Se schimbă legea pensiilor. Modificări importante pentru cei încadraţi în grupa I şi a II-a de muncă

Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică un proiect de lege prin care îşi propune eliminarea inechităţilor care au condus la discriminări între persoane aflate în situaţii identice din punct de vedere al desfăşurării activităţilor ce se încadrau în grupa I şi a II-a de muncă, în ce priveşte accesul la pensia pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare dar şi la acordarea unor punctaje suplimentare luate în calcul la determinarea punctajului mediu anual.
Economica.net - lun, 08 aug. 2016, 07:18
Se schimbă legea pensiilor. Modificări importante pentru cei încadraţi în grupa I şi a II-a de muncă

Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică un proiect de lege care vizează modificarea articolului 158 din Legea nr. 263/2010 prin care îşi propune eliminarea inechităţilor care au condus la discriminări între persoane aflate în situaţii identice din punct de vedere al desfăşurării activităţilor care se încadrau în grupa I şi a II-a de muncă, inechităţi care vizau accesul la pensia pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare, dar în ceea ce priveşte acordarea unor punctaje suplimentare luate în calcul la determinarea punctajului mediu anual.

Astfel, Guvernul propune reglementarea protrivit căreia, adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt valorificate numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

Documentul verificabil poate fi unul dintre următoarele acte: actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă; actul administrativ privind încadrarea locurilor de muncă/activităţilor/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă; contractul individual de muncă; contractul colectiv de muncă; decizii interne; extras din statele de plată din care să rezulte secţia/atelierul/locul de muncă, precum şi orice alte documente justificative.

În situația în care există suspiciuni cu privire la legalitatea încadrării activităţii în grupele I şi/sau a II-a de muncă, angajatorii sau orice alţi deţinători legali de arhive sunt obligaţi să pună la dispoziţia caselor teritoriale de pensii, la solicitarea acestora, documentele întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001 pe baza cărora s-au eliberat adeverințele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă, ori s-au efectuat înregistrările în carnetul de muncă, pentru verificarea respectării legislaţiei în domeniu.

Proiectul de lege mai prevede că: 

perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în scopul reducerii vârstelor standard de pensionare. 

– perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I de muncă până la data de 1 aprilie 2001 în activităţile încadrate în condiţii speciale constituie stagii de cotizare în condiţii speciale, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare.

– stagiile de cotizare realizate în grupa I de muncă, condiţii speciale şi/sau alte condiţii de muncă mai mici de doi ani se valorifică pentru reducerea vârstelor standard de pensionare. 

Cum stau lucrurile în prezent şi de ce se impune schimbarea

În conformitate cu legislaţia anterioară datei de 1 aprilie 2001, în materie de pensii şi asigurări sociale de stat, conducerea companiilor, împreună cu sindicatele libere din companii, ţinând seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în care lucrau salariaţii lor, nominalizau atât locurile de muncă ce se încadrau în grupele I şi a II-a de muncă, cât şi persoanele care urmau să lucreze în aceste locuri de muncă.
De asemenea, perioada de timp în care o persoană lucra integral sau doar o parte din programul de muncă în locuri de muncă care se încadrau în grupele I şi a II-a de muncă se stabilea prin dispoziţia conducerii, sau prin prevederile legale.
Cu ocazia încheierii contractelor colective de muncă, activitatea desfăşurată de aceşti angajaţi a fost recunoscută ca fiind încadrată în grupa I şi/sau a-II-a de muncă, dar angajatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a nominaliza şi persoanele a căror activitate se încadra în grupe superioare de muncă, potrivit dispoziţiilor Ordinului nr. 50/1990.
Întrucât angajatorii nu au respectat întocmai dispoziţiile Ordinului nr. 50/1990, între salariaţii care au desfăşurat activităţi încadrate în grupe superioare de muncă, nominalizaţi de angajatori, şi cei care nu au fost nominalizaţi, dar au desfăşurat aceleaşi activităţi în aceleaşi locuri de muncă, s-au creat discriminări, de cele mai multe ori aceste situaţii fiind îndreptate pe cale judecătorească.
În unele companii unde erau organizate structuri sindicale, prin contracte colective de muncă s-a stipulat expres că, lista locurilor de muncă si a categoriilor de personal ce se încadrează în grupele I și a II-a de muncă se vor stabili prin note comune sau acte adiţionale la nivelul acestor companii.

