Noi servicii medicale decontate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, de la 1 iulie: spirometria, consultaţii preventive pentru pacienţii care au peste 40 de ani, recuperare post Covid-19

De la 1 iulie, asiguraţii la sistemul asigurărilor sociale de sănătate vor putea beneficia de noi servicii decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Spirometria şi măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale timp de 24 de ore se numără printre serviciile pe care le vor putea acorda medicii de familie asiguraţilor din listă, dacă au pregătirea şi dotarea corespunzătoare. Oamenii asimptomatici care au peste 40 de ani, asiguraţi la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, vor primi anual consultaţii preventive pentru depistarea bolilor cardiovasculare, metabolice, cancerelor, şi nu numai. Toate aceste măsuri sunt prevăzute în proiectul Normelor de aplicare a Contractului - Cadru din sănătate în 2021 - 2022, care ar urma să intre în vigoare la 1 iulie.
Cristina Şomănescu - lun, 19 apr. 2021, 22:23
Noi servicii medicale decontate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, de la 1 iulie: spirometria, consultaţii preventive pentru pacienţii care au peste 40 de ani, recuperare post Covid-19

CNAS a lansat recent în dezbatere publică proiectul Normelor de aplicare a Contractului-cadru din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, valabil pentru anii 2021 – 2022.

 • Este vorba, mai precis, despre proiectul de ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022.

Documentul care are peste 500 de pagini explicitează serviciile incluse în pachetul de bază şi în pachetul minimal de servicii medicale de care beneficiază pacienţii în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, în ce condiţii se acordă şi cum sunt decontate.

Ce noutăţi aduce proiectul de Norme de aplicare a Contractului – cadru din sănătate, începând cu 1 iulie 2021, în medicina de familie:

Noutăţile prevăzute de pachetul de servicii de bază

– în lista serviciilor adiţionale care pot fi acordate de medicul de familie au fost introduse: efectuarea spirometriei (maximum trei servicii pe oră), măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale timp de 24 de ore (maximum trei servicii pe oră), măsurarea indicelui de presiune gleznă – braţ (maximum trei servicii pe oră), în funcţie de pregătirea medicului.

Serviciile medicale adiţionale sunt servicii care se oferă opţional în cabinetele medicilor de familie, doar asiguraţilor din lista proprie. Aceste servicii sunt acordate numai în cadrul cabinetelor care au pregătirea şi dotarea corespunzătoare.

Decontarea acestor servicii se va face din fondul aferent asistenţei medicale primare. În cazul spirometriei şi măsurării indicelui de presiune gleznă – braţ, medicul va primi 10 puncte per serviciu acordat asiguratului, iar în cazul măsurării ambulatorii a tensiunii arteriale 24 ore, medicul va primi 20 de puncte per serviciu efectuat, prevede proiectul Normelor de aplicare a Contractului – Cadru din sănătate în 2021 – 2022, studiat de Economica.net.

Medicii de familie pot efectua şi interpreta aceste servicii numai ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru persoanele asigurate din lista proprie , doar dacă se justifică pentru a stabili diagnosticul pacientului şi numai dacă au aparatura necesară în cabinet, potrivit proiectului de Norme de aplicare a Contractului – Cadru în 2021, consultat de Economica.net.

Consultaţii preventive acordate anual de medicul de familie asiguratului asimptomatic care are peste 40 de ani.

Punctul, pachetul de prevenţie prevede o consultaţie pentru evaluarea riscului (pentru care medicul primeşte 5,5 puncte), o consultaţie pentru intervenție asupra componentelor modificabile ale acestuia (pentru care medicul de familie primeşte 5,5 puncte) şi o consultaţie de control/monitorizare a pacientului (pentru care medicul primeşte 10 puncte). Aceste consultaţii vor fi acordate asiguraţilor din listă, într-un interval de şase luni consecutive de la prima consultaţie (de evaluare a riscului de îmbolnăvire).

Consultaţia de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic are ca scop identificarea şi intervenţia asupra riscurilor modificabile asociate afecţiunilor cu pondere importantă asupra poverii îmbolnăvirilor: boli cardiovasculare şi metabolice, cancere, probleme de sănătate mintală şi de sănătatea reproducerii.

Evaluarea riscului individual în funcţie de vârstă/sex se realizează prin consultaţie şi/investigaţii specifice consemnate de medicul de familie în riscogramă.

Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii

 • consemnarea statusului curent privind:

– fumatul (pachete/an);

– consumul problematic de alcool evaluat prin completarea chestionarului standardizat, pe care îl găsiţi mai jos.

– activitatea fizică;

– dieta;

 • sfat minimal pentru schimbarea comportamentelor nocive.

Chestionar pentru depistarea consumului problematic de alcool

Cât de des consumaţi o băutură conţinând alcool?

Câte băuturi standard*) consumaţi într-o zi obişnuită, atunci când beţi?

 • o băutură standard conţine 12 g alcool pur şi este echivalentă cu 1 doză de bere 330 ml, 1 pahar vin a 125 ml sau 1 pahar de tărie a 40 ml.

Cât de des beţi şase sau mai multe băuturi alcoolice standard la o singură ocazie?

Evaluarea riscului cardiovascular constă în:

 • calcularea riscului cardiovascular relativ utilizând diagramele SCORE de evaluare a riscului (European HeartScore)
 • încadrarea pacienţilor într-o categorie de risc cardiovascular cu ajutorul programului HeartScore.
 • aplicarea măsurilor de schimbare a stilului de viaţă, individualizat, în funcţie de mărimea riscului stabilit;
 • includerea în sistemul de monitorizare activă a pacienţilor cu risc cardiovascular înalt.

Evaluarea riscului oncologic

În riscogramă vor fi consemnate:

Factorii de risc:

 • antecedentele personale şi heredocolaterale de neoplazie la rudele de gradul I prin filiaţie directă;
 • expunerea profesională (azbest, aniline etc.) sau prin stilul de viaţă;
 • antecedentele personale de testare prin screening pentru cancerele incluse în programele naţionale de sănătate;

Intervenţie asupra riscurilor modificabile:

 • includerea persoanelor eligibile pentru intervenţii de screening populaţional în programele naţionale de sănătate adecvate;
 • trimiterea persoanelor cu risc înalt pentru evaluare şi monitorizare de specialitate (risc înalt de cancer mamar, colo-rectal, ovarian);
 • intervenţii preventive scadente la populaţia cu risc normal: – femei 40 – 64 ani – data ultimului test Babeş Papanicolau.

Evaluarea riscurilor privind sănătatea mintală

Factorii de risc: antecedente personale şi heredocolaterale de adicţie (rudele de gradul I prin filiaţie directă); comportamentul privind consumul de alcool utilizând chestionarul standardizat cu trei întrebări pentru depistarea consumului problematic de alcool, prezentat de Economica.net mai sus.

Identificarea persoanelor cu risc înalt de depresie utilizând chestionarul standardizat pentru screening-ul depresiei.

Riscuri semnificative legate de sănătatea reproducerii

Obiective: evitarea sarcinilor nedorite la femeile de vârstă fertilă (40 – 44 ani); consiliere privind planificarea sarcinilor dorite la femeile de vârstă fertilă (40 – 44 ani); evitarea riscurilor de infecţii de boli cu transmitere sexuală la populaţia cu risc înalt.

În cadrul consultaţiilor preventive, asiguraţii asimptomatici beneficiază de analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultaţii preventive de evaluare a riscului individual pacientul nu a efectuat aceste investigaţii, scrie în proiectul de act normativ consultat de Economica.net.

