1EUR = 4.8744 RON | Bucureşti 18 º

Companii

Statul vrea să plătească magazinelor din mall-uri jumătate din chiria datorată în perioada în care acestea au fost închise. Guvernul decide azi

Astăzi, în cadrul ședinței de Guvern, instituția ar putea decide aprobarea unui OUG prin care retailerii din centrele comerciale mari nevoite să își oprească activitatea în perioada 16 martie-15 iunie 2020, vor beneficia de decontarea unui procent de 50% din valoarea chiriei fixe datorate atunci. De măsură vor beneficia în jur de 3.000 de firme, în limita a 800.000 de euro per beneficiar, bugetul fiind de 160 de milioane de lei. Pentru a primi bani, retailerii trebuie să fi primit discount de 50% și de la proprietarii de spații comerciale.

24 sep, 2020 | ECONOMICA.net

Guvernul vrea să aprobe, prin Ordonanță de Urgență, instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finanțare din fonduri publice pentru a acoperi 50% din costurile cu chiriile fixe pentru retailerii care au spații în mall-uri și a caror activitate a fost suspendata de Guvern pe perioada starii de urgență și a stării de alerta, respectiv pentru perioada 16 martie 2020 - 15 iunie 2020.

Grantul se acordă conform principiului primul venit, primul servit, iar banii vor ajunge direct la chiriaș, până vel târziu în martie 2021.

"Măsurile obligatorii impuse de autoritățile competente au avut un impact negativ direct asupra întreprinderilor care își desfașoară activitatea în centrele comerciale, ducând la suspendarea activității acestora din motive neimputabile lor și, în consecință, la trimiterea personalului angajat în șomaj tehnic. În cazul specific al centrelor comerciale cu suprafața de peste 15.000 mp nu a fost vorba de o contractare inerentă a cererii ca efect direct al pandemiei, pierderile întreprinderilor în cauză fiind determinate, pentru perioada menționată, de restricțiile administrative impuse prin Ordonanța Militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19. Scopul schemei de ajutor de stat este de a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici care își desfășoara activitatea în cadrul centrelor comerciale, prin acordarea de ajutor unic nerambursabil care acoperă o parte din costurile cu chiria aferentă perioadei în care activitatea respectivilor operatori economici a fost suspendată în cadrul spațiilor inchiriate", se explică în preambulul OUG.

Pot beneficia de aceste granturi întreprinderile înfiinţate în baza prevederilor Legii societăţilor ( nr. 31/1990, republicată) , întreprinderile înființate de debutanți ( conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011) și cooperativele care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanţare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de stat și condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de stat, inclusiv cele impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de stat.

De asemenea, pentru a beneficia de granturi, întreprinderile beneficiare trebuie să nu fi fost în dificultate (în conformitate cu art. 2,pct.18 din Regulamentul (UE) nr.651/2014 al Comisiei).

Excepție fac microîntreprinderile sau întreprinderile mici care se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, astfel cum sunt definite în anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, dar care nu sunt  în insolvență, sau să nu fi primit ajutor pentru salvare sau ajutor pentru restructurare.

Totodată, pot primi ajutor microîntreprinderile sau întreprinderile mici care au beneficiat de ajutor de salvare, iar în momentul acordării să fi rambursat împrumutul sau să fi încetat garanția. Se dau bani și celor care au beneficiat de ajutor pentru restructurare, iar în momentul acordării ajutorului nu mai fac obiectul unui plan de restructurare.

Pentru cine sunt banii 

Potrivit proiectului de OUG, pentru a primi o parte din banii de chirie, întreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-        să dețină Certificat pentru Situații de Urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și

Mediului de Afaceri;

-        să-și desfăşoară activitatea în centre comerciale cu suprafața mai mare de 15.000 de m.p ( mall-uri), având contract de închiriere în vigoare la data de 15 martie 2020;

-        să fi beneficiat din partea centrului comercial de o reducere de minim 50% din valoarea chiriei fixe calculată pentru perioada închisă. Finanțarea de la stat se acordă în situația în care reducerea de 50% a fost acordată de către centrul comercial înaintea depunerii aplicației pentru accesarea grantului.

-        să beneficieze de o reducere de minim 15% din Chiria Fixa, pe o perioadă de minim șase luni de la data reluării activității;

-        să fi agreat extinderea perioadei contractuale a contractului de ]nchiriere cu proprietarul centrului comercial pentru minim 6 luni (perioada egală cu perioada pentru care se acordă sprijin din partea proprietarului), calculate de la data la care contractul poate înceta, din inițiativa oricăreia dintre părti sau de drept .

Valoarea maximă a aj e 800.000 euro/beneficiar, reprezentând 50% din valoarea cheltuielilor cu chiria (costul de închiriere, calculat drept contravaloarea lunară a unui cost/mp, la nivelul aplicabil în contractul de închiriere în luna februarie 2020, excluzând contravaloarea costurilor comune și a cheltuielilor de marketing definite conform Contractului de închiriereă ) raportată la luna februarie, calculată și datorată pentru perioada închisă.

Banii vor putea fi încasați până cel târziu la 1 martie 2021, semnarea contractului de finanțare făcându-se până la 31 decembrie 2020.

Grantul se acordă conform principiului primul venit, primul servit, iar banii vor ajunge direct la chiriaș. După încasarea banilor, chiriașii au obligația să plătească în termen de maxim 5 zile lucrătoare
către centrele comerciale 50% din cuantumul chiriei fixe calculată și datorată pentru perioada închisă,
dar nu mai mult de 3 x 50% din chiria aferentă lunii februarie 2020. Beneficiarii schemei de ajutor de stat trebuie să își mențină activitatea pentru care a obținut finanțare pentru cel puţin 6 luni de la data semnării contractului cu statul.

Cum se primesc banii

Pentru  a se înscrie în program, retailerii trebuie să se înregistreze într-o aplicațe informatică ce va fi pusă la dispoziția lor și să completeze un formular electronic de înscriere. În plus, trebuie să depună electronic:

- certificatul de urgență;

- declarație pe propria raspundere cu privire la orice ajutor de stat primit pe cadrul temporar

pentru ajutor COVID;

- bilanțul contabil pe anul 2019;

- balanțele de verificare lunare pentru urmarirea trasabilității plăților, on-line

- bilanțul contabil semestrial,online

- certificatului de atestare fiscală;

- copie după contractul de închiriere din care s[ rezulte nivelul chiriei aferente lunii

Februrarie;

- documente doveditoare pentru primirea discount-ului de minim 50% acordat chiriașului

în perioada de urgență;

- documentelor doveditoare pentru acordarea unui discount chiriașului de minim 15% pe o perioada de minim 6 luni de la reluarea activității, inclusiv prin acordarea facilităților de către centrele comerciale prin trecerea la chiria procentuala.

- declarației pe propria răspundere conform Recomandării Comisiei Europene nr. 4885 final din data de 14.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale;

-nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu dețin unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;

- nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

După încasarea grantului, chiriașii au obligația să plătească in termen de maximum 5 zile lucrătoare
către centrele comerciale 50% din cuantumul chiriei fixe calculata și datorata pentru perioada închisa,
dar nu mai mult de 3 x 50% din chiria aferenta lunii februarie 2020.

loading...
Loading...

CELE MAI NOI ȘTIRI

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

Daniel Oanţă

Vrem iar?

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO