Autostrada Orăştie – Sibiu ajunge pe masa procurorilor

Corpul de Control al ministrului Transporturilor a găsit multe nereguli grave la contractul de construţie al autostrăzii Orăştie - Sibiu, printre care şi faptul că CNADNR ştia de riscurile lucrării încă din 2014, dar nu a luat nicio măsură. Din aceste cauze, Ministerul Transporturilor a sesizat autorităţiile, întrucăt există "suspiciuni de natură penală".
Economica.net - mie, 11 nov. 2015, 16:12
Autostrada Orăştie - Sibiu ajunge pe masa procurorilor

„Având în vedere toate aspectele constatate de Corpul de Control, precum și prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, au apărut suspiciuni de natură penală și au fost sesizate organele abilitate ale statului cu privire la nerespectarea de către proiectant, constructor, diriginte de șantier (inginer FIDIC) a prevederilor legislației în vigoare, precum și cu privire la modul în care a acționat conducerea CNADNR în derularea contractelor”, se arată într-un comunicat al Ministerului Transporturilor.

Astfel, Corpul de control a constat că:

– S-au înregistrat mari întârzieri încă din faza de proiectare, acestea perpetuându-se și în faza de construcție (Constructorul nu a depus proiectul tehnic la timp; studiile topo-geo au avut mari întârzieri; avizele pentru obținerea autorizațiilor de construcție și emiterea autorizațiilor de construcție au avut întârzieri; revizuirile proiectului tehnic pe baza unui studiu nou geo-tehnic, au determinat, de asemenea, întârzieri. De menționat că nici în prezent Antreprenorul nu a transmis documentațiile necesare obținerii autorizației de construire pentru terenurile suplimentare.
Antreprenorul a solicitat o majorare de 30% din valoarea de contract pentru soluțiile tehnice în zonele cu instabilitate a terenului. CNADNR a comunicat Antreprenorului că nu sunt îndeplinite condițiile de imprevizibilitate. Studiul de fezabilitate arată că în zonă sunt alunecări de teren și recomandă studii geo aprofundate, acest aspect fiind inclus în disputele dintre părți.

– Având în vedere întârzierile, precum și nerespectările clauzelor contractuale, CNADNR a formulat un număr de 10 revendicări către Antreprenor, parte din ele au fost soluționate, parte nu;

– Pe parcursul derulării lucrărilor au fost emise 275 rapoarte de neconformitate, din care 249 Consitrans, 26 DRDP Brașov. Acestea au constatat următoarele deficiențe în sarcina firmelor de construcţii (antreprenor): neconformitatea materialelor utilizate sau neaprobarea acestora de către CNADNR, nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor Contractului și ale Caietului de sarcini, nerespectarea de către Antreprenor a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor legii nr. 10/1995 privind calitatea construcției;

– Atât inginerul FIDIC Consitrans, cât și inginerul FIDIC DRDP Brașov nu și-au îndeplinit corespunzător obligațiile prevăzute de serviciile de supervizare;

La începutul anului 2014 a fost întocmit un document de reziliere a contractului de proiectare și execuție a lotului 3 al autostrăzii Sibiu Orăștie, dar el nu a fost promovat oficial și nu a produs efecte, cu toate că se fundamenta oportunitatea rezilierii contractului. Astfel, măsura nu a condus la remedierea deficiențelor;

– Beneficiarul a dispus realizarea unei expertize tehnice în vederea rezolvării litigiilor cu privire la calitatea lucrărilor executate. A aprobat, însă, și continuarea lucrărilor, prin aprobarea recomandărilor expertului tehnic emise pentru un număr de doar 19 RNC-uri.

– CNADNR a plătit Constructorului 94,32% din Contract;

– Decizia (conducerii CNADNR) de a prelua lucrările executate în cadrul contractului a presupus asumarea unui risc;

– Conform HG nr. 273/1994, art. 31, în cazul în care “investitorul solicită preluarea unei părți din lucrare înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract, se va incheia un proces verbal de predare-primire (…) Toate riscurile și pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului cu excepția viciilor ascunse și a celor decurgând din executarea necorespunzătoare”, dar, practic s-a preluat întregul obiect al contractului și nu doar o parte din lucrare. Acțiunea nu s-a efectuat la solicitarea investitorului, ci la solicitarea Antreprenorului;

Lotul 3 al autostrăzii Sibiu-Orăştie a fost deschis circulaţiei la 14 noiembrie 2014 fără recepţia lucrărilor. CNADNR a comunicat la acea dată că pe şosea au apărut fisuri, dar că aceastea sunt superficiale.

Potrivit raportului Corpului de Control, CNADNR nu a urmărit corespunzător derularea contractului şi nu a aplicat prevederile acestuia, nu s-a asigurat că au fost soluționate toate revendicările sale privind calitatea execuţiei, nu a luat în calcul executarea garanției de bună executie și nu a promovat oportunitatea şi necesitatea rezilierii contractului.

Totodată, referitor la atribuirea și derularea contractului de furnizare și punere în funcțiune a 16 instalații de cântărire, contract încheiat în 2012, Corpul de Control a constatat că în caietul de sarcini unele cerințe au fost specifice sau restrictive şi că modelul de contract a fost modificat în defavoarea CNADNR. În acelaşi timp, din cele 16 instalații de cântărire au fost montate doar 14. Două sunt și astăzi în custodia societății comerciale. Apoi, CNADNR, conform unui raport din 2012, în anumite locații nu a înlocuit cuvele vechilor instalații de cântărire, determinând întreruperea funcționării instalațiilor de cântărire și nu s-au obținut certificate de atestare metrologică.

Totodată, CNADNR nu a luat măsuri pentru a se asigura că furnizorul își îndeplinește obligațiile de întretinere și reparare în perioada de garanție. În 28.04.2015 a fost aprobat un raport care propune măsuri împotriva furnizorului, raport care nu a fost finalizat.

Mai mult, Corpul de Control a identificat şi cauzele pentru care lucrările au fost întârziate, şi anume:

– Necesitatea de expropriere a unor suprafețe de teren suplimentare față de proiectul inițial;
– Începerea lucrărilor fără autorizațiile de construire sau obținerea acestora cu întârziere;
– Rezilierea contractelor de supervizare a lucrărilor;
– Nerespectarea tehnologiilor de execuție de către Antreprenor;
– Depășirea termenelor determină majorări ale sumelor contractuale, acestea nefiind eligibile în contractele cu finanțări europene;

Matache solictă Consiliulul de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor de la CNADNR să „facă o analiză complexă și să ia măsuri urgente, măsuri care privesc asigurarea unui management performant, atât în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, cât și pentru reprofesionalizarea Companiei”.

„De asemenea, solicit întregii conduceri a CNADNR să își facă o analiză serioasă a întregii activități și în special directorului general, Narcis Neaga”, a declarat Ministrul Transporturilor, Iulian Matache.

Loturile 1, 2 şi 4 din Autostrada Sibiu-Orăştie (în lungime totală de 60,5 km) au fost deschise traficului în decembrie 2013. În schimb, lotul 3, de la Sălişte la Cunţa, a rămas în şantier din cauza alunecărilor de teren. Loturile 1, 2 şi 4 ale autostrăzii au necesitat investiţii totale de 1,46 miliarde de lei, fără TVA.

Lotul 3, construit de italienii de la Impregilo, are o lungime de 22 de kilometri, dintre care şase au fost afectaţi de alunecări de teren. Contractul pentru acest tronson a fost semnat în mai 2011, având o valoare de 182,9 milioane de euro.

Te-ar mai putea interesa și
Schimbarea furnizorului de energie electrică: ce economii la factură pot face românii comparativ cu ceilalți europeni
Schimbarea furnizorului de energie electrică: ce economii la factură pot face românii comparativ cu ceilalți europeni
Momentan, economiile la factură care pot fi făcute de consumatorii români la schimbarea furnizorului sunt mici față de ce se întâmplă pe piețele din Europa, dar lucrurile se vor schimba în......
Cum au schimbat pesta porcină și pandemia piața alimentară. Importăm și carne și animale vii
Cum au schimbat pesta porcină și pandemia piața alimentară. Importăm și carne și animale vii
Din 2016, ultimul an în care România a fost liberă de pesta porcină africană, cantitatea de carne de porc importată ...
Cum arată tramvaiele turcești care ar putea sosi în vară la Timișoara
Cum arată tramvaiele turcești care ar putea sosi în vară la Timișoara
Primarul Timișoarei Dominic Fritz a anunțat săptămâna aceasta că primele tramvaie turcești din comanda de 21 de garnituri ...
Datoria publică şi deprecierea leului. Creditele în valută ale populaţiei mai reprezintă doar 10% din totalul creditelor – analiză
Datoria publică şi deprecierea leului. Creditele în valută ale populaţiei mai reprezintă doar 10% din totalul creditelor ...
O depreciere mai accentuată a leului nu ar pune presiune pe împrumuturile în valută, aşa cum s-a întâmplat în criza ...