Alte noutăţi prevăzute în Normele de aplicare a Contractului – Cadru, de la 1 iulie 2021:

–  s-a introdus urmărirea la domiciliu a lăuzei la patru săptămâni de la naştere; punctajul acordat pentru acest serviciu este de 15 puncte (faţă de 5,5 puncte în prezent), similar cu celelalte consultaţii acordate la domiciliu;

– în cadrul monitorizării pentru una sau mai multe dintre bolile cronice incluse în managementul de caz – monitorizare care cuprinde două consultaţii – s-a modificat intervalul maxim între cele două consultaţii la 90 de zile, de la 60 de zile cât e în prezent;

Se modifică punctajul acordat pentru plata per capita, aferent categoriilor de vârstă 0-3 ani, 4-18 ani, 19-39 ani, 40-59 ani şi peste 60 de ani, diferenţiat în funcţie de sex pentru grupele de vârste 19-39 ani şi 40-59 ani.

 • Explicaţia invocată de CNAS e faptul că femeile accesează serviciile de medicină primară mai mult decât bărbaţii, ca urmare a diferențelor la nivel biologic (inclusiv asociate vârstei reproductive), social și de morbiditate. Ajustarea capitaţiei în funcţie de sex se foloseşte în mai multe țări din lume precum Australia, Canada, Germania, Italia, Olanda sau Noua Zeelandă. Efortul de a îngriji pacienții din populația activă este semnificativ mai mic decât cel necesar îngrijirii copiilor cu vârsta mai mică de trei ani, copiilor cu vârsta între 4 şi 18 ani sau vârstnicilor, explică CNAS.

În medicina de familie, valoarea minim garantată a punctului per capita de la 1 iulie 2021 este de 6,85 lei, iar valoarea minim garantată a punctului pe serviciu medical este de 4,3 lei.

Ce trebuie să mai ştie pacienţii

de la 1 iulie, consultaţiile pentru afecţiunile cronice pot fi acordate de medicul de familie şi la distanţă, prin orice mijloace de comunicare, cu respectarea acelorași condiții de acordare ca în cazul consultaţiilor oferite în cabinet pentru afecțiunile cronice; medicii vor fi remuneraţi cu 5,5 puncte per consultaţie acordată;

 • Medicul de familie consemnează consultațiile medicale la distanţă în registrul de consultaţii şi fişa pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat şi a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, și va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

– în cadrul monitorizării active a pacientului cu risc cardiovascular, investigaţia “dozare proteină urinară” a fost înlocuită cu „raport albumină/creatinină urinară”;

Creșterea numărului de consultații la domiciliu acordate de către medicul de familie pentru un asigurat înscris pe lista proprie, pentru boli cronice, la o consultaţie pe lună, de la patru consultaţii pe an.

 • de la 1 iulie se decontează o consultaţie la domiciliu pe lună per asigurat pentru toate afecţiunile cronice (spre comparaţie, în prezent se decontează maximum patru consultaţii pe an per asigurat);

Tot în medicina de familie, în pachetul minimal de servicii medicale s-a introdus urmărirea, la domiciliu, a lăuzei la patru săptămâni de la naştere; punctajul acordat medicului de familie pentru acest serviciu este de 15 puncte (faţă de 5,5 puncte în prezent), similar cu celelalte consultaţii acordate la domiciliu, scrie în proiectul de Norme de aplicare a Contractului – Cadru din 2021.

Noutăţi în ambulatoriu pentru specialităţile clinice şi pentru acupunctură

medicii de specialitate din specialităţile clinice cardiologie şi pneumologie pot recomanda pacienţilor cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19 servicii conexe actului medical, furnizate de kinetoterapeuţi/profesori de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeuţi, conform unui plan recomandat de medicul de medicină fizică şi de reabilitare prin scrisoare medicală, prevede proiectul Normelor de aplicare a Contractului – cadru în 2021 – 2022.

consultaţiile pentru afecțiunile cronice pot fi acordate şi la distanță, prin orice mijloace de comunicare. Consultaţiile la distanţă se acordă şi se decontează similar consultaţiilor la cabinet pentru afecţiunile cronice şi sunt exceptate de la obligaţia prezentării biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate.

 • Medicii de specialitate din ambulatoriul clinic şi medicii cu competenţă/atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative vor consemna consultaţiile medicale la distanţă în registrul de consultaţii şi în fişa pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat şi a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, şi vor emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

terapiile psihiatrice pot fi acordate şi la distanță, prin orice mijloace de comunicare. Terapiile psihiatrice la distanţă se acordă şi se decontează similar serviciilor diagnostice şi terapeutice acordate la cabinet. Medicii de specialitate din ambulatoriul clinic vor consemna terapiile psihiatrice acordate la distanţă în fişa pacientului, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat şi a intervalului orar în care acestea au fost efectuate.

serviciile conexe actului medical, furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped, pot fi acordate şi la distanţă, prin orice mijloace de comunicare. Serviciile conexe acordate la distanţă se acordă şi se decontează similar serviciilor conexe acordate la cabinet.

pentru endoscopiile digestive superioare (esofag, stomac, duoden) cu sau fără biopsie, după caz şi endoscopiile digestive inferioare (rect, sigmoid, colon) cu sau fără biopsie, după caz se acordă 100 puncte (până la 30 iunie 2021 se decontează contravaloarea a 40 de puncte), “endoscopiile digestive reprezentând un instrument esenţial pentru diagnosticul precoce al cancerelor intestinale, precum și pentru tratamentul afecțiunilor din sfera gastro-enterologică şi conexe. Profilul de cost-eficacitate pentru acest tip de investigații este unul dominant în favoarea acestora, conform proiectului de Norme de aplicare a Contractului – Cadru din sănătate în 2021 – 2022.

– valoarea minim garantată a punctului pe serviciu medical în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, de la 1 iulie 2021 este de 4 lei.

Medicamente

 • în cazul prescripţiilor medicale electronice online sau offline, emise ca urmare a unei consultaţii la distanţă de medicul de familie sau de medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului poate scoate la imprimantă documentul transmis de medic prin mijloace de comunicare electronică sau îl poate prezenta/transmite farmaciei pentru a-l scoate la imprimantă, prevede proiectul Normelor de aplicare a Contractului – Cadru din sănătate în 2021 – 2022, consultat de Economica.net.

Asistenţa de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare

s-a reglementat faptul că durata maximă 14 – 21 zile/an pentru care o persoană asigurată poate beneficia de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare acordate în sanatorii balneare poate fi repartizată în maximum 2 fracţiuni la recomandarea medicului prescriptor (în prezent cele 14-21 de zile pot fi acordate într-un singur episod).

Proiectul Normelor de aplicare a Contractului-cadru din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, valabil pentru anii 2021 – 2022 poate fi citit integral la acest link.

Te-ar mai putea interesa și
Tramvaiele noi de la Astra Arad, prea lungi pentru peroanele unor stații din București
Tramvaiele noi de la Astra Arad, prea lungi pentru peroanele unor stații din București
Odată cu achiziția celor 100 de tramvaie de la Arad, Primăria Capitalei trebuie să mai investească în modernizarea de linii, dar și în alungirea unor peroane. În caz contrar, noile tramvaie......
Primăria Oradea va testa primul autobuz electric produs de o companie din România
Primăria Oradea va testa primul autobuz electric produs de o companie din România
Primăria Oradea va testa, timp de o lună, un autobuz electric lansat de compania producătoare de autovehicule de transport ...
Primăria Sectorului 1 propune ca restaurarea Teatrului Excelsior să fie făcută de Compania de Investiții S1
Primăria Sectorului 1 propune ca restaurarea Teatrului Excelsior să fie făcută de Compania de Investiții S1
Primarul Clotilde Armand vrea predarea către Compania de Investiţii şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes ...
Stellantis şi Foxconn se asociază într-un joint-venture care va produce tehnologie IT pentru autoturisme
Stellantis şi Foxconn se asociază într-un joint-venture care va produce tehnologie IT pentru autoturisme
Producătorul auto Stellantis şi compania taiwaneză Foxconn au anunţat marţi că intenţionează să înfiinţeze o societate ...