1EUR = 4.7592 RON | Bucureşti 25 º

News

Strategia ASF pentru 2016-2018 a creat mai multe grupuri de lucru pentru îmbunătăţirea pieţei

Autoritatea de Supraveghere Financiară a făcut public „Programul de activitate pentru 2016 şi obiectivele strategice pentru perioada 2016 – 2018”. Documentul prezintă principalele direcţii de acţiune care susţin obiectivele asumate de Autoritate atât pe termen scurt, cît şi în perspectivă pentru cele trei pieţe – asigurări, piaţa de capital şi pensii private.

13 ian, 2016 | Economica.net

Direcţiile strategice pentru perioada 2016 – 2018 sunt menite să consolideze un cadru integrat de funcţionare şi supraveghere a participanţilor şi operaţiunilor pe pieţele financiare nebancare. Principalii piloni ai strategiei pe următorii trei ani vor fi: protecţia şi informarea corespunzătoare a consumatorilor, stabilitatea şi funcţionarea sănătoasă a pieţelor, alinierea legislaţiei primare la directivele şi standardele europene, precum şi stimularea dezvoltării pieţelor financiare nebancare.

Pentru anul 2016, planul de măsuri prevăzut în Program urmărește, în principal: creșterea încrederii consumatorilor - prin promovarea unor practici corecte și echitabile, creşterea gradului de educare, monitorizarea actorilor din pieţe şi înfiinţarea unei entităţi de rezolvare alternativă a litigiilor (SAL – FIN); creșterea gradului de dezvoltare și de maturitate a piețelor - prin continuarea acţiunilor iniţiate prin intermediul proiectului STEAM, consolidarea şi dezvoltarea infrastructurii pieţei de capital, alinierea supravegherii și administrării riscurilor la standardele regimului de Solvabilitate II, actualizarea și simplificarea distribuției produselor de asigurare, precum şi lansarea de produse noi de asigurare (proiectul BIG – SPIN) şi stimularea economisirii pe termen lung în cadrul fondurilor de pensii (proiectul LIFE).

Alte aspecte cuprinse în strategie prevăd asigurarea unui cadru normativ adecvat, prudent și sustenabil - prin inventarierea și revizuirea corpului activ al legislației primare și secundare, actualizarea si armonizarea normelor de autorizare și avizare din cele trei sectoare şi monitorizarea și implementarea acquis-ului comunitar; consolidarea procesului de eficientizare a activităţii de supraveghere - prin elaborarea unui cadru armonizat pentru implementarea supravegherii bazate pe risc în cadrul celor trei sectoare; modernizarea instrumentelor de intervenție ale ASF - redresarea financiară şi rezoluţia, prin crearea unui cadru legal nou în scopul protejării investitorilor şi creditorilor de asigurări.

De asemenea, se va urmări consolidarea capacității instituționale a ASF – prin eficientizarea guvernanței și a organizării sistemelor informatice, modernizarea și integrarea infrastructurii IT, implementarea unei soluții de tip „Enterprise Resource Planning” şi optimizarea şi automatizarea activităților și operațiunilor din cadrul ASF;

Măsurile cuprinse în acest document vin în completarea proiectelor derulate în cursul anului 2015, care a marcat transformări accentuate ale pieţelor reglementate, ce au vizat stabilizarea acestor pieţe, sporirea calităţii serviciilor şi creşterea gradului de încredere a consumatorului în serviciile financiare.CELE MAI NOI ȘTIRI

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO

OBIECTIV.INFO