Iată integral cum se schimbă articolul 158 din legea nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii

Articolul 158 se modifică şi va avea următorul conţinut:

“Art. 158 – (1) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare, cu excepţia celor realizate în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale.
(2) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I de muncă până la data de 1 aprilie 2001 în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale, constituie stagii de cotizare în condiţii speciale, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare.

(3) Stagiile de cotizare realizate în grupa I de muncă, condiţii speciale şi/sau alte condiţii de muncă mai mici de doi ani, se valorifică în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare.

(4) Dovada vechimii în muncă în grupa I şi/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă.

(5) În situaţia în care, perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I și/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect sau incomplet, dovada acestora se face cu adeverințe eliberate de către angajatori sau deţinătorii legali de arhive.

(5) Adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a-II-a de muncă sunt valorificate numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

(6) Documentul verificabil poate fi unul dintre următoarele acte: actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă; actul administrativ privind încadrarea locurilor de muncă/activităților/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă; contractul individual de muncă; contractul colectiv de muncă; decizii interne; extras din statele de plată din care să rezulte secţia/atelierul/locul de muncă, precum şi orice alte documente justificative.

(7) În situația în care există suspiciuni cu privire la legalitatea încadrării activității în grupele I şi/ sau a II-a de muncă, angajatorii sau orice alţi deţinători legali de arhive sunt obligaţi să pună la dispoziția caselor teritoriale de pensii, la solicitarea acestora, documentele întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001 pe baza cărora s-au eliberat adeverințele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I și/sau a II-a de muncă ori s-au efectuat înregistrările în carnetul de muncă, în vederea verificării respectării legislației în domeniu.

8) În situaţia în care, urmare verificărilor prevăzute la alin. (7) se constată încălcări ale legislaţiei privind încadrarea în grupe superioare de muncă sau nu sunt prezentate documentele care au stat la baza eliberării adeverinţelor, perioadele respective sunt valorificate ca vechime în muncă/stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă.

Te-ar mai putea interesa și
Premierul britanic Rishi Sunak refuză să livreze Ucrainei avioane de luptă
Premierul britanic Rishi Sunak refuză să livreze Ucrainei avioane de luptă
Premierul britanic Rishi Sunak consideră că "nu este practic" să ofere Ucrainei avioane de luptă britanice, dar promite să accelereze sprijinul pentru a permite "câştiguri decisive" împotriva......
Adrian Criț, directorul STB: Nu am recepționat autobuzelor etajate second-hand pentru că nu respectau condițiile cerute
Adrian Criț, directorul STB: Nu am recepționat autobuzelor etajate second-hand pentru că nu respectau condițiile cerute
Directorul general al Societăţii de Transport Bucureşti (STB), Adrian Criţ, a declarat marţi că societatea nu a recepţionat ...
NYT: Sancțiunile impuse de Occident Rusiei par să nu aibă efect, din cauza sprijinului acordat de mai multe state vecine
NYT: Sancțiunile impuse de Occident Rusiei par să nu aibă efect, din cauza sprijinului acordat de mai multe state vecine
Sancţiunile impuse de Occident Rusiei nu par să aibă efect, comerţul său exterior situându-se aproape la nivelul de ...
Curtea de Conturi Europeană: S-au înregistrat progrese lente în interconectarea piețelor de energie. Prețurile la electricitate sunt prea mari
Curtea de Conturi Europeană: S-au înregistrat progrese lente în interconectarea piețelor de energie. Prețurile la electricitate ...
În pofida previziunilor ambiţioase şi a anumitor eforturi, Uniunea Europeană nu a înregistrat decât progrese lente ...