Vânzarea pachetului majoritar ALRO: principalele puncte ale prospectului privind oferta publică

Acţionarul principal al Alro Slatina, Vimetco, care deţine 84,18% din acţiuni, împreună cu Conef, au scos la vânzare 53,7% din acţiunile combinatului printr-o ofertă publică secundară ce este derulată pe Bursa de la Bucureşti până pe 16 iulie. ECONOMICA.NET prezintă principalele puncte din Prospectul rezervat acestei decizii a Grupului.
Economica.net - mie, 04 iul. 2018, 20:51
Vânzarea pachetului majoritar ALRO: principalele puncte ale prospectului privind oferta publică

Vânzarea de acţiuni, din care proprietarul speră să scoată 2,4 miliarde de lei, a început la 2 iulie, conform Prospectului publicat de companie, actionarii Vimetco N.V si Conef S.A. au lansat o ofertă publică secundară pentru un maxim de 383.791.140 acţiuni.

Grupul este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați pe verticală din Europa după capacitatea de producție, cu operațiuni în toate segmentele semnificative ale producției de aluminiu. Grupul Alro este format din divizii upstream și downstream, de la activități care includ exploatarea și rafinarea materiilor prime, până la producția și vânzarea de produse din aluminiu primar și procesat (incluzând PLP-uri și extrudate). 

Folosind bauxita extrasă din minele din Sierra Leone (Africa), Grupul produce alumina, principala materie primă utilizată pentru producerea aluminiului, care este procesată în rafinăria din Tulcea. 

Minele operate de Grup și rafinăria sa acoperă integral necesitățile de bauxită și de alumină ale acestuia. Totalul resurselor de bauxită, măsurate și indentificate în minele exploatate de Grup începând cu 1 ianuarie 2018, au fost estimate de Grup la 53,6 milioane de tone, pe care acesta le consideră suficiente pentru aproximativ 20 de ani de operațiuni (în conformitate cu ratele actuale de producție). În 2017, Grupul a produs 1.787.716 tone, respectiv 472.606 de tone de bauxită și, respectiv, de alumină. 

Grupul fabrică și vinde un portofoliu diversificat și flexibil de produse din aluminiu, inclusiv produse din aluminiu primar, cum ar fi sârmă, bare, plăci și lingouri, precum și produse laminate plate, cum ar fi table, bobine și plăci și o gamă largă de profile extrudate. 

Grupul are o prezență puternică în multe sectoare industriale de pe piețele internaționale, iar expertiza acestuia îi permite să îndeplinească standardele tehnice și de producție specializate cerute de anumiți clienți în sectoare precum industria aeronautică, auto, maritimă și în construcții. 

Începând cu 2002, Grupul a investit aproximativ 412 milioane USD în vederea dezvoltării și întreținerii capacității de producție a aluminiului primar și procesat, din care aproximativ 101 milioane USD au reprezentat investiții în proiecte privind sănătatea, securitatea și mediul, precum și în proiecte legate de eficiența energetică, precum Eco-Topitoria. Programul de investiții al Grupului a vizat, de asemenea, îmbunătățirea calității produselor și diversificarea gamei de produse a Grupului pentru a include mai multe PVAM-uri (produse cu valoare adaugata mare) și PVAFM-uri (produse cu valoare adaugata foarte mare) pentru industriile sofisticate (aeronautica, auto, navala, electrica etc).

Istoric de dividende 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27 aprilie 2018 a aprobat distribuirea ca dividende a profitului net realizat de Societate în 2017 și rezultatul reportat în valoare de 382.036 mii RON către acționari, începând cu data de 19 mai 2018, rezultând un dividend brut de 0,53523 RON pe acțiune, care a devenit plătibil la data de 25 mai 2018 și la date ulterioare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28 aprilie 2017 a aprobat distribuirea ca dividende a profitului net realizat de Societate în 2016 în valoare de 67.220 mii RON, rezultând un dividend brut plătibil de 0,09417 RON pe acțiune. 

În 2016 și în 2015, au fost plătite sumele de 4.239 mii RON și 51.755 mii RON afetente dividendelor declarate în 2012 și a căror plată către Vimetco a fost amânată. În 2016 nu au fost declarate dividende în legătură cu exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015, iar în 2015 nu au fost declarate dividende în legătură cu exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2014, având în vedere că Societatea a înregistrat o pierdere netă în anii specificați. 

Istoricul companiei 

Societatea, Alprom S.A. (care anterior a operat în cadrul activității de extrudare a Grupului) și Alum au fost înființate ca întreprinderi de stat în 1961, 1968 și, respectiv, 1971. Cele trei societăți au fost înregistrate ca societăți pe acțiuni în 1991, ca urmare a reorganizării fostelor întreprinderi de stat. Aceste societăți au fost privatizate în 2002, 2003 și, respectiv, în 1996. În cadrul programului de privatizare derulat în România, Societatea a fost listată pe Bursa de Valori București în octombrie 1997, în timp ce Alum, operatorul rafinăriei de alumină din Tulcea a Grupului, a fost listată pe Piața RASDAQ în decembrie 1997 și începând cu mai 2015, în urma reorganizării pieței RASDAQ, acțiunile Alum au fost admise la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare—categoria AeRO al Bursa de Valori București. 

În martie 2003, Societatea a achiziționat Alprom S.A., ceea ce a reflectat o reorientare strategică a ofertei de produse a Grupului către PVA și PVAM. În septembrie 2005, Societatea a achiziționat o cotă din capitalul social de 67,9 la sută în Alum, ca parte din strategia de asigurare a necesarului de alumină al Grupului. Ca urmare a unor serii de majorări de capital până în martie 2007, Societatea și-a majorat cota de participare în capitalul social al Alum la 99,4 la sută. În septembrie 2006, Societatea și Alprom S.A. au fuzionat pentru a reflecta integrarea industrială a acestora, iar Vimetco Extrusion S.R.L a fost organizată ca subsidiară separate menită a se concentra pe activitatea de extrudare a Grupului. 

În 2007, Grupul a realizat o investiție semnificativă în modernizarea unităților de procesare, incluzând înlocuirea redresoarelor și construirea unui nou siloz de alumină, susținând în același timp și realizarea unor proiecte pentru protecția mediului. 

În 2008, Grupul a finalizat și extinderea propriului depozit de deșeuri nepericuloase, unde Societatea depozitează deșeurile nepericuloase generate de activitatea sa de producție, în vederea respectării cerințelor de siguranță și mediu prevăzute de legislația europeană. 

În octombrie 2009, Grupul a finalizat cu succes o parte din programul de modernizare a rafinăriei sale de alumină din Tulcea, adaptând procesul de producție pentru o utilizare mai eficientă a bauxitei din Sierra Leone. 

În plus, Grupul a înlocuit tehnologia de epurare umedă cu tehnologia de epurare uscată, mărind astfel randamentul de reținere a gazelor. 

La data de 1 mai 2011, Alum a finalizat achiziția Sierra Mineral. Sierra Mineral a fost principalul furnizor de bauxită al Grupului începând cu anul 2009, fiind, în prezent, unicul furnizor de bauxită al acestuia. 

În perioada cuprinsă între 2012 și 2014, programul de investiții al Grupului s-a axat, inter alia, pe creșterea cotei de PVAM-uri și PVAFM-uri în cadrul gamei sale de produse, precum și pe îmbunătățirea eficienței sale energetice și tehnologice. PVAM-urile (produse cu valoare adaugata mare) și PVAFM-urile (produse cu valoare adaugata foarte mare) Grupului reprezentau 91 la sută și, respectiv, 9 la sută din volumul de producție al portofoliului său de produse extrudate în anul care s-a încheiat la data de 31 decembrie 2017.

În aceeași perioadă, aproximativ 63 la sută din produsele primare ale Grupului și peste 82 la sută din PLP-uri și produsele extrudate, măsurate în raport de vânzări, au fost exportate cu precădere în Europa. 

La finele anului 2013, Grupul a înființat Eco-Topitoria, al cărei obiectiv este reducerea dependenței energetice a Grupului prin sporirea eficienței energetice în producția de aluminiu turnat și optimizarea proceselor sale de reciclare a deșeurilor, în conformitate cu tendințele de la nivel internațional și așa-numita strategie a „economiei circulare” la nivel UE care vizează un nivel mai ridicat de reciclare. 

