Guvern: Ordonanţa privind salarizarea bugetarilor, discutată în Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social

Guvernul a convocat marţi, de la ora 11:00, Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social, urmând să consulte partenerii sociali, confederaţiile sindicale şi patronale, cu privire la proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind salarizarea bugetarilor, informează NEWS.ro. Proiectul de act normativ ar urma să fie aprobat de Executiv în şedinţa de miercuri.
Economica.net - mar, 12 apr. 2016, 04:58
Guvern: Ordonanţa privind salarizarea bugetarilor, discutată în Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social

Potrivit Ordonanţei de urgenţă privind salarizarea personalului din sistemul bugetar, salariile bugetarilor ar urma să fie majorate din 1 august, iar cel mai mic salariu de bază va fi de 1.250 lei pentru funcţii cu studii medii şi generale, în timp ce salariul cel mai mare va ajunge la 15.000 de lei, sumă pe care o va primi preşedintele.

Conform proiectului de act normativ, venitul salarial al personalului plătit din fonduri publice cuprinde salariile de bază, soldele funcţiei de bază sau salariile funcţiei de bază, indemnizaţiile de încadrare, indemnizaţiile lunare şi, după caz, compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile, majorările, primele şi premiile, precum şi alte drepturi în bani şi/sau în natură, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.

Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade sau trepte profesionale şi gradaţii. Fiecărei funcţii, fiecărui grad sau treaptă profesională îi corespund cinci gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică şi funcţiilor de conducere pentru care gradaţia este inclusă în indemnizaţia lunară sau salariul de bază prevăzut pentru aceste funcţii în anexele la ordonanţa de urgenţă.

Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele cinci gradaţii sunt: gradaţia 1 – de la 3 la 5 ani; gradaţia 2 – de la 5 la 10 ani; gradaţia 3 – de la 10 la 15 ani; gradaţia 4 – de la 15 la 20 de ani; gradaţia 5 – peste 20 de ani.

Gradaţia obţinută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condiţiile de acordare, se mai arată în proiectul de OUG.

Proiectul prevede că, din 1 august 2016, salariile, soldele, indemnizaţiile funcţionarilor publici sunt cele prevăzute în OUG.

Astfel, preşedintele va avea un salariu brut de 15.000 de lei, patriarhul ar urma să aibă o indemnizaţie lunară de 13.706 lei, tot atât cât vor avea premierul şi preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Senatorii şi deputaţii vor fi plătiţi cu 10.150 lei, ca şi secretarii de stat, în timp ce miniştrii vor fi plătiţi cu 12.124 lei, sumă pe care o vor primi şi consilierii prezidenţiali.

Un profesor universitar va avea un salariu de bază de 5.300 de lei, un profesor din învăţământul preuniversitar – între 1.700 şi 3.400 de lei, un medic primar – între 3.400 şi 4.300 de lei, un judecător cu vechime va avea o indemnizaţie de până la 8.600 de lei.

Guvernul precizează că efortul financiar brut necesar implementării proiectului de ordonanţă de urgenţă este de 2,344 miliarde lei, iar impactul net este de 1,503 miliarde lei.

În situaţia în care salariile de bază, soldele, indemnizaţiile avute în luna iulie 2016 sunt mai mari decât cele prevăzute în proiectul de OUG, vor fi păstrate cele avute în iulie, la fel ca şi sporurile, indemnizaţiile şi celelalte compensaţiile aflate atunci în plată.

Prin proiectul de OUG, salariile de bază vor fi stabilite ca valori nominale în lei şi se vor elimina coeficienţii de ierarhizare, clasele de salarizare şi valoarea de referinţă.

Raportul între salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar va fi de 1 la 12, astfel că cel mai mic salariu de bază va fi de 1.250 de lei, pentru funcţii cu studii medii şi generale, iar cel mai mare este de 15.000 lei pentru funcţia cu cea mai mare responsabilitate în stat.

Raportul între partea variabilă şi salariul de bază va fi de 30% pe total ordonator principal de credite. Astfel, proiectul de OUG a eliminat condiţia prevăzută prin Legea 284/2010 ca partea variabilă să nu depăşească 30% din salariul de bază pentru o persoană.

Funcţiile sunt structurate în raport de nivelul studiilor – studii superioare, studii superioare de scurtă durată, studii postliceale, studii medii şi studii medii şi generale. Salariile de bază pentru fiecare funcţie sunt stabilite, în raport de studii, grade sau trepte profesionale şi gradaţii.

Promovarea în grade sau trepte profesionale se va putea face de regulă pe un post vacant, din trei în trei ani, sau conform unor reglementări din statutele proprii. Avansarea în gradaţii se va face din cinci în cinci ani, cu excepţia primei gradaţii care se acordă după trei ani.

Proiectul mai prevede că prin contractele sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natură salarială în bani sau în natură „care excedează sau contravin prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă”.

Proiectul Ordonanţei de urgenţă privind salarizarea bugetarilor mai prevede menţinerea unor drepturi la nivelul lunii iulie 2016, cum ar fi indemnizaţiile de şedinţă ale consilierilor locali şi generali sau suma forfetară acordată deputaţilor şi senatorilor, iar diurna de deplasare acordată acestora va fi redusă de la doi la unu la sută din indemnizaţia lunară brută.

De asemenea, se suspendă actualizarea în funcţie de majorarea salariilor a pensiilor de serviciu ale funcţionarilor publici parlamentari, ale membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, ale judecătorilor şi procurorilor, ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Şi indemnizaţia pentru limită de vârstă pentru deputaţi şi senatori, acordată potrivit art. 49 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, se va menţine la nivelul lunii iulie 2016.

Ordonanţa de urgenţă privind salarizarea personalului din sistemul bugetar mai prevede că deputaţii şi senatorii prezenţi la lucrările Parlamentului, care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti sau în judeţul Ilfov, vor primi o diurnă de deplasare, pe zi, de unu la sută din indemnizaţia lunară brută, în locul diurnei de doi la sută prevăzută l art.41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, începând din august 2016.

Totodată, proiectul de act normativ propune şi suspendarea temporară, pe durata aplicării corecţiilor, a prevederilor privind indemnizaţiile care se acordă la pensionare, trecerea în rezervă/retragere/deces, începând cu luna august 2016.

Pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, rămân la nivelul lunii iulie 2016.

Dacă OUG va intra în vigoare la 1 august, în termen de 30 de zile, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora Norme metodologice de aplicare a acesteia.

Guvernul precizează că prin acest proiect de OUG s-a urmărit realizarea unui act normativ mai simplificat şi mai accesibil decât Legea 284/2010 privind salarizarea unitară în sectorul bugetar, eliminarea suprapunerilor salariale datorate creşterii salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care a condus la suprapunerea primelor 24 de clase de salarizare din legea-cadru din 2010, eliminarea nivelurilor diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie, în cadrul aceleiaşi instituţii, eliminarea egalizării salariilor pentru persoane cu vechime în muncă diferită, eliminarea suprapunerilor salariale pentru angajaţii care au studii diferite (studii superioare, studii medii, studii generale) şi stabilirea şi calcularea salariilor în baza unui singur act normativ, eliminându-se vidul legislativ, mai ales pentru personalul nou-încadrat.

Salariile din proiectul de Ordonanţă par să fie mai mici decât ceea ce sindicatele au discutat cu guvernanţii, iar aplicabilitatea va fi întârziată pentru că nu există normele de aplicare, a declarat luni, pentru News.ro, preşedintele CNSLR „Frăţia”, Leonard Bărăscu.

Preşedintele confederaţiei sindicale a precizat că nu a văzut proiectul Ordonanţei de Urgenţă al Guvernului privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ci a aflat din presă, unde sunt prezentate doar nişte salarii.
„Din ce am văzut, salariile sunt mai mici, iar de aplicat se aplică mult mai târziu, nu din august, cum ziceau ei, pentru că nu au norme de aplicare. Nu înţelegem de ce nu le-au elaborat odată cu proiectul. Nu poţi să îşi dai seama din salariile date dacă se elimină inechităţile”, a spus Bărăscu.

Liderul sindical a precizat că premierul Dacian Cioloş ar trebui să explice de ce întârzie aplicarea acestor corecţii.

La rândul său, preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Dumitru Costin a declarat, luni, pentru News.ro că proiectul Ordonanţei de Urgenţă privind salarizarea bugetarilor îşi propune doar să corecteze inadvertenţe generate de creşterea salariului minim, dar şi de majorările salariale care au avut loc la sfârşitul anului trecut, ceea ce a dus la haos.

Costin consideră că proiectul de OUG a fost elaborat doar pentru a corecta anumite situaţii care au apărut din cauza majorării salariului minim, dar şi din cauza creşterilor salariale care au fost acordate la sfârşitul anului 2015 pentru anumite categorii. Costin a precizat că aceste situaţii au condus la „haos în salarizarea din sectorul bugetar”, manifestat prin faptul că există foarte multe suprapuneri şi că pe aceeaşi funcţie din aceeaşi instituţie există niveluri diferite de salarizare, dar şi prin faptul că persoane cu vechime diferită au ajuns să aibă acelaşi venit.
„Toate aceste lucruri trebuiau corectate şi aceste corecţii înseamnă 2,4 miliarde de lei pentru un an de zile, condiţionat de mai multe elemente, îngheţarea salariului minim la 1.250 de lei pe un an de zile, lucru cu care nu putem fi de acord şi, în plus, guvernanţii propun să mai îngheţe alte tipuri de prestaţii care sunt şi ele generatoare de cheltuieli. (…) Sunt o sumedenie de elemente pe care ordonanţa îşi propune să le ţină pe loc, pentru că altfel suma de 2,4 miliarde ar fi fost de trei ori mai mare şi nu este loc, deoarece Parlamentul, în a doua jumătate a anului trecut, de la stânga la dreapta, a spus că primul gest pe care îl face este de a lăsa la dispoziţia tuturor firmelor din România mai mulţi bani şi a modificat Codul fiscal”, a spus Dumitru Costin.

El a precizat că numai în acest an, prin aceste măsuri, se lasă peste şapte miliarde de lei la dispoziţia firmelor, subliniind că această sumă este echivalentul a de trei ori suma ce reprezintă corecţia adusă de ordonanţă.

„Dacă luăm în calcul că mai sunt micşorări de taxe şi impozite şi de la anul, este evident că nu mai rămân resurse financiare pentru o lege de salarizare coerentă în sectorul bugetar. (…) Dacă trecem pe deficit excesiv, vom arăta din nou că România nu se poate guverna singură”, a mai spus liderul sindical.

Dumitru Costin a adăugat că după aprobarea acestei ordonanţe ar trebui să apară proiectul de lege privind salarizarea, care să îşi propună să pună ordine, însă a subliniat că acest document ar trebui să vină cu evaluări, audituri instituţionale, pentru a vedea în mod real cum ar trebui să arate instituţiile financiare din România.

„BNS atrage atenţia asupra a trei sectoare care ar trebui tratate prioritar în vederea unor astfel de analize: educaţie, sănătate şi asistenţă socială, unde sunt aproape 800.000 de salariaţi. Credem că este necesară o evaluare în regim de urgenţă, pentru că pe educaţie, în urma unor modificări legislative, dar şi printr-o recentă Hotărâre de Guvern, învăţământul privat are acces la bani publici, deci va utiliza din banii publici, când deja sunt bani puţini. Asta înseamnă că va începe un proces de canibalizare între mediul privat şi cel de stat, pentru că profesorii din privat se vor putea mişca liber, în timp ce profesorul de la stat va fi blocat de legea de salarizare, deci cei buni vor pleca în privat. Trebuie regândită inclusiv finanaţarea acestui sistem şi ar fi nevoie un sistem mixt”, a spus Costin.

Preşedintele BNS a explicat că finanţarea mixtă ar da posibilitatea şcolilor şi universităţilor de stat să aibă acces la bani privaţi, ca să înceapă o competiţie reală.

Dumitru Costin a precizat că aceeaşi situaţie se regăseşte şi în sănătate, unde este un proces de reformă început şi neterminat.

„Pe zona medicală, numărul total de medici existenţi în România este de peste 26.000 şi numărul total de contracte individuale de muncă înregistrate în REVISAL între angajatori privaţi şi medici este de 53.000, deci mulţi au cel puţin două contracte. Dacă mai investigăm şi sistemul de promovare în carieră, vom constata că accesul medicilor tineri este puternic condiţionat, sunt prost plătiţi, deci nu facem decât să îi gonim. Trebuie să stabilim cum se finanţează şi ar trebui să regândim un sistem întreg”, a mai spus liderul BNS.

Acesta a precizat că la fel se întâmplă şi în asistenţă socială, pentru că, după apariţia legii economiei sociale, s-a dat drumul la finanţare şi pentru ONG-uri, ceea ce înseamnă că se vor bate pe aceeaşi resursă financiară.

Preşedintele Confederaţiei „Cartel Alfa”, Bogdan Hossu, a declarat, luni, pentru News.ro că proiectul de OUG privind salarizarea bugetarilor, care trebuia să facă doar corecţii, se transformă în lege a salarizării, iar discrepanţele rămân, ceea ce înseamnă că rolul acestui act normativ nu este îndeplinit.

Liderul sindical a precizat că proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nu este la nivelul aşteptărilor, pentru că propunerile erau să corecteze disfuncţionalităţile, dar, în realitate, proiectul se substituie în integralitate Legii 284/2010 pe care o elimină, o abrogă.

„Are şi părti bune, în sensul în care comprimă diferenţa dintre salariul de bază minim şi cel maxim, acesta fiind de 1 la 12, nu 1 la 15, însă cei care depăşesc grilele din proiect rămân cu veniturile salariale de până acum. În acelaşi timp, are şi elemente de disfuncţionalitate majoră: un proiect care trebuia să facă corecţii se transformă în lege a salarizării, iar discrepanţele rămân, deci rolul acestui act nu este îndeplinit. Baza se actualizează la 1.250 de lei, dar rămâne îngheţată, deci înseamnă că peste doi ani vom fi în aceeaşi situaţie”, a spus preşedintele Confederaţiei Naţionale Sindicale „Cartel Alfa”.

Bogdan Hossu a adăugat că un al treilea element important este că se renunţă la clasele de salarizare şi se lasă o libertate deplină managerilor sau ordonatorilor principali de credite din sectorul bugetar de a stabili salariile personalului din subordine.

„Deci principiul de bază – la muncă egală, salariu egal – se renunţă la el şi este aberant. Majoritatea deciziilor de salarizare sau premierea se face unilateral, fără consultarea structurii sindicale, ceea ce înseamnă mafie bugetară, care nu duce la performanţă. Inclusiv criteriile de performanţă sunt stabilite unilateral, fără consultarea părţii sindicale”, a mai spus preşedintele CNS „Cartel Alfa”.

Federaţia Sanitas a informat, luni, că îşi exprimă totalul dezacord faţă de proiectul OUG pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precizând că situaţia creată de apariţia acestui proiect de act normativ va fi analizată, joi, când Consiliul naţional se va întruni de urgenţă.

Federaţia sindicală precizează că în toate demersurile a solicitat eliminarea inechităţilor şi discriminărilor salariale pentru toate categoriile profesionale din sistemul sanitar, de asistenţă socială şi medico-social, iar acest aspect nu se regăseşte în proiectul de ordonanţă de urgenţă ce urmează să fie aprobată de Guvern miercuri. Reprezentanţii Sanitas susţin că documentul aduce pierderi salariale în loc de creşteri.
“Am primit textul unui act normativ care nu reflectă discuţiile şi negocierile purtate de Sanitas şi de CNSLR-Frăţia, la care suntem afiliaţi, ci, mai mult, abrogă Legea salarizării unitare nr. 284/2010, fără perspectiva unei noi legi în domeniu. În consecinţă, solicităm Ministerului Muncii lămuriri suplimentare pe care sperăm să le primim mâine (marţi, n.r.) în şedinţa Consiliului Naţional Tripartit de Dialog Social”, a precizat federaţia sindicală.

Totodată, Consiliul naţional al Sanitas se va întruni de urgenţă joi pentru a analiza situaţia creată de apariţia acestei OUG, precum şi măsurile care se cer a fi luate.

“Îi asigurăm pe membrii noştri că rezolvarea inechităţilor şi discriminărilor salariale reprezintă în continuare unul dintre obiectivele federaţiei de la care nu ne vom abate şi ne vom folosi de toate mijloacele sindicale pentru atingerea acestuia”, a arătat Sanitas.

Te-ar mai putea interesa și
OMV Petrom și Romgaz ar putea accelera începerea proiectului de foraj Neptun Deep din Marea Neagră, în contextul actualei crize a gazelor naturale
OMV Petrom și Romgaz ar putea accelera începerea proiectului de foraj Neptun Deep din Marea Neagră, în contextul actualei ...
România ar putea accelera primul său proiect de foraj în apele de mare adâncime din Marea Neagră, pe fondul crizei de gaze naturale în Europa, a declarat pentru Bloomberg directorul financiar......
Un experiment reușit al unor cercetători olandezi deschide drumul către construirea unui internet cuantic
Un experiment reușit al unor cercetători olandezi deschide drumul către construirea unui internet cuantic
Cercetătorii olandezi au depăşit o etapă cheie în drumul spre construirea unui internet cuantic ultrasecurizat, după ...
Ungaria va taxa profiturile excesive ale corporațiilor. Banii vor merge spre armată și subvențiile pentru energie
Ungaria va taxa profiturile excesive ale corporațiilor. Banii vor merge spre armată și subvențiile pentru energie
Ungaria va obliga băncile, companiile de telecomunicaţii, de asigurări, companiile aeriene, cele din sectorul energiei ...
Mercedes va renunța începând din 2023 să mai fabrice mașini echipate cu cutii de viteze manuale
Mercedes va renunța începând din 2023 să mai fabrice mașini echipate cu cutii de viteze manuale
Constructorul german de automobile Mercedes-Benz a anunţat miercuri că începând din 2023 va înceta să mai producă ...