Declaraţia unică: peste 50.000 de persoane fizice amendate pentru că n-au plătit la timp dările datorate Fiscului pentru veniturile extrasalariale din 2019. În primul an de aplicare, numărul celor amendaţi e de patru ori mai mare

În primul an al "revoluţiei fiscale" a declaraţiei unice, numărul persoanelor fizice amendate se apropie se cel al contribuabililor care şi-au plătit la timp dările aferente veniturilor extrasalariale din 2018, arată datele obţinute de Economica.net de la ANAF. Aproape 222.000 de persoane fizice au primit amenzi pentru neachitarea la termen a dărilor stabilite prin declaraţia unică, pentru veniturile extrasalariale realizate în anul 2018, reiese din informaţiile obţinute de Economica.net de la Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare. Spre comparaţie, peste 260.000 de persoane fizice au plătit, la timp, dările datorate Fiscului pentru veniturile extrasalariale încasate în anul 2018, arată datele obţinute de Economica.net de la ANAF. Un an mai târziu scade semnificativ numărul oamenilor amendaţi pentru neplata la timp a dărilor stabilite prin declaraţia unică în 2019, conform analizei Economica.net.
Cristina Şomănescu - lun, 06 sept. 2021, 22:06
Declaraţia unică: peste 50.000 de persoane fizice amendate pentru că n-au plătit la timp dările datorate Fiscului pentru veniturile extrasalariale din 2019. În primul an de aplicare, numărul celor amendaţi e de patru ori mai mare

Context

La 23 martie 2018 a intrat în vigoare actul normativ prin care Guvernul anunţa o „revoluţie fiscală” din care contribuabilii ar avea doar de câştigat. Este vorba despre OUG 18/2018 prin care Guvernul a introdus declaraţia unică privind veniturile estimate pe anul 2018 ale persoanelor fizice, un formular fiscal care, spunea Guvernul:

  • va elimina dificultăţile apărute în procesul de gestionare a deciziilor de impunere emise pentru persoanele fizice;
  • va simplifica birocraţia prin reducerea numărului de declarații depuse de persoanele fizice, prin comasarea unor formulare fiscale;
  • va simplifica modul de stabilire a impozitului pe venit pentru contribuabil;
  • va încuraja persoanele fizice care desfășoară activități economice să îşi declare transparent obligaţiile fiscale, în scopul îmbunătăţirii conformării.

Ce a însemnat, de fapt, pentru omul de rând, revoluţia fiscală adusă prin declaraţia unică, în primii doi ani de aplicare

După un an de „revoluţie fiscală”, completarea corectă a declaraţiei unice şi trimiterea ei la Fisc au fost foarte anevoioase pentru cei mai mulţi contribuabili. Actele normative care reglementează declaraţia unică sunt formulate pe alocuri alambicat și ambiguu, iar parcurgerea lor este dificilă pentru contribuabilii care sunt la primul contact cu legea fiscală, spunea Stela Andrei, director la People Advisory Services, EY România,  într-un interviu acordat pentru Economica.net în martie 2019.

Şi în 2020, completarea declaraţiei unice de către persoanele fizice, fără un ajutor de specialitate, a fost dificilă, mai ales în situaţii complexe, în care oamenii au avut mai multe tipuri şi surse de venit. Şi instrucţiunile de completarea a declaraţiei unice au fost destul de greu de urmărit și insuficiente pentru un contribuabil care nu are cunoștințe solide de fiscalitate, reiese dintr-un interviu acordat pentru Economica.net de către Corina Mîndoiu, Partener Asociat, și Dan Răuț, Manager, Impozit pe Venit și Contribuții sociale la EY România.

În primul an al „revoluţiei fiscale” a declaraţiei unice, numărul persoanelor fizice amendate se apropie se cel al contribuabililor care şi-au plătit la timp dările aferente veniturilor extrasalariale din 2018, arată datetele obţinute de Economica.net de la ANAF.

Concret, aproape 222.000 de persoane fizice au primit amenzi pentru neachitarea la termen a dărilor stabilite prin declaraţia unică, pentru veniturile extrasalariale realizate în anul 2018, reiese din informaţiile obţinute de Economica.net de la Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare. Spre comparaţie, peste 260.000 de persoane fizice au plătit, la timp, dările datorate Fiscului pentru veniturile extrasalariale încasate în anul 2018, arată datele obţinute de Economica.net de la ANAF.

Scade simţitor numărul oamenilor amendaţi pentru neplata la timp a dărilor stabilite prin declaraţia unică în 2019.

Peste 50.000 de persoane fizice au fost amendate de Fisc pentru că nu au achitat la timp obligaţiile stabilite prin declaraţia unică, aferentă veniturilor extrasalariale încasate în anul 2019, potrivit datelor obţinute de Economica.net de la Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare. Spre comparaţie, în jur de 498.000 de români şi-au achitat, la termen, dările aferente declaraţiei unice pentru veniturile realizate în anul 2019, arată datele primite de Economica.net de la ANAF.

Pentru limpiditate, iată răspunsurile exacte primite de Economica.net de la ANAF:

„Vă comunicăm informaţiile furnizate de către Centrul Național pentru Informații Financiare:
Au fost emise și comunicate 316.369 de decizii referitoare la obligații fiscale accesorii, pentru un număr de 221.699 de contribuabili persoane fizice, pentru neachitarea în termen a obligatiilor de plată stabilite prin depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, aferente veniturilor realizate în anul 2018.

Au fost emise și comunicate 64.807 de decizii referitoare la obligaţii fiscale accesorii, pentru un număr de 50.497 de contribuabili persoane fizice, pentru neachitarea în termen a obligaţiilor de plata stabilite prin depunerea Declaraţiei unice aferente veniturilor realizate în anul 2019”, au răspuns pentru Economica.net oficialii ANAF.

Peste 260.000 de persoane fizice au plătit, la timp, dările datorate Fiscului pentru veniturile extrasalariale realizate în anul 2018, arată datele obţinute de Economica.net de la ANAF.

„264.339 de contribuabili persoane fizice au achitat, în termen, obligaţiile stabilite prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, aferente anului 2018, pentru cel puţin un tip de obligaţii (impozit pe venit, CAS, CASS)”, au spus pentru Economica.net oficialii ANAF.

Aproape 498.000 de români şi-au achitat, la termen, dările aferente declaraţiei unice pentru veniturile extrasalariale încasate în 2019.

„497.806 de contribuabili persoane fizice au achitat în termen obligațiile stabilite prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice aferente anului 2019, pentru cel puțin un tip de obligații”, au adăugat oficialii Fiscului.

Declaraţia unică: cum stabileşte Fiscul cuantumul dobânzilor și penalităților de întârziere în cazul neachitării la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale:

„Potrivit art. 174 alineatul (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare: „(1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.”
Totodată, potrivit alineatului (5) al aceluiași articol: „(5) Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere.”, au spus pentru Economica.net oficialii ANAF.

În ceea ce privește penalitățile de întârziere, potrivit art. 176 alineatul (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, acestea se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. În conformitate cu prevederile alineatelor (2) – (3) ale aceluiași articol:
„(2) Nivelul penalității de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
(3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligația de plată a dobânzilor”, au explicat pentru Economica.net oficialii Fiscului.

Amenda aplicată dacă nu trimiteţi declaraţia unică la Fisc, la termen, cuprinsă între 50 de lei şi 500 de lei. Sancţiunea efectivă aplicată fiecărei persoane fizice aflate în această situaţie trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ne răspunde ANAF.

„Referitor la amenda aplicată persoanelor fizice în cazul nedepunerii la termen a declarației unice, potrivit prevederilor art. 336 alineatul (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare:
“(3) În cazul persoanelor fizice, nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de venit, precum şi a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei, la 500 lei.”

Referitor la stabilirea sancțiunii precizăm că, potrivit articolului (5) alineatul (5) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare:
“(5) Sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite.”

Totodată, în conformitate cu prevederile articolului 21 alineatul (3) din actul normativ anterior menționat:
“(3) Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.”

Menționăm că potrivit articolului 28 alineatul (1) din același act normativ:
„(1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”, au conchis oficialii ANAF.

Citeşte mai multe despre declaraţia unică aici:

Asigurarea la sănătate a oamenilor care au doar venituri extrasalariale sub plafon: cât plăteşti dacă te asiguri până la 25 mai sau după această dată; calcule şi exemple

Asigurarea la sănătate a oamenilor fără venituri fiscalizate costă 1.380 de lei în 2021 şi e opţională; cum vă puteţi asigura

Asigurarea la pensie pentru cei care au doar venituri extrasalariale sub plafon costă cel puţin 6.900 de lei în 2021. E opţională

Declaraţia unică în 2021: formularul inteligent, publicat de ANAF, se deschide la fel de complicat ca până acum. Iată paşii de urmat

Te-ar mai putea interesa și
Inechităţile din Codul fiscal care afectează oamenii cu venituri din activităţi independente: penalizaţi cei cu venituri sub 6 salarii minime, privilegiaţi cei cu venituri peste 60 de salarii minime
Inechităţile din Codul fiscal care afectează oamenii cu venituri din activităţi independente: penalizaţi cei cu venituri ...
Modificările introduse în Codul fiscal prin Legea 296/2023 penalizează oamenii cu venituri mici din activităţi independente, sub 6 salarii minime pe an, şi îi avantajează pe cei cu venituri......
Rippling, un startup din Silicon Valley evaluat la 13,5 miliarde de dolari, vine în România
Rippling, un startup din Silicon Valley evaluat la 13,5 miliarde de dolari, vine în România
Startup-ul american de software pentru gestionarea resurselor umane Rippling, evaluat la 13,5 miliarde de dolari, după ce ...
Băncile grecești dispar din România, cele cu capital autohton și italian cresc. Posibile tranzacții bancare ar putea urca pe locul doi capitalul italian în următorii ani
Băncile grecești dispar din România, cele cu capital autohton și italian cresc. Posibile tranzacții bancare ar putea ...
În 2024, sistemul bancar merge către o consolidare clară: ponderea capitalului autohton, privat și de stat, a devenit ...
Amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei pentru funcţionarii ANAF care nu respectă obligaţiile în relaţia cu contribuabilii – proiect USR
Amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei pentru funcţionarii ANAF care nu respectă obligaţiile în relaţia cu contribuabilii ...
Funcţionarii ANAF ar putea plăti amenzi dacă nu respectă termenele pentru trimiterea comunicărilor şi obligaţiile ...