Cum beneficiezi de servicii decontate de Casa de Asigurări de Sănătate în 2019 dacă apari neasigurat în sistemul informatic al CNAS

Economica.net vă spune, pe larg, cum dovediţi că sunteţi asigurat la sănătate în 2019, în cazul în care, din cauza erorilor sistemului informatic al CNAS (SIUI), figuraţi neasigurat în SIUI. 
Economica.net - mar, 29 ian. 2019, 19:39
Cum beneficiezi de servicii decontate de Casa de Asigurări de Sănătate în 2019 dacă apari neasigurat în sistemul informatic al CNAS

Medicii de familie şi chiar personalul Caselor de Asigurări din ţară au semnalat de multe ori în ultimii ani că se confruntă cu situaţii în care pacienţi asiguraţi la sistemul asigurărilor de sănătate, fie că vorbim de salariaţi, pensionari sau coasiguraţi, apar neasiguraţi în SIUI, din cauza disfuncţionalităţilor sistemului informatic al CNAS. 

CNAS a recunoscut amploarea problemei şi a emis Ordinul nr.1549/2018 din 29 noiembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial din 6 decembrie 2018, în care detaliază paşii pe care pacienţii îi vor urma pentru a dovedi că sunt asiguraţi la sănătate sau, după caz, pentru a se asigura în sistemul public al asigurărilor de sănătate. 

Pacienţii pot verifica la acest link dacă sunt asiguraţi în SIUI. Dacă însă apar neasiguraţi, cu toată că sunt într-una dintre categoriile care, conform legilor în vigoare, beneficiază de servicii decontate de CAS, trebuie să aducă la Casa de Asigurări în evidenţa căreia se află următoarele documente:

Pentru copii:

 • actul de identitate valabil la data solicitării sau certificat de naştere – original şi copie.

Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 si 26 de ani:

 • actul de identitate valabil la data solicitării – în original şi copie;
 • adeverinţa emisă de o instituţie de ȋnvăţământ acreditată ȋn România sau, pentru bursierii Erasmus, o adeverinţă din care să rezulte că au calitatea de elev sau student – în original şi copie.

Pentru absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dovada calităţii de asigurat se face cu un document valabil din care să rezulte că au absolvit liceul.

Elevii şi studentii care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activități independente, activități agricole, silvicultură și piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară datorează contribuție de asigurari de sănătate pentru aceste venituri.

Tinerii cu vârsta până ȋn 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului:

 • actul de identitate, valabil la data solicitării – original şi copie;
 • documentul care atestă faptul ca au fost incluşi ȋntr-un sistem de protecţie al copilului – original şi copie;
 • un document eliberat de primăria zonei de domiciliu (localitate/sector) prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social în condiţiile legii – original şi copie.

Coasiguraţii (soţul, soţia si părinţii aflaţi ȋn ȋntreţinerea unei persoane asigurate, alta decât cea care are calitatea de salariat):

 • actul de identitate valabil la data solicitării, pentru coasigurat şi asigurat – original şi copie;
 • documente care atestă relaţia de rudenie cu persoana asigurată (certificat căsătorie, certificat de naştere) în original şi copie;
 • documentul care atestă calitatea de asigurat a persoanei asigurate;
 • declaraţie pe propria răspundere a coasiguratului că nu realizează venituri proprii;
 • declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate că are ȋn ȋntreţinere coasiguratul;
 • declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe ţară;
 • Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, sau venituri lunare cumulate din activități independente, activități agricole, silvicultură și piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară, pentru aceste venituri datorează contribuţie la sănătate.

Salariaţii care nu apar asiguraţi la sănătate în urma interogării sistemului informatic al CNAS:

Ei sau angajatorul lor (prin reprezentantul legal) vor aduce la Casa de Asigurări adeverința de salariat sau D112 însoțită de lista cu datele de identificare ale persoanelor neasigurate, în situaţia ȋn care sunt mai mulţi salariaţi ai aceluiaşi angajator, pentru identificarea erorilor de transmitere/ȋntocmire a D112.

Persoanele fără venituri, persoanele care au doar venituri extrasalariale care anual se află sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară şi persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei unice la Fisc:

Persoanele care au depus declaraţia unică la Fisc, aflate într-una dintre situaţiile enumerate mai sus, vor aduce la Casa de Asigurări de Sănătate o copie a acestei declaraţii şi actul de identitate în original şi copie.

Bolnavii cu afecţiuni incluse ȋn Programele Naţionale de Sănătate (PNS) stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni:

 • act de identitate valabil la data solicitării – original şi copie;
 • adeverinţa medicală de includere ȋn PNS eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate.
 • declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară.

Femeile ȋnsărcinate sau lăuze:

 • act de identitate valabil la data solicitării – original şi copie;
 • în cazul gravidelor – adeverinţa medicală emisă de medicul familie/medicul specialist privind vârsta sarcinii – original şi copie;
 • copia certificatului de naştere a copilului pentru lăuze;
 • declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară.

Persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, sau în concediu pentru creşterea copilului:

 • act de identitate valabil la data solicitării – original şi copie;
 • copie a certificatului de naştere a copilului;
 • decizia emisă de agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti – original şi copie.

Beneficiarii de ajutor social:

 • act de identitate valabil la data solicitării – original şi copie;
 • adeverinţa eliberată de primaria localităţii/sectorului de domiciliu, din care să rezulte că se ȋncadrează ȋn categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social – original şi copie;

Pensionarii:

 • act de identitate valabil la data solicitării – original și copie;
 • copia cuponului de achitare a pensiei prin mandat poştal sau talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna anterioară sau decizia de pensionare pentru situaţia în care nu s-a realizat plata pensiei;
 • copia deciziei asupra capacităţii de muncă;

În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată de instituţia plătitoare a pensiei.

Studenții-doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a patru – şase ore didactice pe săptămână:

 • act de identitate valabil la data solicitării – original şi copie;
 • contractul ȋn baza căruia desfăşoară activităţi didactice – original şi copie;
 • adeverința eliberată de instituţia de ȋnvăţământ superior din care rezultă că are calitatea de student doctorand – original şi copie;
 • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează şi alte venituri asupra cărora se datorează contribuţia de sănătate, potrivit Codului fiscal.

Persoanele cetăţeni români care sunt victime ale traficului de persoane pentru o perioadă de cel mult 12 luni:

 • actul de identitate valabil la data solicitării – original şi copie;
 • adeverinţa eliberată de instituţia care are în evidenţă aceste persoane – original şi copie;
 • declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară.

Persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare:

 • act de identitate, valabil la data solicitării;
 • certificat de ȋncadrare ȋn grad de handicap;
 • declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară.

Persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști

 • act de identitate valabil la data solicitării – original şi copie;
 • dovada că urmează modulul instruirii individuale – original şi copie;
 • declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară.

În cazul în care sistemul informatic al CNAS funcţionează, asiguraţii la sănătate beneficiază de servicii medicale decontate în baza următoarelor documente, funcţie de situaţia în care se află:

 • cardul naţional de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor cărora li s-a eliberat acest card;
 • adeverinţa de asigurat eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate la care este înscris asiguratul, numai în situaţia în care cardul de sănătate nu i-a fost emis și doar dacă în urma interogării SIUI nu se poate face dovada calităţii de asigurat;
 • adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de trei luni, pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional;
 • adeverinţa de înlocuire a cardului naţional, eliberată eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate la care este înscris asiguratul, în situaţiile în care solicită emiterea cardului duplicat.
 • certificatul de naştere sau actul de identitate, după caz, pentru copii;
 • adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă, străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii, din care să rezulte că se află în această situaţie;
 • adeverinţa eliberată de unităţile în grija cărora se află persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare, precum şi persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate.

Citeşte şi: 

Casa de Sănătate Bucureşti lucrează la cotă de avarie cu personal insuficient, sisteme de operare învechite şi vulnerabile, iar SIUI merge prost

Te-ar mai putea interesa și
Cipru va retrage cetățenia pentru 45 de rezidenți care au primit „pașapoarte de aur”
Cipru va retrage cetățenia pentru 45 de rezidenți care au primit „pașapoarte de aur”
Cipru şi-a anunţat vineri intenţia de a revoca cetăţenia pentru 45 de rezidenţi străini, care au beneficiat de mecanismul "paşapoartelor de aur", un program controversat de acordare a......
Restart Energy contestă în justiție amenda de 800.000 de lei primită de la ANRE
Restart Energy contestă în justiție amenda de 800.000 de lei primită de la ANRE
Compania Restart Energy, furnizor independent de energie electrică și gaze naturale, cu capital majoritar românesc, a ...
Cioloș va depune luni în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare
Cioloș va depune luni în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare
Premierul desemnat Dacian Cioloş va depune luni la Parlament programul de guvernare şi lista de miniştri.
MIPE: Perioada de eligibilitate a proiectelor de management al deșeurilor este 31 decembrie 2021
MIPE: Perioada de eligibilitate a proiectelor de management al deșeurilor este 31 decembrie 2021
Perioada de eligibilitate a proiectelor pentru managementul deşeurilor este 31 decembrie 2023 iar depunerea efectivă a ...