministerului Muncii, în timp ce organismele intermediare au avut doar o coordonare metodologică din partea autorității de management, aceste instituții fiind subordonate administrativ ministerului ca instituție de resort.

În contextul acestei duble coordonări, demersurile decizionale iniţiate de autoritatea de management au rezultat în aplicări neunitare ale procedurilor şi instrucțiunilor POSDRU, autoritatea de management fiind de facto privată de pârghiile administrative necesare pentru asigurarea unui cadrul unitar şi consistent de implementare a programului operaţional, fapt semnalat în repetate rânduri de beneficiari, dar şi de membrii comitetului de monitorizare POSDRU.

Ministerul Fondurilor Europene a dovedit flexibilitate instituţională, precum şi capacitatea de adaptare rapidă la cerinţe şi exigenţe noi, gestionând programe de finanţare în domenii de finanţare diverse, argumentează autorii proiectului de OUG.

Prin preluarea administrativă a organismelor intermediare în structura în care se află şi autoritatea de management, se vor elimina blocajele interinstituţionale existente şi se vor crea premisele necesare asigurării unui cadru procedural unitar pentru facilitarea proceselor aferente închiderii de program POSDRU 2007-2014, pe de o parte, şi implementării eficiente a programului POCU 2014-2020, pe de altă parte, se arată în proiectul de OUG.

Abordarea procedurală neunitară la nivelul instituţiilor implicate în implementarea unui program operaţional (autoritate de management – organisme intermediare) împiedică absorbţia eficientă a fondurilor (de exemplu, soluţiile diferite în verificarea şi decontarea cheltuielilor ajung să fie soluţionate în instanţă şi să greveze în cele din urmă bugetul de stat, în condiţiile în care cheltuielile odată necertificate nu mai pot fi decontate din instrumente structurale/FESI).

Prin proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative se abrogă dispoziţiile articolului 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; se abrogă punctul 2 al articolului unic din Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014, şi se modifică litera b) a articolului 30 din Legea nr.219/2015 privind economia socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 28 iulie 2015.

Proiectul de OUG antemenţionat e în dezbatere publică până pe 21 februarie. 

loading...
Loading...

CELE MAI NOI ȘTIRI

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO