Rectificare bugetară – Împrumut subordonat pentru CEC Bank. 1,4 miliarde de lei, pentru 10 ani – proiect

Ministerul Finanţelor va acorda un împrumut subordonat către CEC Bank, în valoare de 1,4 miliarde lei, pe o perioadă de 10 ani, din bugetul de stat pe anul 2021, conform proiectului de Ordonanţă de Urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, publicat pe site-ul MF.
AGERPRES - vin, 26 nov. 2021, 11:14
Rectificare bugetară - Împrumut subordonat pentru CEC Bank. 1,4 miliarde de lei, pentru 10 ani - proiect

Împrumutul subordonat se acordă în scopul majorării fondurilor proprii de nivel 2 ale beneficiarului, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Împrumutul subordonat se va acorda şi derula în baza unui acord de împrumut încheiat între Ministerul Finanţelor şi CEC Bank în cursul anului 2021, scrie Agerpres.

Termenii financiari ai împrumutului sunt: împrumutul va fi pus la dispoziţia împrumutatului de Ministerul Finanţelor pe parcursul anului 2021; rata dobânzii este compusă din rata de referinţă ROBOR la 3 luni plus o marjă, stabilită în condiţii de piaţă la momentul acordării împrumutului, care se menţine fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Stabilirea ratei de dobândă în condiţii de piaţă se realizează cu consultarea cu Comisiei Europeană; împrumutul subordonat se acordă pe o perioadă de 10 ani, cu rambursare într-o singură tranşă, fără posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral, cu excepţia cazului de insolvenţă sau de lichidare; plăţile de dobânzi se efectuează de beneficiar cu o frecvenţă trimestrială; împrumutul subordonat nu face obiectul unor acorduri de compensare sau de compensare reciprocă care ar afecta capacitatea beneficiarului de a absorbi pierderile.

Sumele rezultate din rambursarea împrumutului şi a dobânzilor aferente, inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, reprezintă venit la bugetul de stat.

Pentru neplata la scadenţă a împrumutului şi a dobânzilor aferente acestuia, termenul de prescripţie a dreptului de recuperare a acestora este de 5 ani şi acesta începe să curgă de la data scadentă a obligaţiei de rambursare a împrumutului.

Proiectul menţionează că, având în vedere nevoile de dezvoltare şi de diversificare a produselor şi serviciilor oferite de către CEC Bank populaţiei, acţionarul unic al băncii, respectiv statul român, prin Ministerul Finanţelor, a finalizat la data de 1 noiembrie 2019 proiectul de recapitalizare a CEC Bank cu suma de 940.000 milioane, reprezentând aport de capital al statului la capitalul social al băncii, sumă prevăzută prin Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019.

„Ca urmare a demersurilor acţionarului, Comisia Europeană a analizat notificarea şi documentele transmise, emiţând scrisoarea de decizie (…) din care reiese faptul că investiţia statului român în recapitalizarea CEC Bank SA nu se încadrează în categoria măsurilor de ajutor de stat, fiind făcută din postura investitorului privat prudent, conform testului investitorului privat prudent efectuat şi a planului de afaceri aferent care au însoţit notificarea proiectului de recapitalizare”, se arată în proiect.

În concordanţă cu majorarea capitalului social, s-au stabilit principalele obiective de activitate pentru perioada 2020-2023, astfel, banca a procedat la revizuirea şi extinderea corespunzătoare a strategiei de dezvoltare a CEC.

În cadrul demersului de capitalizare prezentat către DG Competion a fost analizată şi agreată modalitatea prin care banca se va alinia la noile cerinţe de capital şi pasive eligibile impuse de cadrul european de rezoluţie bancară, respectiv cerinţa minimă de fonduri proprii (capital) şi pasive (datorii) eligibile – conceptul MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).

Astfel, soluţia evaluată şi inclusă în planul de afaceri agreat de DG Competion, din cadrul Testului investitorului privat prudent efectuat la CEC Bank, ca bază de fundamentare a procesului de capitalizare, este cea a acordării de împrumut subordonat de către acţionarul majoritar, cu o maturitate de cel puţin 10 ani, în condiţii de piaţă şi cu respectarea cerinţelor legale privind emiterea unui împrumut subordonat către instituţii de credit, care să acopere în întregime cerinţa MREL stabilită de către Banca Naţională a României prin Direcţia de Rezoluţie Bancară.

„Pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor de acoperire a cerinţelor MREL, CEC Bank SA trebuie să adopte măsurile necesare astfel încât, treptat, în perioada 2021-2023 banca să se alinieze la noile cerinţe de capital şi pasive eligibile impuse. Aceste fonduri sunt esenţiale pentru ca banca să îşi poată atinge obiectivele propuse şi să îşi desfăşoare activitatea cu respectarea cerinţelor prudenţiale, inclusiv cerinţa MREL. Pentru îndeplinirea cerinţei minime MREL, conform Planului de Afaceri 2019-2023 aprobat de Comisia Europeană, acţionarul trebuie să acorde băncii un împrumut subordonat în sumă de 1,4 miliarde lei în anul 2021. Banca nu deţine alte pasive eligibile pentru acoperirea cerinţei MREL, fiind astfel necesară adoptarea de măsuri urgente pentru conservarea capitalului. Neîndeplinirea cerinţei minime MREL potrivit calendarului comunicat de Banca Naţională a României implică impunerea de către BNR de măsuri de restricţionare a activităţii de creditare, cu impact nefavorabil asupra profitabilităţii şi întregii activităţi a Băncii, respectiv nerespectarea Planului de Afaceri în baza căruia Comisia Europeană a aprobat majorarea de capital a Băncii”, se explică în proiectul de OUG.

Te-ar mai putea interesa și
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Pe site-urile de comerț online au apărut deja, la doar câteva zile după debutul livrărilor, primele anunțuri cu modele Dacia Spring de vânzare....
Numărul racordărilor la rețelele de gaze și electricitate nu a crescut, în urma modificărilor legislative – Consiliul Concurenței
Numărul racordărilor la rețelele de gaze și electricitate nu a crescut, în urma modificărilor legislative – Consiliul ...
Numărul racordărilor consumatorilor casnici la sistemele de distribuție a gazelor naturale și la rețelele de distribuție ...
Şeful STB anunţă că angajează noi şoferi: Nu ne mai permitem să fim captivi unor angajaţi care au căzut pradă manipulării sindicatului
Şeful STB anunţă că angajează noi şoferi: Nu ne mai permitem să fim captivi unor angajaţi care au căzut pradă manipulării ...
Directorul general al STB, Adrian Criţ, a anunţat, luni, că s-a demarat procedura de angajare de şoferi de autobuz, selecţia ...
Rata de incidenţă COVID în Bucureşti a ajuns la 10,23
Rata de incidenţă COVID în Bucureşti a ajuns la 10,23
Rata de incidenţă COVID-19 calculată la 14 zile este, luni, în Bucureşti de 10,23 cazuri la mia de locuitori, conform ...