1EUR = 4.8344 RON | Bucureşti 34 º

News

Persoane fizice care au obţinut in anul 2014 venituri din transferul titlurilor de valoare trebuie să depună Formularul 200

Persoanele fizice care în anul 2014, au obţinut venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise au obligaţia de a completa şi depune Frmularul 200 până la data de 25 mai 2015, spune ANAF într-un comunicat.

02 mar, 2015 | ECONOMICA.net

Pentru tranzacţiile cu titlurile de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, efectuate în cursul anului fiscal, fiecare intermediar, societate de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alt plătitor de venit, după caz, are următoarele obligaţii:

- calcularea câştigului/pierderii la fiecare tranzacţie, efectuată pentru contribuabil
- calcularea totalului câştigurilor/pierderilor pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului pentru fiecare contribuabil;
- transmiterea în formă scrisă către fiecare contribuabil a informaţiilor privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.

Formularul 200 se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute de formular. Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Declarația se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România.

Formularul 200 se poate obţine gratuit de la sediul unităţilor fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF : www.anaf.ro, secţiunea: asistenţă contribuabili, rubrica: toate formularele cu explicaţii şi poate fi descarcat accesând acest link.


Declarația poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on‐line, existent pe portalul e‐guvernare.ro.

Depunerea formularului 200 după data de 25 mai 2015 precum şi nedepunerea acestuia se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 50 şi 500 lei.

loading...
Loading...

CELE MAI NOI ȘTIRI

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO