Spitalele – focare de infecţie în care mobilierul şi instrumentarul au grad avansat de uzură, dar care nu pot fi închise

Inspecţia Sanitară de Stat a derulat controale de amploare la sute de spitale din ţară în perioada ianuarie-februarie 2016, urmate de recontroale încrucişate o lună mai târziu. La cele mai multe dintre spitalele controlate, inspectorii sanitari au găsit nereguli privind normele de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale, precum şi în gestionarea activităţilor de curăţenie, dezinfecţie şi sterilizare, deficienţe care cumulativ duc la apariţia infecţiilor intraspitalicești cu diferite tipuri de germeni, precum şi la creşterea numărului acestora. Trei spitale au fost închise, iar alte trei spitale judeţene de urgenţă sunt în stare avansată de degradare şi funcţionează la cota de avarie. Inspectorii sanitari spun că nu le-au închis, pentru că în zonele respective nu există alternativă pentru asistenţa medicală de urgenţă. 
Cristina Şomănescu - mie, 27 apr. 2016, 09:24
Spitalele - focare de infecţie în care mobilierul şi instrumentarul au grad avansat de uzură, dar care nu pot fi închise

La cele mai multe dintre spitalele controlate au fost găsite nereguli privind normele de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale, precum şi în gestionarea activităţilor de curăţenie, dezinfecţie şi sterilizare, deficienţe care cumulativ duc la apariţia infecţiilor intraspitaliceşti cu diferite tipuri de germeni, dar şi la creşterea numărului acestora, atrage atenţia Inspecţia Sanitară de Stat, după recontroalele făcute în luna martie. 

Lipsa personalului de specialitate din cadrul structurilor de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale, lipsa instruirii personalului medical în ceea ce priveşte derularea activității de curăţenie, dezinfecţie şi sterilizare, a gestionării corecte a deşeurilor medicale, precum şi aplicarea unor măsuri ferme şi corecte pentru diminuarea sau eliminarea infecţiilor intraspitalicești vor determina creşterea numărului acestora, precum şi a rezistenței germenilor. În acest sens, considerăm necesară implicarea mult mai activă a personalului din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cu responsabilităţi în asigurarea consultanţei şi a instruirii personalului medical din unităţile sanitare în domeniul supravegherii și prevenirii infecţiilor nosocomiale, mai spun inspectorii sanitari.

Primele controale la 487 de spitale din ţară au avut loc în ianuarie – februarie. O lună mai târziu, Inspecţia Sanitară de Stat a recontrolat spitalele ca să afle dacă au remediat neregulile găsite.

Concret, în perioada în perioada 11 ianuarie – 29 februarie 2016, Inspecţia Sanitară de Stat a controlat dacă 487 de spitale publice şi private din ţară şi din Bucureşti respectă normele igienico-sanitare.

Trei unităţi sanitare private au fost închise în urma controalelor din perioada ianuarie-februarie

Centrul medical „Prain” pentru redarea auzului şi înfăţişarii normale din BucureştiSC Eldimed Materna SRL Bacău şi SC Clinica Palade SRL Bacău, închise pentru nerespectarea circuitelor funcţionale ale compartimentelor şi serviciilor. 

O lună mai târziu, în perioada 10 martie – 25 martie 2016, Inspecţia Sanitară de Stat a organizat controale încrucişate în 367 de spitale (341 spitale publice şi 26 spitale private) pentru verificarea remedierii deficienţelor constatate în timpul controlului din ianuarie – februarie. 

Spitalele la care Inspecţia Sanitară de Stat a găsit cele mai mari probleme, în urma recontroalelor făcute în luna martie

La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, starea de degradare avansată a cel puţin cinci clădiri impune luarea unor măsuri urgente pentru relocarea sau reabilitarea acestora, întrucât condiţiile de desfăşurare a activităţilor medicale în aceste locaţii sunt improprii.
Concret, secţia Clinică Boli Infecţioase Adulţi funcţionează într-o clădire retrocedată, într-o stare avansată de degradare, cu tâmplărie degradată, fără circuite funcţionale corespunzătoare, cu pereţi neigienizaţi, tavane cu infiltraţii, tencuieli căzute.
Secţia Obstetrică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad funcţionează într-o clădire retrocedată care este dezafectată parţial, care are camere dezafectate, din cauza degradării avansate. Tot din cauza degradării, podeaua/plafonul sunt nesigure şi au risc de prăbuşire. Finisajele din interior, pavimentele, lemnăria sunt degradate.

Există un salon comun pentru pregătire preoperatorie şi trezire postoperatorie prin care se face accesul în salonul pentru chiuretaje la cerere, fără circuite separate.

Secţia Clinică de Pneumologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad e amplasată în prezent într-o clădire veche, aflată de asemenea într-o stare avansată de degradare. Precizăm că a fost construită o clădire nouă pentru relocarea acestei secţii. Având în vedere că activitatea secţiei de Obstetrică se desfăşoară într-o clădire cu risc major de prăbuşire s-a propus, în regim de urgenţă, reconfigurarea spaţiilor din clădirea nouă pentru relocarea acestei secţii.

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Profesor Dr. Dan Theodorescu” din Bucureşti

Anumite secţii ale Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Profesor Dr. Dan Theodorescu” se află în stare avansată de degradare (blocul operator), iar mobilierul şi instrumentarul au grad avansat de uzură.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, unitatea sanitară monobloc, cu un număr aproximativ de 1.600 paturi, funcţionează cu autorizaţie sanitară de funcţionare eliberată cu program cadru de conformare până la sfârşitul anului 2017.
Activitatea este temporar suspendată pentru un număr de 30 paturi din clinica de oncologie şi 15 paturi de medicina muncii.
Spitalul necesită lucrări de consolidare şi igienizare generală, chiar şi în spaţiile renovate în ultimii doi ani; supraaglomerarea secţiilor şi nerespectarea circuitelor funcţionale creează condiţii de risc epidemiologic crescut.

Spitalul nu poate fi închis şi nici nu poate fi suspendată activitatea majorităţii secţiilor, pentru că spitalul deserveşte cel puţin trei judeţe pentru cazurile complicate, spun inspectorii sanitari.

La Spitalul Municipal Beclean din judeţul Bistriţa-Năsăud, Compartimentul de Primiri Urgenţe (CPU) funcţionează fără medici. Serviciile medicale în CPU sunt asigurate de personalul medical din spital. Postul a fost scos la concurs la care nu s-a prezentat nimeni. Singura persoană interesată este un medic de familie care însă nu are curs de pregătire în domeniul urgenţelor medicale, conform legislaţiei în vigoare. Având în vedere că nici la serviciul de ambulanţă din zonă nu este încardat niciun medic, inspectorii sanitari au decis să nu dispună suspendarea activităţii CPU, pentru a asigura asistenţa medicală de urgenţă în zonă.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, unitate sanitară în sistem pavilionar, în cinci corpuri de clădire cu un număr de 1.080 paturi.
La data controlului s-a constatat depăşirea numărului de paturi cu 68 paturi în unele secţii/compartimente.
Nu au fost remediate din anul 2014 până acum problemele semnalate de specialiştii din cadrul Ministerului Sănătăţii, în urma controlului din anul 2014. Acestea vizau reorganizarea secţiilor chirurgicale, precum şi stabilirea linilor de gardă pentru secţiile de ATI. Nici până azi aceste probleme nu a fost remediate!

Spitalul Municipal „Dr. Valer Russu” Luduş din judeţul Mureş, unitate sanitară în sistem pavilionar cu opt corpuri de clădire care au un număr de 216 de paturi.

Secţia psihiatrie cronici a Spitalului Municipal „Dr. Valer Russu” Luduş din judeţul Mureş are 55 paturi, funcţionează într-o clădire retrocedată, veche, deteriorată, degradată şi la exterior, şi în interior. Secţia are mobilier deteriorat, pereţi interiori, exteriori într-o stare avansată de uzură, instalaţii sanitare uzate, deteriorate, improprii desfăşurării activităţilor medicale, cu atât mai mult cu cât pacienţii sunt spitalizaţi aici pe termen lung.

În planul cadru de conformare sunt prevăzute lucrările de reabilitare pentru secţia psihiatrie cronici, dar cel mai probabil au fost amânate.
Echipa formată din inspectori sanitari ai Direcţiei de Sănătate Publică Satu Mare a suspendat activitatea secţiei Psihiatrie cronici a Spitalului Municipal „Dr. Valer Russu” Luduş din judeţul Mureş. 

În judeţul Ialomiţa lipseşte o secţie de boli infecto – contagioase, atrag atenţia inspectorii sanitari ai Direcţiei de Sănătate Publică Brăila.

Inspectorii sanitari vor continua efectuarea acţiunilor de recontrol la fiecare termen impus, pentru a verifica ducerea la îndeplinire şi modalitatea de respectare a măsurilor dispuse.

Până la sfârşitul anului 2016 toate direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor transmite Inspecţiei Sanitare de Stat rapoarte lunare privind rezultatele acţiunii de recontrol. Inspecţia Sanitară de Stat va întocmi informări lunare, după centralizarea rezultatelor acţiunilor de recontrol, pe care le va înainta ministrului Sănătăţii.

Iată care au fost cele mai frecvente nereguli găsite de Inspecţia Sanitară de Stat la spitalele din ţară, la primele controale din ianuarie – februarie 2016

– nu se asigură o stare igienico- sanitară corespunzătoare în 142 de spitale controlate (pavilioane, pereţi, uşi, plafoane) şi nu pot fi asigurate circuite funcţionale corespunzătoare în 133 de spitale;
– În 147 dintre spitalele controlate nu se respectă etapele sterilizării;
În 105 dintre spitale, adică în 21.5% din numărul total de spitale controlate, nu se asigură suprafaţa minimă pe pat, saloanele sunt subdimensionate şi supraaglomerate;
– nu se respectă numărul grupurilor sanitare la numărul de paturi. În 80 de spitale, adică în 24% dintre cele controlate, grupurile sanitare au un grad ridicat de uzură;
– În 142 de blocuri alimentare ale spitalelor sunt într-o stare igienico-sanitară necorespunzătoare. În 260 de spitale nu se respectă structura funcţională şi circuitele funcţionale pentru blocul alimentar;
– În opt spitale nu se asigură apă caldă curentă în mod continuu;
– În 52 de spitale nu se asigură evacuarea apei reziduale şi nici nu au staţii de dezinfecţie locală;

În 211 spitale nu se asigură colectarea separată a deşeurilor de citotoxice şi citostatice, ambalarea în containere de unică folosinţă, sigure, marcate şi etichetate, cu capac şi eliminarea prin incinerare pe bază de contract.

În urma controlului, a fost suspendată activitatea laboratorului de analiză a sputei, din cadrul pavilionului TBC al Spitalului Orăşenesc “Regele Carol I” Costeşti Argeş.

Pentru deficienţele constatate în cadrul controalelor, inspectorii sanitari au aplicat un număr de 487 sancţiuni contravenţionale. Concret, Inspecţia Sanitară de Stat a aplicat 209 amenzi în valoare de 177.600 lei, dar şi 274 avertismente.