Între 2015 și 2016, Grupul și-a continuat eforturile de îmbunătățire a eficienței liniilor de producție existente, în vederea scăderii gradului de dependență de sursele de energie, prin investiții în echipamente și modernizarea tehnologiei folosite. De exemplu, în 2015, Grupul a demarat modernizarea turnătoriei cu echipamente pentru turnarea sleburilor în vederea îmbunătățirii gamei de dimensiuni și a calității acestora, în timp ce, în 2016, Grupul s-a concentrat pe investiții în eficientizarea procesului de recirculare a apei, modernizarea sistemelor de combustie ale cuptoarelor de topire din cadrul turnătoriei și ale cuptoarelor orizontale din cadrul diviziei sale de procesare. În plus, în 2016, Grupul a demarat implementarea a patru proiecte majore în scopul creșterii volumului și al extinderii gamei de PVAFM-uri în industria aeronautică și auto. 

În 2016 și 2017, Grupul s-a axat pe creșterea competitivității sale în industriile sofisticate, de exemplu, prin implementarea unui sistem de planificare a producției pentru PLP-uri și prin analizarea modalităților de modernizare a laminoarelor de sleburi pentru a permite laminarea unei game largi de aliaje din aluminiu necesare în industria aeronautică. În 2017, Grupul a finalizat și testele privind un nou agitator electromagnetic pentru o mai bună eficiență a operațiunilor de retopire și reducerea ratelor de consum specifice. 

Această investiție a reprezentat un alt pas către proiectul pe termen lung al Grupului „Alro—Fabrică Verde, Fabrică a Viitorului, Inovativă și Sustenabilă”, cu obiective precum implementare unui nou concept de instalație de procesare a aluminiului bazată pe cercetare și dezvoltare, digitalizare, capacitatea de creștere a volumelor de producție downstream și a gamei de PVAM-uri și PVAFM-uri pentru industriile sofisticate, tehnologii care respectă mediul înconjurător, zero emisii, zero deșeuri și reducerea consumului general de energie. 

Program de investitii in 2018 

Programul de investiții al Grupului Alro în 2018 se ridică la o valoare de aproximativ 85 milioane USD și urmărește implementarea următoarelor priorități strategice:

• Concentrarea pe producția în aval prin extinderea portofoliului Grupului de produse PLP, cu accentul pe creșterea cotei de produse din aluminiu prelucrat

• Creșterea și diversificarea gamei de produse a Grupului pentru a se alinia la cerințele clienților și a pătrunde pe piețe sofisticate;

• Creșterea profitabilității Grupului și a poziției sale competitive prin continuarea concentrării pe

productivitate și control al costurilor în cadrul infrastructurii sale existente;

• Creșterea sustenabilității de mediu cu privire la operațiunile și unitățile de producție ale Grupului.

În special, Grupul țintește spre creșterea capacității de producție a PLP-urilor (produse laminate plate – folosite in industria aeronautica) de la 90.000 de tone pe an în 2017 la 120.000 de tone pe an până în 2022 și spre obținerea unei divizări de 50 la sută între volumul de producție al aluminiului primar și cel al aluminiului procesat.

În linie cu obiectivul Grupului de a implementa un nou concept privind fabricile de aluminiu, bazat pe cercetare și dezvoltare, pe un grad ridicat de digitalizare și automatizare, pe tehnologii eco-friendly, cu zero emisii și zero deșeuri, Grupul și-a propus să diminueze consumul de energie. Având în vedere că reciclarea aluminiului necesită numai aproximativ 5 la sută din energia necesară pentru producerea aluminiului primar, Grupul acționează în sensul creșterii cantităților de metale reciclate pe care le utilizează. Astfel, Grupul se axează pe creșterea capacității de producție a Eco-Topitoriei, cu obiectivul de a atinge o capacitate de procesare totală a deșeurilor de 100.000 tone metrice pe an până în 2020. Prin intermediul acestei noi unități, Grupul a reușit să se aprovizioneze cu cantități de aluminiu lichid din surse alternative, înlocuind partial aluminiul produs prin electroliză. În plus, Grupul își modernizează permanent sistemul de combustie al cuptoarelor de topire, a sporit rata de recirculare a apei prin construcția de stații de recirculare a apei industrial pentru instalațiile de producere a barelor și a sârmei, de turnuri de pastă și secție de asamblare anozi și își îmbunătățește sistemul de management al energiei.

În sectorul aluminiului primar, în 2018, Grupul a început să investească în îmbunătățirea performanței sectorului de electroliză prin implementarea unei noi metodologii de înlocuire a cuvelor cu un design nou, în legătură cu care previzionează că va obține o reducere a consumului de energie în conformitate cu strategiile și angajamentele Grupului. 

