Peste 12 miliarde lei au fost acordate prin IMM Invest; 51% sunt pentru investiţii – Dumitru Nancu, directorul FNGCIMM. Interviu Agerpres

Firmele au accesat credite în valoare de 12,047 miliarde lei prin programul IMM Invest, 51% din valoarea împrumuturilor acordate fiind pentru investiţii, respectiv 6,144 miliarde de lei, a declarat Dumitru Nancu, directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), într-un interviu acordat AGERPRES.
Economica.net - vin, 28 aug. 2020, 08:16
Peste 12 miliarde lei au fost acordate prin IMM Invest; 51% sunt pentru investiţii - Dumitru Nancu, directorul FNGCIMM. Interviu Agerpres

Acesta a precizat că, dintre cele 21 de bănci înscrise în program, 12 au solicitat deja majorarea plafonului.

Dumitru Nancu a mai spus că programul guvernamental IMM Leasig de echipamente şi utilaje, cu avans zero de finanţare, a devenit operaţional joi, 27 august 2020. Valoarea maximă a finanţării este de 5 milioane de lei pe beneficiar şi îşi propune stimularea accesării finanţărilor de tip leasing, în vederea achiziţionării de active noi sau second-hand.

De asemenea, Dumitru Nancu a vorbit despre programul Noua Casă, care a devenit operaţional din 24 august 2020. Toţi cei 14 finanţatori care au participat în cadrul Programului Prima Casă şi-au manifestat interesul de a adera la noul program, precum şi un nou finanţator a cerut plafon de garantare, respectiv Alpha Bank România.

Şeful FNGCIMM susţine că programul Noua Casă oferă oportunitatea de a creşte standardele de locuire pentru viitorii clienţi, în condiţii deosebit de avantajoase de creditare şi garantare.

AGERPRES: Programul IMM Invest este un program guvernamental care ajută firmele din România să asigure capital de lucru şi de investiţii în contextul economic actual. Câte credite au fost aprobate prin programul IMM Invest?

Dumitru Nancu: FNGCIMM a analizat până în acest moment circa 125.000 de solicitări înregistrare pe platforma IMM Invest, aferente cererilor depuse de 67.322 IMM-uri. Precizez că un IMM poate să revină în aplicaţie cu o nouă cerere de înscriere pentru un nou credit dacă o primă solicitare este respinsă de banca selectată iniţial şi se doreşte alegerea unui alt finanţator sau dacă documentaţia depusă pentru acordarea garanţiei nu este completă.

Partenerii bancari au aprobat până în acest moment solicitările a 15.129 credite în valoare de 12,047 miliarde de lei. În procesul de analiza a celor 21 de bănci se găsesc 29.976 de IMM-uri eligibile. Totodată, plafonul de garantare a fost suplimentat de la 15 miliarde la 20 de miliarde. Dintre cele 21 de bănci înscrise în program, deja 12 finanţatori au solicitat majorarea plafonului, în valoare de 8 miliarde lei, faţă de 5 miliarde lei cu cât a fost suplimentat plafonul de garantare.

AGERPRES: Ce modificări importante au fost aduse programului?

Dumitru Nancu: În cele aproximativ patru luni de la lansare, IMM Invest a trecut printr-o serie de transformări, pentru a fi cât mai adaptat nevoilor IMM-urilor şi situaţiei economice actuale. Încă de la începutul derulării programului am cerut feed back din piaţă şi am fost extrem de receptivi la sugestiile mediului de afaceri, al IMM-urilor şi al partenerilor bancari, cu care am fost în permanenţă consultare şi schimb de opinii. Cu sprijinul Guvernului şi al Ministerului Finanţelor Publice, am intervenit cu maximă operativitate în modificarea cadrului legislativ, pentru a aduce îmbunătăţirile care au ajustat IMM Invest şi l-au impus ca un program performant, cel mai de succes program economic al Romaniei. Ultimele modificări aduse programului se regăsesc în recenta ordonanţă de urgenţă (OUG nr. 143) publicată în Monitorul Oficial nr. 772 din 25.08.2020.

Pe larg, printre modificările aprobate de Comisia Europeană, şi transpuse de OUG143/2020, menţionez modificarea perioadei de subvenţionare a dobânzii pentru o perioadă fixă de 8 luni, astfel încât şi IMM-urile ce au accesat Programul într-o etapă ulterioară să beneficieze de aceleaşi avantaje ca şi cele acceptate în prima etapă. Totodată, precizez faptul că microîntreprinderile şi întreprinderile mici pot opta pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru pentru ambele valori detaliate în cadrul Programului, respectiv crearea accesului acestora şi la creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru de valori mai mari, ce pot ajunge până la 5 milioane lei.

