formular declaratie unica

CASS datorată de două ori, şi de firmă, şi de contribuabil pentru unele venituri extrasalariale din 2024. Estimarea CASS în declaraţia unică

Suntem în al doilea an de aplicare a regulilor din Codul fiscal introduse prin OG 16/2022, potrivit cărora persoana fizică fără contract de muncă, care are doar unele venituri extrasalariale în 2024 din cel puţin două surse (adică de la cel puţin două firme) datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) de două ori dacă se află în următoarea situaţie: venitul total net estimat că îl va obţine de la una dintre firme în 2024 e cel puţin egal cu 19.800 de lei, dar mai mic decât 39.600 de lei, în timp ce venitul net cumulat din toate sursele, estimat că îl va realiza în 2024, e egal cu sau depăşeşte 39.600 de lei. Pentru oamenii aflaţi în această situaţie firma la care obţin venitul net total anual cel puţin egal cu 19.800 de lei are obligaţia să le reţină şi să plătească CASS la ANAF lunar, timp de şase luni, prin declaraţia 112, iar ei au obligaţia să determine şi să plătească la ANAF diferenţa de CASS datorată, prin intermediul declaraţiei unice, până la 25 mai 2025. Aceasta, pentru că venitul lor total cumulat din toate sursele în 2024 se află într-un plafon diferit de cel pentru care firma le-a reţinut deja CASS, potrivit unei analize Economica.net. Exemple şi calcule – într-o analiză Economica.net.

CASS datorată de două ori, şi de firmă, şi de contribuabil pentru unele venituri extrasalariale din 2024. Estimarea CASS în declaraţia unică