Date de piaţă

Diferitele condiții favorabile, inclusiv oportunitățile de înlocuire a oțelului cu aluminiu ca rezultat al amprentei sale reduse de carbon și a naturii eficiente din punct de vedere energetic, precum și reducerea continuă a producției în China, parțial datorită reglementărilor stricte de mediu, au dus la o creștere semnificativă a cererii de aluminiu din partea unor industrii diverse în ultimii trei ani, precum și la noi oportunități pentru Grup. CRU Consulting („CRU”) a prognozat continuarea creșterii globale a cererii de aluminiu primar la o rată anuală de 3,0% în perioada 2017-2030. 

Potrivit CRU, cererea mondială de produse aluminiu procesate a crescut rapid, în principal datorită modificării cerințelor de produse și tendințelor de creștere pe termen lung și substituție ale clienților finali, cum ar fi industriile de transport și aeronautică, simultan cu cererea mai mare de produse cheie unde se utilizează aluminiul, cum ar fi mașinile, aeronavele și ambalajele din aluminiu. 

Aceste fundamente favorabile ale pieței de aluminiu și expertiza Grupului în sectoarele cele mai mari și cu cea mai rapidă creștere a pieței de aluminiu au permis Alro să-și crească veniturile cu 13%, de la 2.422.759 mii RON în 2015 la 2.726.272 mii RON în 2017.

Portofoliul Grupului de produse din aluminiu procesate cuprinde produse laminate din aluminiu, inclusiv plăci, table, benzi și bobine, și produse extrudate. Importanța pe care Grupul a acordat-o dezvoltării expertizei tehnice interne și investițiilor în active a permis creșterea organică a portofoliului său de produse la o gamă largă de produse laminate plate cu valoare adăugată ridicată, cu accent pe produsele cu valoare adăugată foarte mare („PVAFM”) pentru industriile specializate, cum ar fi industria auto și industria aeronautică. 

Grupul a investit semnificativ în cercetare și în dezvoltare pentru a îndeplini proceduri riguroase de certificare și de calificare, permițând acestuia să obțină marje mai mari și să aibă relații pe termen lung cu clienții din cadrul industriilor extrem de atractive pentru Grup.

Concentrarea asupra unor astfel de industrii – de exemplu certificarea cu Programul Național de Acreditare pentru Industria Aerospațială și de Apărare (NADCAP) care permite Grupului să furnizeze plăci de aluminiu către industria aerospațială – a dus la o creștere a procentului de produse laminate plate în veniturile din vânzările,în comparație cu produsele din aluminiu primar, de la 28% în 2010, la 45% în 2017. 

Prin strategia de a schimba mixul de produse către PVAM, Grupul și-a majorat cifra de afaceri și vânzările de produse din aluminiu procesat cu 9% și respectiv 7% între 2015 și 2017 și și-a mărit ponderea PVAFM în produsele laminate plate, unde Grupul este în măsură să negocieze marje mai mari, a crescut de la 11,9% în 2015 la 13,4% în 2017. 

Concentrare pe downstream 

Grupul se concentrează pe extinderea portofoliului de produse laminate plate ca parte a strategiei sale de integrare în aval. Cu accent pe creșterea vânzărilor de PVAM, Grupul urmărește să crească valoarea medie a primei produselor și, pentru ca prima pentru produsele cu valoarea adăugată reprezintă o cotă mai mare din prețul produsului, reducând expunerea Grupului la volatilitatea cotației LME. 

În plus, expertiza sporită cu PVAFM destinate industriilor specializate permite Grupului să aibă o înțelegere mai bună a clienților finali și conferă Grupului o putere de negociere mai mare în comparație cu vânzările de produse mai puțin complexe. Pentru a stimula creșterea organică, Grupul intenționează să extindă ponderea PVAFM, în special a plăcilor tratate termic, în portofoliul de produse laminate plate și să îmbunătățească capacitatea de procesare și know-how-ul tehnic, crescând în același timp cota de piață globală în sectorul de produse laminate plate. 

Pe viitor 

Grupul intenționează să majoreze ponderea reciclării deșeurilor de aluminiu în cadrul producției de aluminiu primar, alocând aproximativ 17 milioane USD între 2018 și 2020 și investind 13 milioane USD în modernizarea turnătoriei. Să-și majoreze capacitatea de producție de laminate plate de la 90.000 de tone pe an în 2017 la 120.000 de tone pe an până în 2022, alocând aproximativ 16 milioane USD până în 2021, pe termen mediu, o diviziune de 50% între volumele de aluminiu procesat și de aluminiu primar. Să investească aproximativ 19 milioane USD, în 2018, în extinderea capacității de producție a plăcilor tratate termic în divizia de prelucrare a Grupului. Şi să investească aproximativ 15 milioane USD până în 2020 în creșterea capacității și eficienței laminorului și în îmbunătățirea calității produselor laminate la cald pentru a satisface cele mai exigente cerințe ale clienților. 

