2012, anul privatizărilor amânate – Retrospectivă

Privatizările programate pentru anul 2012 sau vânzările pachetelor minoritare ale companiilor deţinute de stat au fost amânate pentru anul 2013, majoritatea termenelor asumate în acordul statului român cu instituţiile financiar bancare internaţionale nefiind îndeplinite în 2012.
Economica.net - lun, 24 dec. 2012, 06:33
2012, anul privatizărilor amânate - Retrospectivă

OLTCHIM  Un eşec în activitatea de privatizare a societăţilor deţinute de stat a fost, în 2012, încercarea de vânzare a acţiunilor societăţii Oltchim Rm. Vâlcea către un investitor strategic. Problemele societăţii afectează aproximativ 3.300 de angajaţi şi întreaga activitate economică din zonă. Potrivit datelor furnizate AGERPRES de Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI), prin Memorandumul aprobat în şedinţa Guvernului din 23 august 2012 a fost aprobată schimbarea strategiei de privatizare a Oltchim. Astfel, în 6 septembrie 2012 au fost publicate anunţurile de vânzare concomitentă a acţiunilor deţinute de stat la Oltchim şi a creanţelor AVAS şi Electrica asupra Oltchim, prin care au fost solicitate oferte ferme de cumpărare până la data de 17 septembrie 2012.

Până la data limită au fost depuse patru oferte, de către PCC SE Germania, AISA Invest SA România, Chimcomplex Borzeşti România şi persoana fizică Dan Cristian Diaconescu. Termenul de depunere a ofertelor a fost prelungit, iar noul termen de deschidere a plicurilor cu documentele de participare la licitaţie a fost data de 20 septembrie 2012, ora 12.30, iar noul termen al şedinţei de licitaţie data de 21 septembrie, ora 12.00. În urma licitaţiei cu oferte în plic a fost declarat adjudecatar Dan Diaconescu, care a oferit 203,149 milioane lei pentru pachetul de 54,8062% acţiuni deţinute de MECMA la Oltchim, urmând ca după desfăşurarea negocierilor să fie semnat contractul de vânzare – cumpărare de acţiuni. Creanţele AVAS şi DFEE Electrica nu au fost adjudecate. Negocierile cu ofertantul Cristian Dan Diaconescu, declarat adjudecatar al licitaţiei cu ofertă în plic, s-au desfăşurat în cadrul termenului prevăzut de legislaţia în vigoare, de 10 zile de la data adjudecării, respectiv până la data de 1 octombrie 2012, pornind de la proiectul contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni anexat Dosarului de prezentare privind oferta de vânzare a pachetului de acţiuni deţinut de MECMA la Oltchim. Pe parcursul negocierilor, ofertantul Dan Diaconescu a formulat propuneri de modificare a contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni care exced oferta de vânzare, oferta de cumpărare irevocabilă şi fermă pe baza căreia a fost declarat adjudecatar, precum şi competenţele şi capacitatea juridică a MECMA şi OPSPI. Dan Diaconescu nu a dovedit existenţa la dispoziţia sa a fondurilor disponibile pentru plata preţului, iar negocierile nu au fost finalizate prin semnarea contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni.

Negocierile nu au fost finalizate prin semnarea contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, iar Dan Diaconescu a fost decăzut din calitatea de adjudecatar, iar garanţia de participare la licitaţie i-a fost reţinută. Termenul de finalizare estimat de autorităţi a fost 30 septembrie 2012.

În prezent, autorităţile implementează un plan alternativ de redresare a Oltchim, care vizează repunerea în funcţiune a mijloacelor de producţie în condiţii de rentabilitate şi pentru atenuarea efectelor sociale negative. Pe parcursul derulării acţiunilor de vânzare cumpărare a pachetului majoritar, salariaţii combinatului din Rm.Vâlcea nu şi-au primit salariile, pentru acordarea lor fiind necesar un ajutorul de urgenţă de 20 milioane euro, pentru acordarea căruia este necesar acordul Comisiei Europene.


INSOLVENŢA HIDROELECTRICA

Un eveniment important a anului în sectorul energetic a fost insolvenţa Hidroelectrica.

Societatea a solicitat intrarea în insolvenţă, în 15 iunie 2012. Consiliul de Administraţie a motivat cererea de intrare în procedura generală a insolvenţei cu scăderea cifrei de afaceri cu 10% ca urmare a secetei prelungite de la sfârşitul anului 2011 şi pierderile înregistrate de companie. Administrator judiciar al companiei a fost numită societatea Euro Insol, care a anunţat aplicarea unui set de măsuri pentru reorganizarea companiei. Printre acestea s-au numărat denunţarea contractelor bilaterale ale Hidroelectrica cu ‘băieţii deştepţi’.

De asemenea, autorităţile intenţionează derularea Ofertei Publice Iniţiale de cel puţin 10% din acţiunile societăţii prin majorare de capital. Înainte ca societatea să intre în insolvenţă, a fost selectat Sindicatul de Intermediere şi a fost negociată de către Hidroelectrica şi sindicat, fără a fi semnată în acest sens de către părţi Scrisoarea de Angajament. După ieşirea societăţii Hidroelectrica din insolvenţă, estimată pentru începutul anului 2013 de către administratorul judiciar, se va relua procesul de IPO, care se va derula având în vedere recomandările Intermediarului privind calendarul de derulare. Publicarea prospectului de privatizare trebuie realizată în trei luni de la ieşirea Hidroelectrica din insolvenţă pentru lansarea IPO o luna mai târziu, în iulie 2013, potrivit OPSPI.

CFR MARFĂ

Până la finalul anului 2012 a fost programată privatizarea SNTFM CFR Marfă, amânată, însă de autorităţi pentru anul 2013. Vânzarea pachetului de acţiuni reprezentând 100% din capitalul social urma să fie realizată prin licitaţie cu strigare, cu
criterii de precalificare. Proiectul a intrat în dezbatere publică şi în Comisia de Dialog Social în data de 25 septembrie 2012, a obţinut avizele ministerelor implicate, a primit aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ, urmând ca în data de 27 septembrie 2012 să intre în discuţia CES şi CSAT, conform procedurilor de avizare premergătoare adoptării proiectului de act normativ pentru aprobarea strategiei de privatizare şi a mandatului MTI pentru implementarea acesteia. Proiectul nu a fost avizat de CSAT, deoarece societatea este una strategică.

Termenul iniţial estimat de autorităţi pentru privatizare a fost 31 decembrie 2012, termen estimat şi în Memorandumul încheiat cu instituţiile financiare internaţionale.

TAROM

Tot în domeniul transporturilor a fost amânată privatizarea TAROM. Termenul estimat în Memorandumul Tehnic de Înţelegere cu instituţiile financiare internaţionale pentru finalizarea vânzării unui pachet de 20% din acţiunile TAROM a fost 30 noiembrie 2012.

Vânzarea urma să aibă loc prin ofertă publică secundară, derulată la Bursa de Valori Bucureşti. Potrivit Strategiei de Privatizare şi contractului de intermediere încheiat între MTI şi intermediar, consorţiul alcătuit din SSIF Swiss Capital şi SSIF Carpatica Invest, s-a derulat etapa de marketing road-show pentru evaluării intenţiei de investiţie. În cadrul întâlnirii ce a avut loc la sediul MTI, în 5 septembrie 2012, intermediarul a informat că au fost stabilite 33 contacte cu potenţiali investitori şi că au fost primite două expresii ferme de interes, din partea a două companii de aviaţie din Rusia şi India. Potrivit autorităţilor, intermediarul aşteaptă încă 10-12 răspunsuri de interes din partea investitorilor din domeniul aviaţiei contactaţi, conform OPSPI.

De asemenea, până la finalul anului trebuiau privatizate, prin vânzarea pachetelor de 5% din acţiuni, aeroporturi şi porturi aflate în subordinea Ministerului Transporturilor. Este vorba despre CN Aeroporturi Bucureşti SA, SN Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa SA, SN Aeroportul Internaţional Timişoara Traian Vuia, CN Administraţia Canalelor Navigabile SA Constanţa, CN Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi, CN Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, CN Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa.

POŞTA ROMÂNĂ

Şi în cazul privatizării Companiei Naţionale Poşta Română SA, termenul stabilit de autorităţi pentru finalizarea procesului a fost 31 decembrie 2012. Iniţial, acestea şi-au propus dobândirea de către un investitor strategic a unui pachet de acţiuni reprezentând minimum 20% din capitalul social, prin metoda majorării de capital social prin aport de capital. În 28 septembrie 2012, procedura de selectare a fost finalizată prin încheierea contractului de consultanţă între Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi consorţiul format din SC KPMG România SRL şi SCA Ţucă, Zbârcea şi Asociaţii. În 14 decembrie 2012, MCSI a anunţat un procent fix de 51% propus investitorului interesat de Compania Naţională Poşta Română conferă claritate procesului de privatizare şi valorificare maximală a participaţiei statului la momentul tranzacţiei şi în perspectivă, la momentul exit-ului. Executivul a aprobat în 12 decembrie proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul privatizării, act normativ care stabileşte şi strategia de privatizare a Companiei Naţionale Poşta Română, potrivit căruia investitorul va deţine 51% din capitalul social al companiei. Actualizarea strategiei de privatizare a CN Poşta Română SA a fost elaborată de MCSI în baza asistenţei oferite de consorţiul format din KPMG România SRL şi SCA Ţucă, Zbârcea şi Asociaţii.

 

NUCLEARELECTRICA

Procedura Ofertei Publice Iniţiale pentru cel puţin 10% prin majorare de capital din acţiunile SN Nuclearelectrica SA urmează să se finalizeze până în 31 martie 2013. Data limită de depunere a ofertelor stabilită iniţial pentru 10 septembrie 2012 a fost prelungită, prin anunţul postat pe site-urile Nuclearelectrica şi OPSPI în 5 septembrie 2012, până în 28 septembrie 2012.

Au fost achiziţionate două caiete de sarcini. S-au solicitat clarificări la acesta iar răspunsurile au fost transmise conform termenului stabilit. În urma aprobării Adunării Generale a Acţionarilor din 11 septembrie 2012 a fost postat pe site-urile Nuclearelectrica şi OPSPI în data de 11 septembrie 2011 un anunţ cu privire la modificarea şi completarea unor prevederi din caietul de sarcini, care menţionau, de asemenea, că data limită pentru depunerea ofertelor de intermediere este data de 28 septembrie 2012. Au fost depuse două oferte din partea Consorţiului format din WOOD & Company Financial Services Cehia (lider de sindicat) şi SSIF Intercapital Invest SA şi Consorţiului format din SSIF Swisscapital SA (lider de sindicat) şi SC BT Securities SA. În 28 septembrie au fost deschise ofertele depuse iar termenul propus pentru finalizarea întregului proces este 31 martie 2013.

CE PRIVATIZĂRI SUNT PROGRAMATE ÎN 2013

Pe lângă privatizările amânate, autorităţile vor trebui să rezolve în 2013 şi privatizările programate pentru anul viitor.

Ofertele publice secundare (OPS) pentru pachete de 15% din capitalul social al companiilor Romgaz şi Transgaz se vor derula în 2013. În cazul companiei Romgaz, contractul de intermediere a fost încheiat cu consorţiul format din Erste Group Bank AG, Goldman Sachs International, Banca Comercială Română, Raiffeisen Capital & Investment. S-au încheiat contractele cu auditorul financiar pentru emiterea Scrisorilor de Confort (KPMG Audit SRL), precum şi cu Consultantul Juridic Internaţional pentru asigurarea asistenţei juridice în negocierea şi încheierea Contractului Internaţional de Intermediere – consorţiul format din Bulboaca & Asociaţii – România, Hogan Lovells US LLP şi Hogan Lovells International LLP. Depunerea Prospectului Final la CNVM are termenul final 28 februarie 2013. În ceea ce priveşte compania Transgaz, în 19 septembrie 2012, OPSPI a informat BVB în legătură cu depunerea la CNVM a Prospectului Final al OPS Transgaz. Autorităţile susţin că s-au stabilit activităţile necesare pentru derularea OPS Transgaz.

Compania Naţională a Huilei va intra în lichidare voluntară după înfiinţarea celor două societăţi comerciale care să gestioneze activele minelor neviabile şi ale minelor viabile, finalizarea procesului fiind estimată pentru ianuarie 2013. În 2012 a fost depus proiectul de fuziune a minelor viabile cu Electrocentrale Deva şi Electrocentrale Paroşeni pentru crearea companiei energetice Hunedoara. Fuziunea minelor viabile (Lonea, Lupeni, Vulcan, Livezeni, Exploatarea de preparare a cărbunelui Valea Jiului, Staţia de salvare miniera, sediul administrativ) cu CE Hunedoara se va realiza după înfiinţarea societăţii comerciale al cărei unic acţionar va fi Ministerul Economiei (MECMA). Acesta va administra minele viabile. În prezent sunt în curs de finalizare documentele pentru înregistrarea la ORC a societăţii nou înfiinţate, pe structura minelor neviabile, Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului SA. MECMA a desemnat primii administratori ai acestei societăţi, iar Actul Constitutiv a fost elaborat.

În termen de 15 zile de la semnarea între CNH şi MECMA a procesului verbal de predare-preluare a bunurilor
aferente minelor viabile, CNH trebuie să depună la organul fiscal competent, cererea de stingere a obligaţiilor de plată şi procesul verbal. Organul fiscal va stinge creanţele fiscale cu valoarea bunurilor trecute în proprietatea statului şi va notifica MECMA şi CNH în acest sens. În termen de şapte zile de la data intrării în proprietate privată a statului a bunurilor aferente minelor viabile, MECMA va demara procedurile pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale cu unic acţionar statul român. Termenul propus pentru finalizare este luna ianuarie 2013.

În anul 2012 a fost înfiinţat Complexul Energetic Oltenia, prin fuziunea Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia SA şi SC Complexul Energetic Turceni SA, SC complexul Craiova SA şi SC Complexul Energetic Rovinari. Pentru privatizare este necesară semnarea contractului cu consultantului juridic şi cu consultantul de tranzacţie pentru privatizarea majoritară – IPO de 15% şi vânzarea unui alt procent de 50% acţiuni către un investitor strategic. Autorităţile şi-au propus ca termen pentru semnarea contractului pentru începutul anului 2013.

Tot pentru anul 2013 sunt programate Oferta Publică Iniţială pentru SC Electrica SA, după vânzarea unui pachet majoritar la Electrica Furnizare şi cele trei companii de distribuţie. Termenul propus pentru finalizare este 30 iunie 2013. În cazul Filialei de Întreţinere şi Servicii Energetice ‘Electrica Serv’ SA autorităţile intenţionează privatizarea majoritară a celor 5 companii de servicii energetice regionale şi a Electrica Serv. Etapele constă în semnarea contractului cu consultantul de privatizare a celor 5 companii regionale de servicii energetice şi a Electrica Serv şi în lansarea ofertei de vânzare a acestora către un investitor strategic. Termenul de finalizare este 31 martie 2013. Pentru Filiala Electrica Furnizare, termenul de depunere a ofertelor care iniţial a fost 27 septembrie 2012, a fost decalat pentru 28 septembrie 2012. A fost depusă o singură ofertă, din partea consorţiului condus de KPMG România SRL. Termenul propus pentru finalizarea procesului este începutul anului 2013. Pentru privatizarea majoritară a filialelor de distribuţie Electrica Muntenia Nord, Electrica Transilvania Sud şi Electrica Transilvania Nord, este în curs armonizarea cadrului legal existent cu noile reglementări ale acordului cu FMI.

Te-ar mai putea interesa și
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Pe site-urile de comerț online au apărut deja, la doar câteva zile după debutul livrărilor, primele anunțuri cu modele Dacia Spring de vânzare....
Ce se întâmplă cu leul înainte de weekend – curs valutar interbancar 3.12.2021
Ce se întâmplă cu leul înainte de weekend – curs valutar interbancar 3.12.2021
Euro începe ultima zi lucrătoare a săptămânii la 4,95 lei, pe piaţa interbancară.
Elvețienii de la Ameropa cu activități în tradingul de cereale, operațiuni portuare și proprietarii Azomureș îşi transferă activitățile sub cupola unui holding. Au adus în țară 29,7 milioane de euro
Elvețienii de la Ameropa cu activități în tradingul de cereale, operațiuni portuare și proprietarii Azomureș îşi ...
Grupul elvețian Ameropa, cu activități în tradingul de cereale și producție de îngrășăminte pentru agricultură, ...
Volta Trucks, producător de camioane electrice, va livra 1.500 de vehicule către DB Schenker
Volta Trucks, producător de camioane electrice, va livra 1.500 de vehicule către DB Schenker
Divizia logistică a Deutsche Bahn va comanda aproape 1.500 de camioane electrice de la startup-ul suedez Volta Trucks.