De asemenea, de menţionat mai sunt: modificarea definiţiei beneficiarului programului, prin creşterea accesibilităţii beneficiarilor eligibili, modificarea structurii garanţiilor ce trebuie constituite în cadrul Programului şi eliminarea necesităţii constituirii garanţiilor colaterale, precum şi eliminarea condiţiei de eligibilitate prin care întreprinderile trebuiau să întâmpine dificultăţi ca urmare a pandemiei COVID-19

Totodată a fost eliminată obligativitatea beneficiarilor prin care trebuiau să depună un document prin care se angajau să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a Programului până la data de 31 decembrie 2020. De menţionat ar mai fi modificarea valabilităţii schemei de ajutor de stat în sensul în care perioada de selecţie a beneficiarilor şi de emitere a scrisorilor de garanţie/acorduri de finanţare va fi până la 31 decembrie 2020, iar perioada în care se poate efectua plata grantului va fi cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 31 octombrie 2021, inclusiv. Printre modificări se mai află suplimentarea bugetului Schemei de ajutor de stat de la suma de 161 milioane euro, la suma de 228,42 milioane euro, în condiţiile creşterii plafonului total al garanţiilor care pot fi acordate în anul 2020 la suma de 20 miliarde de lei.

AGERPRES: Câte întreprinderi mici şi mijlocii se află în cea de-a patra fază a programului?

Dumitru Nancu: Aproximativ 10.260 de IMM-uri se află în cea de-a patra faza a programului, cea a acordării ajutorului de stat, adică plata subvenţiei pentru dobânzi, comisioane de risc şi garantare. Până la această dată, din bugetul total alocat ajutorului de stat în cadrul Programului IMM Invest, bugetul angajat reprezintă 40,17%, respectiv 313,76 milioane lei (suma maximă ce poate fi trasă, aferentă tuturor solicitărilor de finanţare înregistrate). Din acesta valoare, suma de 169,32 milioane lei reprezintă bugetul angajat pentru creditele aprobate deja. Pentru perioada mai-iulie 2020 s-a solicitat efectiv Ministerului Finanţelor Publice plata grantului în valoare de 48,226 milioane de lei, suma ce asigură zero costuri de finanţare pentru aplicanţii programului, reprezentând cumulul comisioanelor de risc şi de administrare şi a dobânzilor aferente creditelor utilizate de IMM.

AGERPRES: Având în vedere cererile depuse de IMM-uri, care sunt necesităţile de finanţare ale acestora? Câte cereri de credite în programul IMM Invest sunt validate în medie pe zi?

Dumitru Nancu: În ceea ce priveşte noile înscrieri, pentru că vă reamintim aplicaţia programului rămâne deschisă până la 31 decembrie 2020, primim în medie 100 noi solicitări. Acestea primesc acordul de principiu din partea FNGCIMM, în termen de 72 de ore. După parcurgerea acestei prime etape a programului, IMM-urile intră în faza de analiză şi acordare a creditelor. În cea de-a treia etapă după ce creditul a fost aprobat de bancă, media zilnica dosare analizate este de 679, iar media zilnică dosare exportate de 332. Numărul acestora este în creştere zilnică cu 11%. Depunem toate eforturile şi suntem încrezători că vom reuşi să accelerăm acest ritm, pentru a realiza analiza şi a acorda garanţia în nume şi cont stat cu maximă operativitate, respective cinci zile lucrătoare. În ceea ce priveşte necesităţile de finanţare, din 15.129 de credite acordate în total, cu o valoare de 12,047 miliarde lei, 6,144 miliarde lei au fost solicitate pentru investiţii, restul de 5,903 miliarde lei fiind pentru capital de lucru.

AGERPRES: Care este ponderea creditelor acordate prin IMM Invest din stocul total de credite în lei pentru companii?

Dumitru Nancu: Creditele prin IMM Invest reprezintă 15% din stocul total de credite în lei pentru companii. Anul trecut, rata lunară de creştere a stocului de credite pentru companii era de aproximativ un miliard de lei pe lună. Măsurile FNGCIMM din Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică: respectiv IMM Invest (accesul la capital financiar), IMM Factor (schema de garantare de către stat a creditului comercial), IMM Leasing (accesul la creditul furnizor) şi Noua Casă (deblocarea creditului ipotecar) devin pilonii de relansare a economiei româneşti şi reprezintă răspunsul FNGCIMM la necesităţile crizei actuale, care a adus multe provocări, dar şi multe oportunităţi de resetare a sectorului IMM şi de deschidere a sistemului bancar către finanţarea economiei.

Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică este un plan de investiţii fără precedent care are ca obiectiv înlocuirea măsurilor de subvenţionare cu cele de stimulare. Este exact ceea ce are nevoie economia românească, un plan vizionar de reconstrucţie şi stimulare a competitivităţii economiei, bazat pe investiţii care să ducă la bunăstare şi consum.

AGERPRES: IMM Leasing este un program de facilitare a accesului pentru IMM-uri la finanţare pentru achiziţia de echipamente şi utilaje, o finanţare non-bancară, complementară programului IMM Invest. Când va fi operaţional?

Dumitru Nancu: FNGCIMM a operaţionalizat joi, 27 august 2020, noul program guvernamental IMM Leasig de echipamente şi utilaje, cu avans zero de finanţare. Valoarea maximă a finanţării este de 5 milioane de lei pe beneficiar şi îşi propune stimularea accesării finanţărilor de tip leasing, în vederea achiziţionării de active noi sau second-hand pentru desfăşurarea activităţii companiilor, în special a celor care au nevoie de transfer de tehnologie în procesele de producţie şi asigurarea fluxurilor financiare necesare acestora prin operaţiuni specifice de sell-and-lease-back.

În ceea ce priveşte IMM Invest, cifrele confirmă într-adevăr că este cel mai de succes program de finanţare cu garanţii de stat din istoria României. Soldul creditelor acordate de tot sistemul bancar sectorului IMM companiilor a crescut în ultimii 12 ani, cu 40 miliarde lei, de la 77 miliarde lei în 2007, la 117 miliarde lei în 2019, media de creştere lunară a fost de 300 milioane lei. Prin facilităţile aduse de IMM Invest s-au acordat 12,047 miliarde lei în aproximativ patru luni, ceea ce înseamnă o creştere de peste 40 de ori.

AGERPRES: Consideraţi că programul Noua Casă va avea mai mult succes decât Prima Casă? Câte bănci sunt interesate de program?

Dumitru Nancu: Programul Noua Casă păstrează spiritul programului Prima Casă, însă aduce unele prevederi în plus, faţă de vechiul program, care permit achiziţionarea unor locuinţe mai spaţioase, respectiv mai scumpe. Noua Casă este o continuare şi o adaptare firească a Programului Prima Casă la actualitate, iar succesul lui va fi direct proporţional cu dorinţa şi posibilităţile viitorilor beneficiari.

Suntem încrezători ca va fi un succes, cu atât mai mult, în condiţiile în care în această perioadă şi poate şi în viitor, pentru tot mai multe persoane active, casa devine în acelaşi timp şi birou. Programul Noua Casă oferă oportunitatea de a creşte standardele de locuire pentru viitorii noştri clienţi, în condiţii deosebit de avantajoase de creditare şi garantare.

Programul Noua Casă este operaţionalizat de la data publicării în Monitorul Oficial a normelor de aplicare, respectiv de luni 24 august 2020. Toţi cei 14 finanţatori care au participat în cadrul Programului Prima Casă şi-au manifestat interesul de a adera la Programul Noua Casă, precum şi un nou finanţator a cerut plafon de garantare, respectiv Alpha Bank România.

AGERPRES: Ce plafon mai este disponibil pentru acest program?

Dumitru Nancu: În acest moment plafonul de garantare disponibil pe Noua Casă este de 1,6 miliarde din cei 2,1 miliarde lei alocaţi pentru anul 2020, restul de 500 milioane lei au fost consumaţi până la 6 martie 2020 pe programul Prima Casă.

Te-ar mai putea interesa și
Conducerea Societe Generale l-a numit pe Slawomir Krupa în funcția de director general al companiei
Conducerea Societe Generale l-a numit pe Slawomir Krupa în funcția de director general al companiei
Grupul bancar francez Societe Generale a anunţat vineri că Board-ul său l-a ales în funcţia de director general pe Slawomir Krupa, care în prezent conduce divizia de investiţii bancare,......
Teilor Holding a înregistrat în primele șase luni din an o pierdere netă de 2,4 milioane de lei la o cifră de afaceri de 184 de milioane de lei
Teilor Holding a înregistrat în primele șase luni din an o pierdere netă de 2,4 milioane de lei la o cifră de afaceri ...
Teilor Holding SA, un grup de companii care include lanțul de bijuterii de lux TEILOR, compania de creditare financiară ...
Washingtonul nu recunoaște anexările făcute azi de Rusia și impune noi sancțiuni împotriva Moscovei
Washingtonul nu recunoaște anexările făcute azi de Rusia și impune noi sancțiuni împotriva Moscovei
Statele Unite au anunţat vineri că impun noi şi "severe" sancţiuni împotriva Rusiei, condamnând anexările "frauduloase" ...
Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de 390 de milioane de euro notificată de România, pentru susținerea producerii de energie electrică și energie termică
Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de 390 de milioane de euro notificată de România, pentru susținerea producerii ...
Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă de ajutoare notificată de România ...