Cum au crescut profitabilitatea 

Alro spune că expansiunea continuă a portofoliului de produse ale Grupului catre PVAFM a permis creșterea nivelurilor de profitabilitate, EBITDA crescând cu 85% între 2015 și 2017, iar marja EBITDA crescând de la 12,6% și 12,7% în 2015, respectiv 2016, la 20,8% în 2017. 

Gradul ridicat de integrare pe verticală în plan operațional și investițiile permanente în active a permis Grupului să-și mențină tendința de creștere cu o sumă relativ redusă de cheltuieli de capital în 2015, 2016 și 2017, variind de la 102.394 mii RON în 2015 la 217.752 mii RON 2017.

Toate acestea au permis Grupului să-și sporească profitabilitatea generând în același timp fluxuri de numerar puternice, fără a aloca numerar semnificativ la cheltuielile de capital pentru dezvoltare, majorând semnificativ fluxurile de numerar libere ale Grupului (calculate ca numerar net generat din activitățile de exploatare minus activul net de numerar (utilizat în) activitățile de investiții) de la 3.157 mii RON în 2015 la 171.529 mii RON în 2017. 

Grupul beneficiază de un grad ridicat de integrare pe verticală în toate fazele majore ale producției de aluminiu. Acest lucru îi permite să reducă și să controleze costurile și să asigure o aprovizionare sigură cu materiile prime, crescând, în același timp, eficiența operațională și favorizând relațiile directe cu utilizatorii finali. 

În 2017, 2016 și 2015, întregul necesar de alumină și de bauxită ale Grupului a fost asigurat de Alum S.A. și, respectiv, de Sierra Mineral, producția excedentară fiind vândută terților. Producția excedentară permite, de asemenea, Grupului să-și mărească producția de aluminiu primar fără a trebui să își asigure materiile prime principale de la terți furnizori. În aceeași perioadă, întregul necesar de aluminiu primar al Grupului pentru producția de aluminiu procesat a fost produs în topitoriile Grupului. 

Protectia mediului 

Grupul a redus constant nivelul gazelor cu efect de seră (măsurată ca emisii de CO2 pe tona de aluminiu produs) de la 1,45 în 2015 la 1,40 în 2017. În 2017, în conformitate cu Raportul JRC „Eficiența energetică și emisiile de GES” Grupul a atins un nivel de 99% al eficienței în utilizarea tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic în topitoria sa, măsurată ca grad în care eficiența energetică a topitoriei s-a apropiat de eficiența maximă realizabilă.

Te-ar mai putea interesa și
MAE a convocat-o pe ambasadoarea Austriei, din cauza atitudinii inamicale a Vienei, care produce consecințe inevitabile asupra relației bilaterale
MAE a convocat-o pe ambasadoarea Austriei, din cauza atitudinii inamicale a Vienei, care produce consecințe inevitabile ...
Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a dispus convocarea ambasadoarei Republicii Austria la Bucureşti, joi seară, la sediul MAE, pentru a i se comunica poziţia României cu privire la......
Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav: Primul zbor de calibrare va avea loc luni – șeful CJ Brașov
Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav: Primul zbor de calibrare va avea loc luni – șeful CJ Brașov
Luni, 12 decembrie, încep zborurile de calibrare pe Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav (AIBG), a anunțat joi Adrian ...
Schimbări importante pentru 8 milioane de români cu pensii private: Fără comision pe contribuții, restricții la investițiile riscante și stimulente pentru cele prin PNRR, verificări “la sânge” și mai mulți bani aduși de administratori-OUG adoptat
Schimbări importante pentru 8 milioane de români cu pensii private: Fără comision pe contribuții, restricții la investițiile ...
Guvernul României a adoptat o Ordonanță de Urgență (OUG) care schimbă substanțial legislația pensiilor private. Dispare ...
Calea Ferată din Moldova anunță curse zilnice Chișinău – București, de la 19 euro
Calea Ferată din Moldova anunță curse zilnice Chișinău – București, de la 19 euro
Calea Ferată din Moldova a anunțat joi că, începând din 11 decembrie 2022, trenul de pe cursa ”Chișinău - București” ...