Ce au găsit inspectorii sanitari la recontrolul din luna martie

În perioada 10 martie – 25 martie 2016, Inspecţia Sanitară de Stat a organizat controale încrucişate în 367 de spitale (341 spitale publice şi 26 spitale private) pentru verificarea remedierii deficienţelor constatate în timpul controlului, şi respectării măsurilor impuse la termenele stabilite.
Pentru deficienţele constatate în cadrul controalelor, inspectorii sanitari au aplicat 626 sancţiuni contravenţionale. Concret, Inspecţia Sanitară de Stat a aplicat 369 de amenzi în valoare de 340.900 lei, dar şi 254 avertismente, precum şi trei decizii de suspendare a activităţii.

Cele mai frecvente nereguli găsite de inspectorii sanitari la spitalele recontrolate în luna martie

– nu se asigură o stare igienico – sanitară corespunzătoare în 63 de spitale controlate (pavilioane, pereţi, uşi, plafoane) şi nu pot fi asigurate circuite funcționale corespunzătoare în 85 de spitale; în 23% din numărul total de unităţi controlate nu se asigură o structură funcţională;
– În 308 spitale (adică în 83% dintre spitalele controlate) nu se asigură echipamentele pentru tratarea prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor periculoase din incintă;
– În 215 spitale (adică în 67,8% dintre spitalele controlate) se gestionează prost deşeurile rezultate în urma tratamentelor (nu se colectează separat, nu sunt ambalate în containere de unică folosinţă, sigure, marcate şi etichetate);
– În 74 de spitale (adică în 20% dintre spitalele controlate) nu se respectă etapele sterilizării, nu se asigură suprafaţa minimă pe pat. În 129 de spitale (adică 35% din numărul total de spitale controlate) saloanele sunt subdimensionate şi supraaglomerate;
În 110 spitale nu se respectă numărul grupurilor sanitare la numărul de paturi, iar acestea un grad de uzură ridicat;
În 91 din numărul total de blocuri alimentare ale spitalelor nu se asigură o stare igienico-sanitară corespunzătoare. În 160 de spitale nu se respectă structura funcţională şi circuitele funcţionale pentru blocul alimentar.
– În 66 de spitale nu se asigură evacuarea apei reziduale şi nu au staţii de dezinfecţie locală.
– În 14 spitale nu se asigură apă caldă curentă în mod continuu.

În urma recontrolului, inspectorii sanitar au decis suspendarea activităţii blocului alimentar şi spălătoriei Spitalului Orăşenesc „Oraviţa”, dar şi suspendarea activităţii secţiei de psihiatrie cronici din cadrul Spitalului Municipal „Dr. Valer Russu” Luduş din judeţul Mureş.

Te-ar mai putea interesa și
Criza submarinelor – Miniştrii de externe ai UE şi-au exprimat la New York solidaritatea cu Franţa împotriva SUA
Criza submarinelor – Miniştrii de externe ai UE şi-au exprimat la New York solidaritatea cu Franţa împotriva SUA
Ţările membre ale Uniunii Europene şi-au exprimat luni, la New York, sprijinul în favoarea Franţei şi împotriva Statelor Unite în criza submarinelor, informează marţi AFP....
Ce se întâmplă cu leul azi – curs valutar interbancar 21.09.2021
Ce se întâmplă cu leul azi – curs valutar interbancar 21.09.2021
Euro rămâne aproape de maximul istoric în faţa leului şi azi.
Cartuşul de cerneală pe care îl găseşti la uşă înainte să se golească cel din imprimantă
Cartuşul de cerneală pe care îl găseşti la uşă înainte să se golească cel din imprimantă
Cererea de echipamente de imprimare acasă a crescut în cei aproape doi ani de pandemie COVID-19. Este efectul direct al ...
Creștere abruptă a prețurilor la ouă pe piața europeană. În România, sunt cu 10% mai scumpe decât anul trecut, dar ieftine față de alte state
Creștere abruptă a prețurilor la ouă pe piața europeană. În România, sunt cu 10% mai scumpe decât anul trecut, dar ...
Prețul ouălor la poarta fermei a trecut din nou, pentru a doua oară în acest an, de pragul de 1 euro kilogramul. Aprecierea ...