1EUR = 4.8423 RON | Bucureşti 26 º

Finanţe şi bănci

ANAF preia atribuţiile de recuperare a comisioanelor datorate de angajatori ITM - proiect

ANAF va continua procedurile de administrare a creanţelor fiscale reprezentând comisionul datorat până la 31 decembrie 2010 de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, potrivit unui proiect de lege pus în dezbatere publică.

31 iul, 2013 | Mediafax

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) ar putea fi desemnată autoritate competentă abilitată să preia de la Inspecţia Muncii atribuţiile de recuperare a creanţelor prin executare silită, măsura fiind prevăzută într-un proiect de Lege pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV).

Potrivit proiectului de act normativ, creanţele reprezentând comisionul datorat până la 31 decembrie 2010 de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, respectiv pentru certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate în baza prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, republicată, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente, stabilite prin titluri de creanţă şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se fac venit la bugetul de stat şi au regim de creanţă fiscală.

"Procedurile de administrare a creanţelor fiscale vor fi continuate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate care se subrogă în drepturile şi obligaţiile inspectoratelor teritoriale de muncă, în calitate de creditor bugetar pe care le succedă de drept în această calitate", se mai arată în documentul citat.

Sumele reprezentând comisionul, inclusiv dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, pentru care dreptul de a cere executarea silită s-a prescris până la data preluării în administrare a acestora de către ANAF, rămân în responsabilitatea inspectoratelor teritoriale de muncă, potrivit aceluiaşi proiect.

Pentru creanţele fiscale, inspectoratele teritoriale de muncă vor preda ANAF înscrisurile, în original, în care sunt individualizate creanţele datorate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi şi care reprezintă titluri executorii, neatacate în termenul legal sau dispozitivul hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat contestaţia formulată împotriva acestora, dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executare silită sau contestaţiile împotriva actelor prin care se dispun şi se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, precum şi în cazul litigiilor care privesc procedurile de insolvenţă, aferente creanţelor, situaţia soldurilor creanţelor fiscale şi a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia de plată, precum şi orice alte informaţii/documente disponibile, necesare urmăririi şi verificării sumelor datorate.

"Procedura de predare-primire a documentelor şi informaţiilor va fi aprobată prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi, comisioanele prevăzute, inclusiv obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, se achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora sunt luaţi în administrare contribuabilii, într-un cont distinct de venituri al bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor", se mai arată în proiect.

Documentul mai prevede că debitorii sunt obligaţi să întocmească pe propria răspundere şi să depună, până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi, la organul fiscal competent, declaraţii-inventar privind comisionul în sold calculat până la data intrării în vigoare a legii, inclusiv obligaţii fiscale accesorii, neachitate până la data depunerii declaraţiei-inventar, care sunt asimilate declaraţiilor fiscale, prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

"Nedepunerea declaraţiei-inventar în termenul prevăzut constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de către organele fiscale competente", mai prevede documentul.

Pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executare silită/procedurile de insolvenţă, ANAF şi unităţile subordonate se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale Inspecţiei Muncii şi inspectoratelor teritoriale de muncă, după caz, şi dobândesc calitatea procesuală a acestora, la data intrării în vigoare a legii, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată.

Proiectul va fi dezbatere publică pe site-ul MMFPSPV până în 8 august.

TAGURI
loading...
Loading...

CELE MAI NOI ȘTIRI

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO